Duurzaam ondernemen en energie

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij je een balans zoekt tussen people, planet en profit. Bij iedere beslissing, wordt een afweging gemaakt vanuit die drie perspectieven. Intussen kunnen we wel zeggen dat succesvol ondernemen niet zonder een duurzame benadering kan. Onderzoek wijst ook uit dat er een positieve relatie is tussen het duurzaamheidsbeleid en de (financiële) prestaties van organisaties.

Hoe maak je duurzaam ondernemen waar en waar begin je?

Een managementsysteem is een goed hulpmiddel om systematisch beleid te ontwikkelen, uit te voeren en daarover te communiceren. ISO 26000 is een richtlijn die door veel organisaties wordt gebruikt om het duurzaamheidsbeleid in te vullen. De norm is opgezet op basis van de principes van een managementsysteem en helpt een selectie van onderwerpen te maken die voor een organisatie relevant zijn bij het formuleren van duurzaamheidsbeleid. Bij veel organisaties zal de uitkomst zijn dat milieu, arbeidsomstandigheden en veiligheid belangrijke onderwerpen zijn. Voor het gericht ontwikkelen van beleid op het gebied van milieu en gezond en veilig werken kunnen respectievelijk de ISO 14001 en ISO 45001 worden gebruikt. Wanneer energiegebruik/CO2-uitstoot belangrijk is, kan de ISO 50001-norm of het door SCCM ontwikkelde certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001 worden gebruikt.

Doel managementsysteem

Managementsystemen volgens de normen ISO 14001 voor milieu, ISO 45001 voor gezond en veilig werken en ISO 50001 voor energie hebben als doel om de prestaties continue te verbeteren. Daarnaast moeten de systemen gericht zijn op het voldoen aan de verplichtingen die de organisatie vrijwillig is aangegaan of die zijn verplicht op basis van wet- en regelgeving. Bij milieu gaat het om de milieuprestaties tijdens de levenscyclus van het product of de dienst, voor zover daar natuurlijk invloed op kan worden uitgeoefend.

Juiste informatie voor rapporteren

Duurzaamheid vraagt om transparantie. Bij de inkoop van producten en diensten worden aan leveranciers eisen gesteld. Bijvoorbeeld door het vragen om een certificaat voor milieu en/of gezond en veilig werken en door het vragen om informatie over duurzaamheidsprestaties. Bij het rapporteren over duurzaamheid wordt vaak gebruik gemaakt van het GRI-format. Een belangrijk onderdeel van ISO 14001, ISO 45001 en ISO 50001 is de meting en monitoring van de prestaties. Organisaties met een gecertificeerd managementsysteem beschikken over de relevante informatie om over duurzaamheid te rapporteren. Onderzoek van SCCM wijst uit dat organisaties die hoger scoren op de transparantie-index van het ministerie van Economische Zaken ook vaker een gecertificeerd milieu- en/of arbomanagementsysteem hebben.

SCCM heeft een stappenplan en infobladen gemaakt voor het opzetten van een managementsysteem.

Links
Informatieblad Instrumenten om het MVO-beleid aantoonbaar te maken - printbare versie
Stappenplan opzetten managementsysteem

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001