Certificatieschema ISO 45001

Het certificatieschema ISO 45001 bevat ‘spelregels’ voor het certificeren van een managementsystemen voor gezond en veilig werken (G&VW), voorheen arbomanagementsysteem genoemd. Alle bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen hanteren het certificatieschema bij het uitvoeren van audits. Het certificatieschema bevat:

  • een interpretatie van de ISO 45001-norm;
  • richtlijnen voor de organisatie van de certificatie-instelling;
  • afspraken over de werkwijze van de certificatie-instelling.

De interpretatie van de norm bevat onder andere toelichtingen op normelementen en toelichtingen die essentieel zijn voor de ontwikkeling van een kwalitatief hoogstaand G&VW-managementsysteem. De interpretaties zijn voor de certificatie-instelling bindend bij het uitvoeren van audits. Het certificatieschema wordt indien nodig op basis van actuele ontwikkelingen door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) aangepast. De wijzigingen worden besproken met de certificatie-instellingen om te zorgen dat deze ook praktisch uitvoerbaar zijn.

Links

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001