Voor wie is NTA 8620?

De NTA 8620 is opgesteld voor bedrijven die op basis van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) verplicht zijn een zogenaamd veiligheidsbeheerssysteem in te voeren. De NTA 8620 is bedoeld voor bedrijven die:

  • een veiligheidsmanagementsysteem willen inrichten, implementeren, onderhouden;
  • de effectiviteit van hun veiligheidsmanagementsysteem continu willen verbeteren om risico's van zware ongevallen die verband houden met de activiteiten van de organisatie weg te nemen of te minimaliseren;
  • zich ervan willen verzekeren dat zij het door hen vastgestelde (preventie)beleid voor zware ongevallen naleven;
  • willen aantonen dat zij voldoen aan de NTA door hun veiligheidsmanagementsysteem door een externe organisatie te laten beoordelen en/of te certificeren. Het is ook mogelijk dat een bedrijf zelf de naleving van deze NTA vaststelt (op basis van interne audits), daarover een verklaring aflegt en die beschikbaar stelt aan externe belanghebbende partijen.

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001