Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

CO2 reductie niveau (alleen bij ISO 14001-certificaten)
Er zijn 459 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: Grofsmederij Nieuwkoop B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design, manufacturing and stockholding of end fittings for wire, rope and chain for application in the offshore, maritime and construction industry and for offshore mooring systems.
Plaats:
Nieuwkoop
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
22-12-2026
SCCM nummer:
10344
Bedrijfsnaam: H.C. Waterbeheersing B.V. / H.C. Watercontrol
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het fabriceren, monteren, installeren alsmede repareren van waterbeheersingsproducten.
Plaats:
Kesteren
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-08-2025
SCCM nummer:
30339
Bedrijfsnaam: Handelmaatschappij A. Smit & Zoon B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Development, production and sales of i) biobased and synthetic fat liquors, (re)tanning agents and auxiliaries for the leather industry and, ii) oils, fats, semifinished and chemical products for industrial use.
Plaats:
Weesp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
09-06-2024
SCCM nummer:
32273
Bedrijfsnaam: Hapam B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verkopen, het ontwikkelen, het produceren, het installeren van en het verlenen van nazorg aan hoogspanningsschakelapparatuur.
Plaats:
Bunschoten-Spakenburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
01-02-2025
SCCM nummer:
32278
Bedrijfsnaam: Hapo International Barges B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Exploitation of floating and land-based cranes, pontoons, barges and yards and execution of salvage, disposal and dismantling operations.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
30-08-2026
SCCM nummer:
33162
Bedrijfsnaam: Harmony Relocation B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Domestic and international removals, office moves, move management and storage.
Plaats:
Weesp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
11-05-2025
SCCM nummer:
32965
Bedrijfsnaam: HaskoningDHV Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Consultancy, design, engineering, project management and digital services in the fields of Industry & Buildings, Mobility & Infrastructure and Water & Maritime.
Plaats:
Amersfoort
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2025
SCCM nummer:
10540
Bedrijfsnaam: Haukes N.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verrichten van wegtransport. Het aannemen en uitvoeren van aan mijnbouw gerelateerde activiteiten, over het algemeen omvattende, maar niet beperkt tot: - Ontbossing; - Aanleg infrastructuur waaronder kunstwerken, weg-en waterwerken (bruggen, wegenbouw en wegonderhoud); - Ertstransport (loading and hauling); - Grondverzet (civiele werken: ontwatering, afdamming, deklaag verwijdering, exploratie o.a. aanleg van boor locaties). Het verhuren van zwaar materieel en vrachtwagens inclusief operator; Het intern uitvoeren van onderhoud en reparaties aan een gedifferentieerd wagenpark waaronder vrachtwagens, zwaar materieel en personenvoertuigen; Het aannemen en uitvoeren van civieltechnische werken.
Plaats:
Wanica
Land Suriname
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
09-11-2024
SCCM nummer:
31050
Bedrijfsnaam: Heidelberg Materials Nederland Beton B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Productie (cementmaling) en distributie van cement.
Plaats:
Velsen-Noord
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
14-04-2025
SCCM nummer:
10195
Bedrijfsnaam: Heilijgers B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, aannemen, uitvoeren, onderhouden en beheren van bouwprojecten.
Plaats:
Amersfoort
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
10-01-2027
SCCM nummer:
10615
Bedrijfsnaam: Heko B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan vastgoed.
Plaats:
Den Haag
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
10-06-2025
SCCM nummer:
30312
Bedrijfsnaam: Hengelo Salt Specialties B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Productie, verpakking en levering van zout specialiteiten.
Plaats:
Hengelo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
23-12-2024
SCCM nummer:
32499
Bedrijfsnaam: HES Botlek Tank Terminal B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Op- en overslag en het mengen van vloeibare bulk.
Plaats:
Botlek Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
20-04-2027
SCCM nummer:
30769
Bedrijfsnaam: Hexion VAD B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Productie van Versatic Acids en Derivaten.
Plaats:
Vondelingenplaat Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
20-11-2026
SCCM nummer:
32707
Bedrijfsnaam: HEYDAY Facility Management Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het leveren van management oplossingen voor het facilitaire domein.
Plaats:
's-Hertogenbosch
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
27-07-2027
SCCM nummer:
10236
Bedrijfsnaam: Hiab Benelux B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verkoop, opbouw, levering, reparatie en onderhoud van hydraulische laad- en losmiddelen ten behoeve van het wegtransport.
Plaats:
Meppel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
06-07-2024
SCCM nummer:
32340
Bedrijfsnaam: Hoeksema Afvalverwerking B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het inzamelen van particuliere en bedrijfsmatige afvalstoffen, transporteren van afvalstoffen, sorteren, be- en verwerken van afvalstoffen tot grondstoffen voor hergebruik, inzet als biomassa, te recyclen materialen, alsmede inzet als meststof.
