Invoering ISO 45001

In het onderdeel ‘Hoe een managementsysteem invoeren?’ staan algemene tips over het invoeren van een managementsysteem. Specifieke tips en aandachtspunten voor ISO 45001 zijn te vinden in:

  • Het door SCCM ontwikkelde stappenplan voor het invoeren van een managementsysteem;
  • Informatiebladen voor verschillende onderdelen van het managementsysteem voor gezond en veilig werken;
  • Best practices met voorbeelden van gecertificeerde organisaties;
  • De cases die zijn behandeld op de ISO 45001-auditordagen kunt u voor veel onderwerpen zien hoe auditors deze beoordelen. U kunt in de database zoeken op onderwerp;
  • Als check of u alle wet- en regelgeving in kaart heeft gebracht kunt u het overzicht in bijlage 4 van het certificatieschema gebruiken. Wanneer uw organisatie een contract heeft met een certificatie-instelling, kunt u toegang krijgen tot de kennisbank met wet- en regelgeving op mijn.sccm;
  • Als uw G&VW-managementsysteem nog niet voldoet aan de eisen van de ISO 45001;2018, download dan het Informatieblad Toelichting invoering ISO 45001.

Bij veel organisaties wordt een substantieel deel van het ziekteverzuim veroorzaakt door risico’s die vallen in de categorie psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Hieronder vallen twee hoofdcategorieën van risico’s: werkdruk en ongewenst gedrag. ISO 45001 vereist dat alle gevaren worden geïdentificeerd en de risico’s beoordeeld. Hieronder vallen ook de PSA-gerelateerde gevaren en risico’s. Ook op basis van verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet is een organisatie hiertoe verplicht. Organisaties die ISO 45001 invoeren en willen laten certificeren kunnen de ISO 45003-norm gebruiken als hulpmiddel om het onderwerp PSA goed aan te pakken en het verzuim terug te dringen. Voor elk onderdeel van het managementsysteem wordt in ISO 45003 een toelichting gegeven. De ISO 45003-norm kan via de NEN-webshop worden aangekocht. De ISO 45003-norm is bedoeld als toelichting en organisaties die zich willen laten certificeren zijn niet verplicht deze gebruiken.

Links

 

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001