Maatschappelijk verantwoord ondernemen (instrumenten, certificaten en keurmerken)

Overzicht MVO-instrumenten + stappenplan

Maatschappelijk verantwoord ondernemen beslaat een breed terrein en er is een groot aantal instrumenten om de resultaten van het MVO-beleid aantoonbaar te maken. Voor verschillende onderwerpen zijn er mogelijkheden tot certificering en er zijn verschillende rapportageformats. SCCM heeft deze instrumenten in één overzicht gezet en geeft uitleg over ieder instrument. Hierbij wordt ook ingegaan op de betekenis van ISO 14001 en ISO 45001 bij de ontwikkeling en uitvoering van het MVO-beleid. In de laatste update van het document zijn onder andere de social development goals (SDG’s) van de Verenigde Naties toegevoegd. In het overzicht is ook een stappenplan opgenomen dat inkopers kunnen gebruiken om een keuze te kunnen maken uit de beschikbare instrumenten. 

MVI en ISO 14001 + stappenplan beoordeling ISO 14001-certificaat

Veel organisaties laten bij de inkoop van producten en diensten eisen aan MVO of duurzaamheidscriteria meewegen. Vaak worden certificaten en keurmerken gebruikt om de kwaliteit van onderdelen van het MVO-beleid aan te tonen. Bijvoorbeeld een ISO 14001-certificaat om de uitvoering van het milieubeleid aan te tonen. Een ISO 14001-certificaat toont aan dat een organisatie zijn milieumanagementsysteem op orde heeft en minimaal voldoet aan de geldende milieuwet- en regelgeving. Als inkoper is het belangrijk het ISO 14001-certificaat van een potentiële leverancier goed te kunnen beoordelen. Als inkoper is het belangrijk het ISO 14001-certificaat van een potentiële leverancier goed te kunnen beoordelen. SCCM heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld. Het stappenplan laat zien waar je op moet letten bij de beoordeling van het certificaat.

Download de publicaties hier:

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001