Welke mogelijkheden voor certificatie zijn er ter ondersteuning van energiebesparing?

Een milieumanagementsystemen op basis van ISO 14001 en/of een energiemanagementsysteem op basis van ISO 50001 zijn hulpmiddelen voor organisaties om systematisch te werken aan energiebesparing.  In aanvulling op ISO 14001 heeft SCCM het certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001 ontwikkeld. Een ISO 50001-certificaat en een CO2-reductiemanagementcertificaat kunnen worden gebruikt om te voldoen aan de EED-energieauditverplichting. In onderstaande tabel staan de belangrijkste overwegingen.

CERTIFICAAT TOEPASSING
ISO 14001

Voor organisaties die naast energie ook andere milieuaspecten hebben. Energieverbruik is beperkt van omvang en het gebruik is goed te beheersen. Geeft geen invulling aan de EED-energieauditplicht.

 

ISO 14001 + CO2-reductiemanagement 

Voor organisaties die naast energie ook andere milieuaspecten hebben. Energieverbruik is beperkt van omvang en het gebruik is goed te beheersen. Geeft ook invulling aan de EED-energieauditplicht. Geeft aantoonbaar aan (ook voor niet EED-plichtige organisaties) dat er structurele aandacht is voor beheersing en besparing van energie. 

 

ISO 14001 + ISO 50001

Voor organisatie die naast energie ook andere milieuaspecten aantoonbaar willen beheersen. het energieverbruik id omvangrijk en de beheersing van energiegebruik vraagt veel aandacht. Geeft ook invulling aan de EED-energieauditplicht.

 

ISO 50001 Voor organisaties waarbij naast energie nauwelijks andere milieuaspecten zijn. Het energieverbruik is omvangrijk en de beheersing van energiegebruik vraagt veel aandacht. Geeft ook invulling aan de EED-energieauditplicht.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001