Relatie met SCCM

Periodiek overleg

Tweemaal per jaar organiseert SCCM voor zowel ISO 14001 als ISO 45001 een zogenaamd CI-CCvD-overleg. Voor dit overleg worden alle certificatie-instellingen en CCvD-leden uitgenodigd. Met de CCvD-leden is de afspraak dat deze eenmaal per jaar deelnemen aan een CI-CCvD-overleg. Circa de helft van een CCvD is dus aanwezig. Doel van het overleg is om ervaringen met het gebruik van het certificatieschema uit te wisselen en af te stemmen. Voorstellen kunnen worden gedaan voor wijzigingen in het certificatieschema. Het CCvD besluit daarover. Voorstellen tot wijziging van een certificatieschema worden altijd eerst met de certificatie-instellingen afgestemd in het CI-CCvD-overleg.

Overeenkomst

Voor ISO 14001, ISO 50001 en ISO 45001 worden afzonderlijke overeenkomsten met CI’s afgesloten. In een overeenkomst liggen voor zowel de certificatie-instelling als SCCM de rechten en plichten vast. Wanneer een certificatie-instelling bij de RvA in procedure  is voor accreditatie kan een zogenaamde ‘voorovereenkomst’ met SCCM worden afgesloten. Bij een vooroverkomst kan de CI gebruik maken van een certificatieschema, vragen stellen aan het CCvD en deelnemen aan het periodiek overleg en de auditordagen. In de voorovereenkomst ligt ook vast dat deze bij accreditatie overgaat in een gewone overeenkomst. Een overeenkomst is voor onbepaalde tijd.

Certificatie-instellingen betalen SCCM voor zowel ISO 14001 als ISO 45001 een jaarlijkse contributie (€ 2.700) en een jaarlijkse afdracht voor elk certificaat (€ 100).

Voor ISO 50001 is geen accreditatie vereist. Een overeenkomst wordt alleen aangegaan met certificatie-instellingen die een ISO 14001-accreditatie van de RvA hebben en zijn aangesloten bij SCCM.

 

Links

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001