Veelgestelde vragen ISO 14001 - Starten met ISO 14001

Is de invoering van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 wel mogelijk in het MKB of kunnen bepaalde onderdelen worden weggelaten?

De ISO 14001-norm geeft de systematiek van het milieumanagementsysteem weer. Het milieumanagementsysteem is opgebouwd uit samenhangende onderdelen die zijn afgeleid van de zogenaamde Deming-cirkel (plan-do-check-act cyclus). Eigenlijk kunnen er geen onderdelen worden weggelaten omdat dan het principe van de Deming-cirkel niet meer werkt. Een organisatie kan de invulling van elk onderdeel aanpassen aan de eigen omstandigheden. Bij een kleinere organisatie zal het milieumanagementsysteem eenvoudiger zijn opgezet dan voor een grote organisatie. Bij bijvoorbeeld de inventarisatie van de milieuaspecten zal een organisatie in een branche met grotere aantallen vergelijkbare organisaties gebruik kunnen maken van branchestudies. Een grotere organisatie zal meer onderzoek op eigen kracht moeten doen. De beschrijving van taken en verantwoordelijkheden zal voor een kleine organisatie veel eenvoudiger zijn dan voor een grote organisatie. Dat de toepassing in kleinere organisaties heel goed mogelijk is, blijkt uit het overzicht van ISO 14001-gecertificeerde organisaties. Daarin is een groot aantal kleinere organisaties opgenomen. 

U kunt hier een voorbeeld van een milieumanagementsysteem voor een klein transportbedrijf beschikbaar. Hier vindt u handige downloads voor het opzetten van een managementsysteem volgens ISO 14001.

Wij willen een milieumanagementsysteem invoeren en wij weten niet of we nu EMAS of ISO 14001 als uitgangspunt moeten gebruiken.

Voor het invoeren van een milieumanagementsysteem is de ISO 14001-norm de meest geschikte norm. Deze norm geeft heel duidelijk het concept van het milieumanagementsysteem volgens de plan-do-check-act-cyclus weer. Om te voldoen aan de EMAS-verordening moet een organisatie een milieumanagementsysteem invoeren en daarnaast voldoen aan een aantal aanvullende eisen. Wanneer een bedrijf beschikt over een milieumanagementsysteem dat voldoet aan de ISO 14001-norm is dit ook de basis voor de eisen die in de EMAS-verordening aan het milieumanagementsysteem worden gesteld. Gebruikelijk is dat bedrijven eerst een ISO 14001-certificaat behalen en dit certificaat als basis voor de EMAS-deelname gebruiken. Voor EMAS-deelname moet een bedrijf naast het invoeren van een milieumanagementsysteem ook een openbaar milieuverslag opstellen en laten beoordelen. Wanneer het milieumanagementsysteem eenmaal is ingevoerd zal de opstelling van het milieuverslag relatief eenvoudig zijn. Door EMAS-deelname krijgt een beoordeeld verslag een extra waarde.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001