Samenvatting betekenis certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001

 
CO2-reductiemanagement met ISO 14001  SCCM

Onderwerp

Milieu en klimaat

Wie kan het schema behalen?

Elke organisatie (profit, non-profit, groot en klein)

Soort certificaat

Managementsysteem certificaat

Gebruik certificaat

- Organisaties voor zichzelf eigen beheersing
- Eis bij inkoop of aanbesteding
- Toezichthouders milieu wet- en regelgeving

Betekenis certificaat

In aanvulling op ISO 14001 zijn organisaties verplicht om een gedetailleerd inzicht te hebben in het energieverbruik (energiebalans) en een overzicht van mogelijke maatregelen om het energieverbruik te verminderen. Organisaties leggen in het beleid vast dat systematisch wordt gewerkt aan het terugdringen van het energieverbruik.

Wat zijn de beperkingen?

Het gedetailleerde inzicht is alleen verplicht voor het eigen energieverbruik en niet het energieverbruik op andere plaatsen in de keten.
Organisaties bepalen zelf het tempo waarmee verbeteringen worden doorgevoerd, deze kunnen dus ook verschillen voor gecertificeerde organisaties in dezelfde sector.

Impact

40 gecertificeerde organisaties met 400 vestigingen in Nederland (december 2021)

Waar zijn de certificaten te vinden?

Database met alle ISO 14001-certificaten

Relatie met SDG's

Certificatie-instellingen

12 certificatie-instellingen gebruiken het schema 

Klachten

Procedure voor klachten zie www.sccm.nl.

RvA-nummer (BR010)

n.v.t.

Meer informatie

www.sccm.nl

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001