Harrie Sluijer, Prysmian

“OHSAS is meer dan een papiertje en een digitaal systeem, het spoort aan tot actie ondernemen als je constateert dat iets niet in orde is.”
 
 

Adviseursmiddag ISO 14001 - thema energie

De SCCM adviseursmiddagen zijn bedoeld om externe adviseurs die organisaties ondersteunen bij de invoering van milieumanagementsystemen op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen op dit terrein.

Op 16 oktober jl. is de eerste adviseursmiddag geweest in de tweede ronde ISO 14001-adviseursmiddagen. In de eerste ronde hebben in 2016/2017 circa 150 adviseurs verdeeld over vijf bijeenkomsten deelgenomen en heeft het verschil tussen de oude en nieuwe ISO 14001-norm centraal gestaan. Nu is er een vervolgprogramma ontwikkeld waarin het onderwerp energie centraal staat. Zowel wet- en regelgeving als de relatie met de ISO 14001-normeisen komen aan de orde. Op basis van praktijkcases bespreken we de interpretatie van onderdelen van de norm (levenscyclusperspectie, inkoop/uitbesteding en communicatie).

Op dit moment zijn er geen adviseursmiddagen gepland. Als u hier uw gegevens achterlaat. Wij houden u dan op de hoogte als er een nieuwe adviseursmiddag wordt gepland.

Programma

De bijeenkomst begint om 12.30 uur met een lunch, de inloop is vanaf 12.00 uur. Het programma duurt tot ongeveer 17.00 uur waarna er nog gelegenheid is om na te praten.

Tijdens de tweede ronde ISO 14001-adviseursmiddagen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wet- en regelgeving ten aanzien van ‘energie’ relevant voor ISO 14001-gecertificeerde organisaties
  • Implementatie van wettelijke eisen met betrekking tot ‘energie’ in relatie tot eisen uit de ISO 14001-norm
  • SCCM certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001
  • Ontwikkelingen met betrekking tot milieu wet- en regelgeving
  • Nieuwe informatiebladen en instrumenten van SCCM (waaronder milieuprestatiemeting)
  • Cases gericht op de interpretatie van de ISO 14001-norm (bijv. met betrekking tot uitbesteding en inkoop; levenscyclusperspectief en communicatie)
Sprekers/trainers

Henk Tomassen is directeur van BTEQ B.V. en heeft jarenlange ervaring met advisering op het gebied van de milieu- en omgevingsregelgeving aan zowel overheden als bedrijven. In zijn advieswerk houdt hij zich met name bezig met de meer complexe bedrijven met externe veiligheidsrisico’s (IPPC-, Brzo- en Bevi-bedrijven). Daarnaast is Henk een ervaren auditor op het gebied van de kwaliteit-, G&VW- en milieumanagement (ISO 9001, OHSAS 18001/ISO 45001 en ISO 14001) en begeleidt hij bedrijven bij het opzetten, implementeren en verbeteren van KAM-systemen.

Frans Stuyt is directeur van SCCM en vanuit die rol lid van zowel de NEN-normcommissie van ISO 14001 als ISO 45001. Hij is daarmee goed op de hoogte van de achtergronden van beide normen en de overeenkomsten en verschillen tussen beide normen. Door de directe betrokkenheid bij de opstelling van de certificatieschema’s en informatiebladen van SCCM en de afstemming met certificatie-instellingen en leden van colleges van deskundigen van SCCM is hij bekend met de ervaringen in de praktijk.

Bestemd voor?

De adviseursmiddag is bedoeld voor externe adviseurs die organisaties ondersteunen bij het implementeren van milieumanagementsystemen.

Wanneer?

De adviseursmiddag vindt plaats op dinsdagmiddag 29 januari 2019 van 12.30 tot 17.00 uur. Er kunnen maximaal 30 adviseurs deelnemen. Deelname op volgorde van aanmelding.

Locatie

De adviseursdagen vinden plaats bij Conferentiecentrum Bergse Bossen, Traay 299, Driebergen. De routebeschrijving kunt u vinden op de website van de Bergse Bossen.

Kosten

De deelnamekosten bedragen € 250,- inclusief lunch en exclusief btw. De factuur dient vooraf te zijn betaald. Er kunnen maximaal 30 adviseurs deelnemen. Deelname op volgorde van aanmelding.

Voorwaarden en annuleren

Aanmelden

Inschrijving kan uitsluitend via het aanmeldingsformulier op onze website. U ontvangt voor iedere inschrijving een schriftelijke bevestiging. Vier weken voor de datum van de adviseursmiddag ontvangt u bericht of de bijeenkomst definitief doorgaat. De geplande datum is onder voorbehoud van voldoende deelname. Op verzoek ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. Er kunnen maximaal 30 adviseurs deelnemen. Deelname op volgorde van aanmelding.

Annulerings-/ verplaatsingsregeling

U kunt uw deelname aan de adviseursmiddag uitsluitend schriftelijk/per e-mail annuleren of verplaatsen. Hiervoor geldt de volgende regeling:

  • Tot 5 weken voor de datum is kosteloos annuleren mogelijk.
  • Annuleren tot drie weken voor aanvang van de adviseursmiddag: 25% van het bedrag verschuldigd.
  • Annuleren vanaf drie weken voor aanvang van de adviseursmiddag: het volledige bedrag is verschuldigd.

Bent u onverhoopt verhinderd, dan kunt u eventueel een collega in uw plaats laten komen.

Kosten

De genoemde kosten zijn exclusief btw. De kosten zijn inclusief lunch.

Betalingstermijn

Ongeveer vier weken voor aanvang van de adviseursmiddag ontvangt u een factuur. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 werkdagen. Indien de betaling voor aanvang van de adviseursmiddag niet is ontvangen dan kunt u niet deelnemen aan de bijeenkomst.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2465) 7346 vestigingen
ISO 50001 (23) 33 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (369) 1440 vestigingen
EMAS (3)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001