Gratis samenvattingen van wet- en regelgeving downloaden?

Registreer u nu voor mijn.sccm en download samenvattingen van wet- en regelgeving op het gebied van milieu, energie en/of gezond en veilig werken (arbo)

Lees meer »

Gratis toegang tot overzicht gewijzigde milieu- en arbowet- en regelgeving?

Registreer u nu voor mijn.sccm en download gratis de halfjaarlijkse overzichten gewijzigde milieu- en arbowet- en regelgeving!

Lees meer »

Gratis milieu- en arbo- gerelateerde webinars volgen?

Registreer u nu voor mijn.sccm en u krijgt gratis toegang tot exclusieve webinars over milieu- en arbogerelateerde onderwerpen. 

Lees meer »

De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en G&VW-prestaties behaalt door het gebruik van de plan-do-check-act aanpak uit de ISO 14001- en de ISO 45001-norm.

Nieuws

5 oktober 2021

In een vorige nieuwsbrief is bericht over de vijfjaarlijkse cyclus waarbij voor een ISO-norm wordt bepaald of deze ongewijzigd kan worden gecontinueerd of dat er aanleiding is voor actualisatie.

1 oktober 2021

Op 1 oktober 2021 is de termijn voor de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001 geëindigd.

2 juni 2021

Recent is door ISO een beperkte revisie van de HLS vastgesteld. Onderdeel van de revisie is ook een nieuwe naam: ISO Harmonized Structure (HS).

28 maart 2021

De bekendheid en belangstelling voor het certificaat CO2-reductiemanagement met ISO 14001 is in 2020 sterk toegenomen.

28 maart 2021

Onlangs is het jaarverslag 2020 van SCCM gepubliceerd met een overzicht van de ontwikkelingen in 2020.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Website laatst bijgewerkt: 30 november 2021
Uitgelicht

Wat vindt u op mijn.sccm?

17 augustus 2017

SCCM heeft een nieuw programma voor externe ISO 14001-adviseurs. Aan het eerste programma hebben circa 150 adviseurs deelgenomen. Nu is er een vervolg waarbij het onderwerp ‘energie’ centraal staat. Ingegaan wordt op wet- en regelgeving en de gevolgen voor verschillende onderdelen van het managementsysteem. Verder wordt dieper ingegaan op de interpretatie van onderdelen van de ISO 14001.

Uitgelicht

Welke gevolgen heeft het corona-virus volgens u voor ISO 45001 en ISO 14001?

6 mei 2020

SCCM heeft een informatieblad opgesteld waarin de mogelijke gevolgen voor het ISO 45001- en ISO 14001-managementsysteem zijn uitgewerkt. 

Mijn.sccm

Nieuw op mijn.sccm

5 oktober 2021
Klik hier voor onlangs toegevoegde documenten op mijn.sccm én voor de document die de komende tijd worden gepubliceerd!
Uitgelicht

NIEUW: best practice toegevoegde waarde ISO 50001 naast ISO 14001-certificaat

1 juni 2017

Wat is de toegevoegde waarde van ISO 50001 als je al ISO 14001 gecertificeerd bent? We spraken hierover met Mariska van Dalen, Sustainability by Design manager van Lamb Weston/Meijer. Zij vertelt hierover en over hun werkwijze voor het besparen van energie en het reduceren van CO2-emissies.

Uitgelicht

Laatste ontwikkelingen energiemanagement en -wetgeving

6 december 2019

Eind 2020 eindigt de MJA. Lees hier wat de gevolgen zijn voor bedrijven, de eisen waaraan moet worden voldaan en de verschillende mogelijkheden om aan de eisen te voldoen. Ook is er aandacht voor de energiebesparings- en informatieplicht, de invulling van de EED-energieaudit en het nieuwe certificatieschema voor ISO 50001.

Uitgelicht

Stappenplan opzetten managementsysteem vernieuwd!

11 december 2016

SCCM heeft het stappenplan opzetten managementsystemen aangepast aan de nieuwe normen. 

Uitgelicht

Wat is eigenlijk het nut van het certificatieschema?

22 december 2016

De certificatieschema's zijn handig voor zowel certificatie-instellingen als organisaties die zich willen laten certificeren of die al gecertificeerd zijn. Waarom? Dat leest u in dit artikel.

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001