Certificatie volgens NTA 8620

Voor NTA 8620 is geen certificatieschema beschikbaar. Dit heeft te maken met de plicht van de overheid om zelf toezicht te houden op de implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem omdat het een wettelijke eis is voor BRZO-bedrijven. Dit is een groot verschil met het milieu- en arbomanagementsysteem. De invoering van deze systemen gebeurt op initiatief van de organisatie zelf. 

Wel zijn er bedrijven die voor zichzelf willen weten hoe goed het veiligheidsmanagementsysteem is, dit bijvoorbeeld als voorbereiding op een inspectie van de overheid. Deze bedrijven laten dan een certificatie-instelling het systeem beoordelen op basis van de NTA 8620. Dit kan in combinatie met een ISO 14001-audit. Verschillende certificatie-instellingen hebben auditors in dienst die in het verleden gewerkt hebben bij of voor een BRZO-plichtig bedrijf en gekwalificeerd zijn het veiligheidsmanagementsysteem te beoordelen.

 
Links
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001