High Level Structure nieuwe ISO-normen

Wat is de HLS?

De High Level Structure (HLS) is het uitgangspunt voor de nieuwe normen voor ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001, de opvolger van OHSAS 18001. De HLS bestaat uit een hoofdstukindeling en een basistekst voor een managementsysteem die gelden voor alle ISO-managementsystemen. Doelstelling is dat het voor organisaties zo makkelijker wordt om managementsystemen voor bijvoorbeeld arbo, kwaliteit en milieu te integreren. 

Hoe zet ik een bestaand managementsysteem (ISO 14001, OHSAS 18001 en/of ISO 9001) over naar de HLS?

De HLS-structuur op zichzelf is geen reden om veranderingen in het managementsysteem aan te brengen. Het gaat primair om nieuwe of veranderende eisen in de norm. Alles begint dus met een ‘gap-analyse’ ten opzichte van de huidige norm. Afhankelijk van de wijze waarop de organisatie het systeem heeft opgezet zal er meer of minder moeten worden aangevuld of veranderd. In een opzet die het primair proces volgt zullen er naar verwachting minder wijzigingen nodig zijn ten opzichte van een systeem dat de hoofdstukken of normelementen van de huidige norm als uitgangspunt heeft.

Op basis van de HLS worden de ISO-managementsystemen normen opgebouwd volgens een vaste indeling. Een andere hoofdstuk indeling voor het managementsysteem wil niet zeggen dat daarvoor de structuur van het managementsysteem zelf ook moet worden gewijzigd. Voor certificatie is van belang dat duidelijk is waar of hoe de eisen uit de nieuwe norm zijn ingevuld. 

Wanneer een organisatie nu bijvoorbeeld werkt met een handboek waarin het systeem is beschreven en dit is gebaseerd op de oude norm, hoeft dit handboek in principe niet te worden gewijzigd. Er kan ook door een referentietabel worden aangegeven waar wat is geregeld. Wanneer de ISO 14001 en ISO 45001 gereed zijn zal SCCM een overzicht maken van eisen die nieuw zijn of sterk zijn gewijzigd en die bij de overgang aandacht vragen.
 

Waar vind ik de HLS?

Hier kunt u de High Level Structure downloaden
NEN heeft de gids ‘De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen’ uitgebracht. Hier vindt u de Nederlandse vertaling van de kerneisen van de nieuwe managementsysteemnormen ('HLS'), veel achtergrondinformatie over de ontwikkeling, inhoud en bedoeling ervan en veelgestelde vragen en antwoorden. Hiermee kunt u alvast aan de slag gaan en zich verdiepen in de belangrijkste thema’s van de nieuwe ISO-normen. 

 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001