Adviseursmiddag ISO 45001

SCCM organiseert regelmatig adviseursmiddagen over de overgang naar de nieuwe norm voor gezond & veilig werken (voorheen arbomanagement) ISO 45001. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor externe adviseurs op het terrein van gezond & veilig werken managementsystemen die al bekend zijn met de norm of de voorganger van ISO 45001, OHSAS 18001. Adviseurs kunnen praktische kennis op doen over de toepassing van de nieuwe ISO 45001-norm, de verschillen ten opzichte van OHSAS 18001 en de aandachtspunten bij de certificatie ervan. Ook wordt ingegaan op de relatie met de VCA-norm.

Op dit moment zijn er geen nieuwe adviseursmiddagen gepland.

 

Programma
De bijeenkomst begint om 12.30 uur met een lunch, inloop is vanaf 12.00 uur. Het programma duurt tot ongeveer 17.00 uur waarna er nog gelegenheid is om na te praten.  
 
Het programma (nog onder voorbehoud) bestaat uit:
  • Een korte, algemene introductie over de grootste veranderingen in ISO 45001 t.o.v. OHSAS 18001 en het certificatieschema van SCCM
  • Vier blokken met thema’s waarover veel vragen zijn:
      - Invulling leiderschap, cultuur en consultatie/participatie van medewerkers
      - Contextanalyse (identificatie van issues en stakeholdersanalyse)
      - Risico’s en kansen (inclusief relatie met RI&E en uitbesteding/onderaanneming)
      - Relatie ISO 45001 en VCA
 
In de eerste drie blokken komen de volgende invalshoeken terug:
  • Norm en certificatieschema
  • Praktisch voorbeeld van de invulling bij een bedrijf
  • Wijze van aanpak en de rol van de adviseur
  • Wijze van auditen en de belangrijkste afwijkingen
 
Elk blok wordt afgesloten met ruimte voor vragen. Na de vier blokken is er ruimte om onderwerpen te bespreken die nog niet aan bod zijn gekomen. Vooraf kunnen hiervoor al vragen worden ingediend via het aanmeldformulier
 
Sprekers/trainers

De inhoud wordt verzorgd door ervaren adviseur/auditor René Verhoef en door Frans Stuyt, directeur SCCM. Beiden hebben veel ervaring met de inhoud van de norm en de praktische invulling bij bedrijven maar ook van de werkwijze van certificatie-instellingen bij audits.

De professionele activiteiten van René Verhoef richten zich op audit- en adviesactiviteiten met betrekking tot kwaliteit, gezond en veilig werken, procesveiligheid en milieu in zowel de profit als non-profit sector. Hij doet dit vanuit een (chemisch/milieu) technische achtergrond en is ook SKO-gecertificeerd hogere veiligheidskundige. Hij heeft veel ervaring met de toepassing van ISO HLS-normen ISO 9001, ISO 14001 en ISO 55001.
Hij neemt namens de NVVK deel aan het SCCM College van Deskundigen voor arbo- en veiligheidsmanagementsystemen (OHSAS 18001/ISO 45001) en was zodoende ook betrokken bij het opstellen van het Certificatieschema managementsystemen voor gezond en veilig werken volgens ISO 45001:2018 van SCCM.

 

Frans Stuyt is directeur van SCCM en vanuit die rol lid van zowel de NEN-normcommissie van ISO 14001 als ISO 45001. Hij is daarmee goed op de hoogte met de achtergronden van beide normen en de overeenkomsten en verschillen tussen beide normen. Door de directe betrokkenheid bij de opstelling van de certificatieschema’s en informatiebladen van SCCM en de afstemming met certificatie-instellingen en leden van colleges van deskundigen van SCCM is hij bekend met de ervaringen in de praktijk. 

Bestemd voor?

De adviseursmiddag is bedoeld voor externe adviseurs die organisaties ondersteunen bij het implementeren van managementsystemen op het gebied van gezond & veilig werken.

Wanneer?

De adviseursmiddag vindt plaats op donderdagmiddag 6 december 2018 van 12.30 tot 17.00 uur. Er kunnen maximaal 30 adviseurs deelnemen. Deelname op volgorde van aanmelding.

Locatie

De adviseursdagen vinden plaats bij Conferentiecentrum Bergse Bossen, Traay 299, Driebergen. De routebeschrijving kunt u vinden op de website van de Bergse Bossen.

Kosten

De deelnamekosten bedragen € 250,- exclusief btw. De factuur dient vooraf te zijn betaald.

Er kunnen maximaal 30 adviseurs deelnemen. Deelname op volgorde van aanmelding.

Voorwaarden en annuleren

Aanmelden

Inschrijving kan uitsluitend via het aanmeldingsformulier op onze website. U ontvangt voor iedere inschrijving een schriftelijke bevestiging. Vier weken voor de datum van de adviseursmiddag ontvangt u bericht of de bijeenkomst definitief doorgaat. De geplande datum is onder voorbehoud van voldoende deelname. Op verzoek ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. Er kunnen maximaal 30 adviseurs deelnemen. Deelname op volgorde van aanmelding.
 

Annulerings-/ verplaatsingsregeling 

U kunt uw deelname aan de adviseursmiddag uitsluitend schriftelijk/per e-mail annuleren of verplaatsen. Hiervoor geldt de volgende regeling:
Tot 5 weken voor de datum is kosteloos annuleren mogelijk.
Annuleren tot drie weken voor aanvang van de adviseursmiddag: 25% van het bedrag verschuldigd. 
Annuleren vanaf drie weken voor aanvang van de adviseursmiddag: het volledige bedrag is verschuldigd. 
 
Bent u onverhoopt verhinderd, dan kunt u eventueel een collega in uw plaats laten komen. 
 

Kosten

De genoemde kosten zijn exclusief btw. De kosten zijn inclusief lunch.
 

Betalingstermijn

Ongeveer vier weken voor aanvang van de adviseursmiddag ontvangt u een factuur. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 werkdagen. Indien de betaling voor aanvang van de adviseursmiddag niet is ontvangen dan kunt u niet deelnemen aan de bijeenkomst.
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001