Plaats:
Grootegast
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
14-01-2025
SCCM nummer:
32514
Bedrijfsnaam: Hogeschool Utrecht, Institute for Life Sciences & Chemistry
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het doceren van Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) aan studenten op de vakgebieden Biologie / Medisch laboratoriumonderwijs, Chemie, Chemische Technologie en het uitvoeren van onderzoeksprojecten binnen het Lectoraat "Innovative Testing".
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
14-12-2026
SCCM nummer:
31118
Bedrijfsnaam: Holland-Controls B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verkopen, ontwerpen, realiseren, repareren en testen van besturingssystemen voor gasturbine gerelateerde installaties.
Plaats:
Hengelo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
14-04-2026
SCCM nummer:
31586
Bedrijfsnaam: Hollandia B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Hollandia Infra B.V.: Het ontwerpen, fabriceren, monteren, installeren, bedrijfsvaardig opleveren en repareren van werktuigbouwkundige werken, staalbouwkundige werken en installaties. Hollandia Services B.V.: Het ontwerpen, fabriceren, monteren, installeren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden en renoveren van werktuigbouwkundige werken, staalbouwkundige werken en installaties. Hollandia Systems B.V.: Het ontwerpen, fabriceren, monteren, assembleren, installeren, repareren en onderhouden van stalen drukvaten, skid modules, pijpsystemen, stalen constructiewerken en installaties. Hollandia Industrial B.V.: Het ontwerpen, fabriceren, monteren, installeren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden en repareren van werktuigbouwkundige werken, staalbouwkundige werken en installaties. HS B.V. - Hollandia Structures: Het ontwerpen, fabriceren, monteren, installeren, bedrijfsvaardig opleveren, onderhouden en repareren van werktuigbouwkundige werken, staalbouwkundige werken en installaties.
Plaats:
Krimpen aan den IJssel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-06-2025
SCCM nummer:
10414
Bedrijfsnaam: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Afdeling Afvalwaterketen
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het transporteren en zuiveren van het aangeboden afvalwater, inclusief het verwerken van het hierbij vrijkomende zuiveringsslib.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
31-10-2026
SCCM nummer:
10267
Bedrijfsnaam: Hörmann Alkmaar B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Development and manufacturing of dock levellers, dock shelters and seals, loading houses, safety equipment and additional accessories for loading bays.
Plaats:
Alkmaar
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
18-08-2024
SCCM nummer:
10170
Bedrijfsnaam: Houweling Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het inkopen, op voorraad houden en distributie van nieuwe industriële verpakkingen. Tevens het reconditioneren en verkoop van gebruikte industriële verpakkingen. In- en verkoop van glasreinigers, biostimulanten, biociden, meststoffen en andere producten voor de tuinbouwsector. Het inkopen, op voorraad houden, verkopen en de distributie van nieuwe verpakkingen. Het reconditioneren en verkopen van gebruikte industriële verpakkingen. Vervoer van goederen (met name van eigen verpakkingsmateriaal). Het inkopen, op voorraad houden, verkopen, onderhouden en de distributie van persoonlijke beschermingsmaterialen. De opslag van goederen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
Plaats:
Bleiswijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
07-01-2025
SCCM nummer:
31189
Bedrijfsnaam: Howden Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Sales, design, manufacturing of cooling fans and after sales care to cooling fans and auxiliary products.
Plaats:
Hengelo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
27-12-2026
SCCM nummer:
10312
Bedrijfsnaam: HSB Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verwerven, ontwikkelen en realiseren van projecten in de woning- en utiliteitsbouw. Het uitvoeren van metsel-, lijm- en voegwerk inclusief stel- en timmerwerkzaamheden. Het verwerven en realiseren van schilderprojecten in de woning- en utiliteitsbouw. Het aanbrengen van E-board, het uitvoeren van Drystack en overig droog stapelwerk en andere gevelwerkzaamheden.
Plaats:
Volendam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
14-09-2024
SCCM nummer:
32304
Bedrijfsnaam: HSEQ-Professional On- & Offshore GmbH
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Beratung in Fragen der Planung und Durchführung des Arbeitsschutzes und der Durchführung von Projekten und Bauleitung.
Plaats:
Heinsberg
Land Duitsland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Geldig tot en met:
27-02-2027
SCCM nummer:
33350
Bedrijfsnaam: Huiskes Metaal B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het internationaal verhandelen van gerecyclde ferro en non-ferro houdende afval- en reststoffen en het inzamelen daarvan.
Plaats:
Waalwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
13-05-2025
SCCM nummer:
32685
Bedrijfsnaam: Hunting Energy Services B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Fabrication: Design, Manufacture and Repair of Oilfield Equipment, Specialized in Well Testing, Sand Management and Process Equipment. Machine shop: Manufacture, Storage and Repair of Oilfield Tubular Connectors; Provision of Casing and Tubing Management, Plain End and Threaded.
