Achtergrond

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen I&M en VROM), ondernemingsorganisatie VNO-NCW, de certificatie-instellingen en de milieubeweging hebben SCCM in 1995 opgericht om te komen tot een uniforme werkwijze van certificatie-instellingen en eenduidige interpretatie van de ISO 14001-norm voor milieumanagementsystemen. Vanaf 2006 coördineert de stichting ook de certificatie van G&VW-managementsystemen (volgens ISO 45001). In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzorgt SCCM sinds 1995 bovendien de registratie voor het Eco Management and Audit Scheme (EMAS).

De door de Raad voor Accreditatie (RvA) in Nederland geaccrediteerde certificatie-instellingen voor ISO 14001 en ISO 45001 zijn aangesloten bij SCCM. Certificatie-instellingen betalen een jaarlijkse contributie voor het gebruik van de certificatieschema’s van SCCM. Bedrijven en organisaties betalen via de certificatie-instellingen een kleine bijdrage (jaarlijks €100 per certificaat) voor de ondersteunende dienstverlening van SCCM.

SCCM is lid van de Vereniging van Schemabeheerders (VvS) die eind 2018 is opgericht. Het lidmaatschap van de VvS staat open voor onafhankelijke schemabeheerders (dat wil zeggen niet gelieerd aan een certificatie- of inspectie-instelling) die werken op basis van NTA 8813. Deze norm bevat eisen aan de ontwikkeling en beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders. De VvS-leden laten zich eens in de twee jaar door een externe beoordelaar beoordelen op het voldoen aan NTA 8813. Zo waarborgen zij hun onafhankelijkheid en de kwaliteit van hun werkwijze.

SCCM heeft een unieke positie. In andere landen bestaan geen vergelijkbare organisaties.

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001