Certificatieschema's energie

De certificatieschema’s ISO 50001 en CO2-reductiemanagement met ISO 14001 bevatten ‘spelregels’ voor het certificeren van energiemanagementsystemen. Alle bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen hanteren het certificatieschema bij het uitvoeren van audits. Het certificatieschema bevat:

  • een interpretatie van de ISO 50001-norm of de aanvullingen op het ISO 14001:2015-milieumanagementsysteem voor het CO2-reductiemanagementcertificaat;
  • richtlijnen voor de organisatie van de certificatie-instelling;
  • afspraken over de werkwijze van de certificatie-instelling.

De interpretatie van de norm bevat onder andere toelichtingen:

  • die essentieel zijn voor de ontwikkeling van een kwalitatief energiemanagementsysteem;
  • op de normelementen.

De interpretaties zijn voor de certificatie-instelling bindend bij het uitvoeren van audits. De werking van het certificatieschema wordt op basis van ervaringen uit de praktijk door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) beoordeeld. Eventuele voorstellen tot wijzigingen worden besproken met de certificatie-instellingen om te zorgen dat deze ook praktisch uitvoerbaar zijn.

  

Links 
ISO 50001 in detail 
Certificatieschema ISO 50001:2018
Certificatieschema ISO 50001:2011 
Certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2444) 7003 vestigingen
ISO 50001 (34) 382 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (333) 1381 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001