Certificatie volgens NTA 8620

Voor NTA 8620 is geen certificatieschema beschikbaar. Dit heeft te maken met de plicht van de overheid om zelf toezicht te houden op de implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem omdat het een wettelijke eis is voor BRZO-bedrijven. Voor bedrijven is er dan niet direct reden om daarnaast ook een certificaat op basis van NTA 8620 te behalen. 

Wel zijn er bedrijven die voor zichzelf willen weten hoe goed het veiligheidsmanagementsysteem is geïmplementeerd, dit bijvoorbeeld als voorbereiding op een inspectie van de overheid. Deze bedrijven laten dan een certificatie-instelling het systeem beoordelen op basis van de NTA 8620. Dit kan in combinatie met een ISO 14001-audit. Verschillende certificatie-instellingen hebben auditors in dienst die in het verleden gewerkt hebben bij of voor een BRZO-plichtig bedrijf en gekwalificeerd zijn het veiligheidsmanagementsysteem te beoordelen.

 
Links
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001