EMAS-verordening

Begin 2010 is de derde versie van de EMAS-verordening van kracht geworden (Verordening (EG) Nr. 1221/2009 van het Europees parlement en de raad van 25 november 2009). De eerste versie werd van kracht in 1995. De eerste EMAS-verordening was alleen voor industriële bedrijven in de Europese Unie. Bij de tweede verordening werd EMAS opengesteld voor alle soorten organisaties uit de Europese Unie. De laatste verordening maakt het ook voor organisaties van buiten de EU mogelijk zich voor EMAS te laten registreren.

Organisaties die EMAS-geregistreerd willen worden dienen samengevat een milieumanagementsysteem in te voeren, een milieuverslag op te stellen en beide door een EMAS-verificateur te laten beoordelen. Voor wat betreft de eisen die in de EMAS-verordening aan het milieumanagementsysteem worden gesteld wordt de ISO 14001-norm als basis gebruikt. De basistekst van de ISO 14001-norm is daarom in Annex II van de EMAS-verordening opgenomen. In 2015 is een nieuwe versie van de ISO 14001-norm gepubliceerd (ISO 14001:2015).  Om de EMAS-verordening aan te laten sluiten op de gewijzigde ISO 14001-norm heeft de Europese Commissie op 28 augustus 2017 een gewijzigde versie van de annexen I, II en III gepubliceerd. Bij de onderstaande links is een versie van de EMAS-verordening opgenomen waarin de aangepaste annexen zijn verwerkt (deze is alleen in het Engels beschikbaar). De officiële publicatie van de annexen op 28 augustus 2017 is ook opgenomen (deze is in het Nederlands).

In de publicatie van 28 augustus 2017 is ook de overgangsregeling opgenomen:
  • Bij de volgende verificatie moet worden gecontroleerd of de organisatie voldoet aan de nieuwe eisen. Bij vernieuwing van de EMAS-registratie kan, indien de volgende verificatie vóór 14 maart 2018 moet plaatsvinden, het tijdstip van de volgende verificatie in overleg met de milieuverificateur en de bevoegde instanties met zes maanden worden uitgesteld. 
  • Vóór 14 september 2018 kan de verificatie echter, in overleg met de milieuverificateur, worden uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van Verordening (EG) nr. 1221/2009, zoals gewijzigd door Verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad. Indien een dergelijke verificatie plaatsvindt, is zowel de verklaring van de milieuverificateur als het certificaat niet langer geldig dan 14 september 2018.

De implementatiedatum van 14 september 2018 sluit aan bij de overgangstermijn voor ISO 14001. Vanaf 15 september 2018 zijn ISO 14001-certificaten op basis van de oude ISO 14001-norm (versie 2004) niet meer geldig.

Een overzicht van de in Nederland geregistreerde EMAS-bedrijven vindt u hier.

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001