Samenvatting betekenis certificatieschema ISO 50001

 
ISO 50001 - Energiemanagementsysteem SCCM

Onderwerp

Milieu en klimaat

Wie kan het schema behalen?

Elke organisatie (profit, non-profit, groot en klein)

Soort certificaat

Managementsysteem certificaat

Gebruik certificaat

- Organisaties voor zichzelf om eigen energieverbruik te verminderen
- Eis bij inkoop of aanbesteding
- Toezichthouders milieu wet- en regelgeving

Betekenis certificaat

Organisaties nemen maatregelen om een goed inzicht te krijgen in het energieverbruik en de mogelijkheden dit te verminderen. Organisaties nemen structurele maatregelen om te voldoen aan alle wettelijke eisen ten aanzien van energieverbruik- en besparing en aan eisen die bijvoorbeeld klanten stellen. Organisaties werken systematisch aan het terugdringen van het eigen energieverbruik. 

Wat zijn de beperkingen?

ISO 50001 gaat over het eigen energieverbruik van de organisatie en niet over het energiever-bruik van producten die worden geproduceerd of de energie verbruikt bij leveranciers van grondstoffen of halffabrikaten. ISO 50001 stelt ook geen verplichtingen ten aanzien van de herkomst van de verbruikte energie. De organisatie bepaalt zelf de doelstellingen ten aanzien van het besparen van energie. Organisaties bepalen zelf het tempo waarmee het energieverbruik wordt teruggebracht, deze kunnen dus ook verschillen voor gecertificeerde organisaties in dezelfde sector.

Impact

37 gecertificeerde organisaties met 400 vestigingen in Nederland (februari 2022)

Waar zijn de certificaten te vinden?

Database met alle ISO 50001-certificaten

Relatie met SDG's

Certificatie-instellingen

5 certificatie-instellingen gebruiken het schema 

Klachten

Procedure voor klachten zie www.sccm.nl.

RvA-nummer (BR010)

n.v.t.

Meer informatie

www.sccm.nl

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001