Samenvatting betekenis certificatieschema ISO 45001

 
ISO 45001 - Managementsysteem voor gezond en veilig werken (G&VW) SCCM

Onderwerp

Gezondheid en veiligheid personeel

Wie kan het schema behalen?

Elke organisatie (profit, non-profit, groot en klein)

Soort certificaat

Managementsysteem certificaat

Gebruik certificaat

- Organisaties voor zichzelf om eigen G&W-prestaties te verbeteren
- Eis bij inkoop of aanbesteding
- Toezichthouders (NL-A of BRZO-toezicht)

Betekenis certificaat

Organisaties nemen structurele maatregelen om te voldoen aan alle wettelijke eisen en eisen die bijvoorbeeld klanten stellen. Organisaties kennen de gevaren en risico’s voor gezondheid en veiligheid die zijn verbonden aan de activiteiten van de organisatie. Organisaties werken systematisch aan de verbetering van de G&VW-prestaties door gevaren weg te nemen en risico’s te beheersen.

Wat zijn de beperkingen?

Gevaren en risico’s voor gezondheid en veiligheid zijn er van vele kanten. Deze kunnen maar gedeeltelijk bij de bron worden weggenomen. Het resultaat van maatregelen is mede afhankelijk van het gedrag van medewerkers en de cultuur in de organisatie. Arbeidsgerelateerde ongevallen en verzuim is ook bij gecertificeerde organisaties niet uitgesloten. 
Overtredingen van wet- en regelgeving en andere eisen zijn ook bij gecertificeerde organisaties niet uitgesloten. Voorwaarde is de wettelijke eisen kennen, maatregelen nemen en de overtreding melden wanneer dat is vereist.
Organisaties bepalen zelf het tempo waarmee verbeteringen worden doorgevoerd, deze kunnen dus ook verschillen voor gecertificeerde organisaties in dezelfde sector.

Impact

350 gecertificeerde organisaties met 1500 vestigingen in Nederland (februari 2022)

Waar zijn de certificaten te vinden?

Database met alle ISO 45001-certificaten

Relatie met SDG's

Certificatie-instellingen

8 certificatie-instellingen gebruiken het schema 

Klachten

Procedure voor klachten zie www.sccm.nl.

RvA-nummer (BR010)

NAP-0208 (private basis)

Meer informatie

www.sccm.nl

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001