NTA 8620 en overheidstoezicht

Wanneer een bedrijf de NTA 8620 gebruikt om te voldoen aan de BRZO-eisen wordt dit door de overheid geaccepteerd. De NTA 8620 is in opdracht van de voor het BRZO verantwoordelijke ministeries opgesteld en goedgekeurd. In de PGS 6 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) die gaat over de implementatie van BRZO wordt voor wat betreft het veiligheidsbeheerssysteem ook verwezen naar de NTA 8620.

Informatie over het beleid van de overheid ten aanzien van BRZO is te vinden via de onderstaande link naar BRZO+.

Links

 

 
 
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001