Combineren managementsystemen

Het combineren van managementsystemen is heel goed mogelijk, zowel bij de implementatie van het systeem als bij de certificatie ervan. Dit komt omdat de structuur van alle systeemnormen zijn gebaseerd op dezelfde 'plan-do-check-act' cyclus. Een organisatie bepaalt zelf op welke wijze de managementsystemen worden ingevoerd. Geheel afzonderlijk, geïntegreerd of op onderdelen geïntegreerd. Voorwaarde is dat aan alle eisen uit de verschillende normen is voldaan.

De manier van integratie is in de norm niet vastgelegd. Van belang is wel dat goed is terug te vinden op welke manier de organisatie de verschillende systemen heeft ingevoerd. Uit de praktijk blijkt dat met name op het niveau van de beheersing van de activiteiten en de werkinstructies de integratie het verst gaat.

Bij de certificatie van managementsystemen kunnen ook de audits worden gecombineerd. De certificatie-instelling zorgt ervoor dat een auditteam wordt samengesteld dat de verschillende managementsystemen kan beoordelen. De audits worden zo ingedeeld dat alle relevante onderdelen uit de verschillende systemen voldoende aan bod komen. Uiteindelijk krijgt de organisatie voor elk zorgsysteem een afzonderlijk certificaat.

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001