ISO 45001 versus VCA

Bij ISO 45001 ligt de focus meer op 'wat' je moet regelen: gedetailleerde eisen worden gesteld aan de verschillende onderdelen van het managementsysteem voor gezond en veilig werken (G&VW), voorheen werd dit een arbomanagementsysteem genoemd. Organisaties kunnen vervolgens zelf kiezen welke middelen worden ingezet om daar invulling aan te geven. Op basis van ISO 45001 zijn organisaties verplicht om zowel op beleidsmatig (strategisch) als operationeel niveau een complete verbetercyclus (plan-do-check-act) te doorlopen. De continue verbetering van de arboprestaties moet worden gedocumenteerd.
Bij VCA ligt de focus op 'hoe' je veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) op de werkvloer moet regelen. VCA is praktischer ingericht. VCA is in beginsel bedoeld om de systemen van opdrachtgevers en aannemers zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Er is dan ook meer aandacht voor de inzet van concrete hulpmiddelen. Voor opdrachtgevers is hierdoor duidelijk wat een bedrijf op de werkvloer minimaal heeft geregeld. Bedrijven hebben, in tegenstelling tot ISO 45001, minder vrijheid om zelf hun middelen te kiezen.
 

Verschillen en overeenkomsten ISO 45001 en VCA

De normen en de wijze van certificatie verschillen op meerdere manieren van elkaar. Het is praktisch ondoenlijk om hierin uitputtend te zijn. De meest essentiële kenmerken in de normen zijn daarom verwerkt in ons Informatieblad vergelijking ISO 45001 en VCA. De zeven meest onderscheidende kenmerken worden in het informatieblad toegelicht voor zowel ISO 45001 als VCA. Per kenmerk wordt aangegeven wat dit voor bedrijven betekent en hoe met dit kenmerk in de andere norm wordt omgegaan. Denk hierbij onder andere aan opleidingen, communicatie, compliance en inspecties.
 

Aansluiting bij andere managementsystemen

Alle ISO-managementsystemen zijn opgezet volgens de zogenaamde High Level Structure (HLS). Dat wil zeggen dat de hoofdstukindeling en basistekst van de verschillende onderdelen van het managementsysteem gelijk is. Organisaties die al een milieu- of kwaliteitsmanagementsysteem op basis van respectievelijk de ISO 14001 en ISO 9001 hebben, hebben daarmee ook de basis voor een managementsysteem voor gezond en veilig werken. In geval van certificatie kunnen ook audits worden gecombineerd. 
 

Meer info

Informatie over ISO 45001, het certificatieschema, certificatie-instellingen en OHSAS 18001- en ISO 45001-gecertificeerde bedrijven is te vinden op deze website. Vergelijkbare informatie over VCA is te vinden op www.vca.nl.

Interessante artikelen

Links

Informatieblad vergelijking ISO 45001 en VCA

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2529) 7271 vestigingen
ISO 50001 (36) 293 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (325) 1358 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001