Voordelen voor toezichthouders

De aanwezigheid van een gecertificeerd managementsysteem betekent dat het bedrijf:

  • inzicht heeft in de risico’s en deze heeft geëvalueerd;
  • weet waar de mogelijkheden liggen tot verbetering;
  • weet welke wet- en regelgeving van toepassing is en wat de gevolgen zijn;
  • doelstellingen heeft met plannen voor de realisatie;
  • organisatorische en technische maatregelen neemt om te zorgen dat (verbeter)doelstellingen worden gehaald;
  • de eigen naleving van wet- en regelgeving controleert.

Het voordeel voor de toezichthouder is in de eerste plaats dat door alle inspanningen de prestaties van het bedrijf zullen verbeteren. Prestaties in de zin van bijvoorbeeld minder incidenten, ongevallen, emissies etc.

Voor de uitvoering van het toezicht heeft het managementsysteem ook voordelen:

  • er kan sneller een beter inzicht worden gekregen in wat er speelt;
  • de naleving van wet- en regelgeving kan sneller worden beoordeeld;
  • er is minder tijd nodig voor de afhandeling van afwijkingen.

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001