Welke mogelijkheden voor certificatie zijn er ter ondersteuning van energiebesparing?

Een milieumanagementsystemen op basis van ISO 14001 en/of een energiemanagementsysteem op basis van ISO 50001 zijn hulpmiddelen voor organisaties om systematisch te werken aan energiebesparing.  In aanvulling op ISO 14001 heeft SCCM het certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001 ontwikkeld. Een ISO 50001-certificaat en een CO2-reductiemanagementcertificaat kunnen worden gebruikt om te voldoen aan de EED-energieauditverplichting. In onderstaande tabel staan de belangrijkste overwegingen.

CERTIFICAAT TOEPASSING
ISO 14001

Naast energie ook andere milieuaspecten. Energieverbruik beperkt van omvang en gebruik goed te beheersen. Geeft geen invulling aan de EED-energieauditplicht.

 

ISO 14001 + CO2-reductiemanagement 

Naast energie ook andere milieuaspecten. Energieverbruik beperkt van omvang en gebruik goed te beheersen. Geeft wel invulling aan de EED-energieauditplicht.

 

ISO 14001 + ISO 50001

Naast energie ook andere milieuaspecten. Energieverbruik omvangrijk en beheersing van energiegebruik vraagt veel aandacht. Geeft wel invulling aan de EED-energieauditplicht.

 

ISO 50001 Naast energie nauwelijks andere milieuaspecten. Energieverbruik omvangrijk en beheersing van energiegebruik vraagt veel aandacht. Geeft wel invulling aan de EED-energieauditplicht.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2504) 7072 vestigingen
ISO 50001 (31) 119 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (342) 1390 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001