Hoe een managementsysteem invoeren?

Ook wanneer er geen formeel managementsysteem is, heeft een organisatie al allerlei onderdelen geregeld. Een organisatie begint dus niet op ‘0’. Met een managementsysteem wordt structuur aangebracht. Vaak zullen onderdelen moeten worden aangevuld en beter op elkaar afgestemd.

Omdat uiteindelijk de gehele organisatie te maken krijgt met het managementsysteem, bijvoorbeeld bij de uitvoering van werkzaamheden of communicatie met klanten, is de directe betrokkenheid van het management onontbeerlijk. Het management ‘tekent’ ook voor het uitgangspunt dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en de prestaties worden verbeterd.

Belangrijke vragen bij de start zijn:

  • Welke activiteiten, producten of processen vallen onder het managementsysteem? Dit kunnen alle activiteiten zijn of ook duidelijk afgebakende delen van de organisatie.
  • Vallen de vestigingen van de organisatie ook onder hetzelfde managementsysteem?
  • Zijn er managementsystemen waarmee integratie mogelijk is?
  • Wie wordt in de organisaties verantwoordelijk voor de invoering?
  • Wat is er al en wat moet er nog gebeuren: wat is de ‘gap’?
  • Wie in de organisatie moeten worden betrokken (vanwege kennis en/of draagvlak)?
  • Is er nog externe hulp nodig bij het opzetten van het systeem?

 

De identificatie en evaluatie van de onderwerpen waar gevaren en risico’s aan de orde zijn of verbeteringen mogelijk zijn is het ‘hart’ van elk managementsysteem. Het goed opzetten hiervan legt de basis voor de andere onderdelen van het managementsysteem. Sommige organisaties koppelen het overzicht van wet- en regelgeving aan deze identificatie. Bij het opzetten van een arbomanagementsysteem kan gebruik worden gemaakt van de RI&E. SCCM heeft een informatieblad over het in kaart brengen van risico’s waarin voorbeelden en tips worden gegeven.

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001