Plaats:
Velsen-Noord
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-11-2024
SCCM nummer:
31139
Bedrijfsnaam: HVC AEC (Afvalenergiecentrale)
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren van (duurzame) energie uit het verbranden van afvalstoffen en biomassa alsmede het produceren van groengas en compost uit het vergisten en composteren van biomassa.
Plaats:
Alkmaar
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
12-03-2027
SCCM nummer:
10357
Bedrijfsnaam: HVS Solutions B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Installation and maintenance of cable infrastructure, including associated mechanical, civil engineering, electrical and instrumentation works.
Plaats:
's-Gravenhage
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
05-01-2025
SCCM nummer:
32498
Bedrijfsnaam: I.T.O. Vaarwegmarkering B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, verkopen, vervaardigen en onderhouden van vaarwegmarkeringen en offshore- en windmolenparkverlichting.
Plaats:
Noordwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
09-11-2025
SCCM nummer:
32874
Bedrijfsnaam: IBN Facilitair
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
1. Het verlenen en coördineren van op de klant toegesneden facilitaire diensten voor bedrijven en instellingen en het verhuren van vergaderruimtes. 2. Het uitvoeren van groenwerkzaamheden. 3. Het detacheren van (doelgroep)medewerkers welke onder verantwoordelijkheid werken van de klant.
Plaats:
Uden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-09-2026
SCCM nummer:
10251
Bedrijfsnaam: IHC Merwede Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Sales, research & development, design & engineering, procurement, manufacturing, assembly, installation & commissioning, testing, project management and life-cycle support of vessels, solutions and mission equipment for the dredging, marine, offshore & renewables, mining and defence markets.
Plaats:
Kinderdijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
20-05-2026
SCCM nummer:
31669
Bedrijfsnaam: Imatech B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het toeleveren van electra, electronica, automatisering en instrumentatie voor scheepseigenaren, scheepsmanagement en offshore bedrijven.
Plaats:
Hellevoetsluis
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-10-2024
SCCM nummer:
10677
Bedrijfsnaam: Immontec B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Engineering, voorbereiding en uitvoering van de afzinkprocessen, inclusief de vereiste maritieme werkzaamheden.
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
30-06-2027
SCCM nummer:
10214
Bedrijfsnaam: Imperial Tobacco Joure Manufacturing-OTP
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verwerken van ruwe tabak tot shag.
Plaats:
Joure
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
30-06-2025
SCCM nummer:
10259
Bedrijfsnaam: Indufinish B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, produceren en installeren van tanks, apparaten, leidingwerken en installaties in staal, roest vast staal en kunststof. Tevens service en onderhoud aan voornoemde producten.
Plaats:
Emmen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
30-04-2026
SCCM nummer:
31638
Bedrijfsnaam: Infoplaza B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Consultant of weather, oceanographic and mobility services.
Plaats:
Houten
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
10-01-2025
SCCM nummer:
31065
Bedrijfsnaam: Instituut voor Veiligheid & Milieu B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verzorgen van advies, opleiding, training, oefening en trainingsadministratie in arbeidsveiligheid, brandveiligheid, bedrijfshulpverlening, veiligheidsbewustzijn en crisismanagement. Leveren van veiligheidskundige projectondersteuning door inzet van veiligheidspersoneel en veiligheidsmiddelen.
Plaats:
Coevorden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
17-12-2024
SCCM nummer:
30048
Bedrijfsnaam: Integra Port Services NV / DP World Paramaribo (Paramaribo)
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Port terminal operators servicing the national and international maritime community in Suriname and based on the waterfront. Service Facility and Berthing accommodation. The handling of administration/ documentation of import and export cargo and services to all involved parties.
Plaats:
Paramaribo
Land Suriname
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
14-01-2026
SCCM nummer:
31016
Bedrijfsnaam: Intero Integrity Services B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inspection, industrial services and integrity management for the oil & gas industry and energy and utilities sectors.
Plaats:
Tricht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
27-07-2026
SCCM nummer:
30602
Bedrijfsnaam: Invesis B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Tender management and management services on projects.
Plaats:
Bunnik
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
05-01-2027
SCCM nummer:
10605
Bedrijfsnaam: InVra Plus B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het geven van civieltechnische adviezen voor de grond-, weg-, en waterbouw en aan het spoor. Het begeleiden van en leiding geven aan grond-, weg-, waterbouw- en spoorprojecten en -werken.
Plaats:
Haren
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
15-06-2025
SCCM nummer:
32716
Bedrijfsnaam: IRM Systems B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Risk and integrity management of assets in energy, process, chemical and maritime industries.
Plaats:
Delft
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
12-04-2025
SCCM nummer:
32629
Bedrijfsnaam: Isolab B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van stabiele isotopen analyses en geochemische laboratorium services.
Plaats:
Neerijnen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
03-10-2024
SCCM nummer:
30307
Bedrijfsnaam: Isotherm Suriname N.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aanbrengen van isolatie, het monteren en demonteren van steigers.
Plaats:
Paramaribo
Land Suriname
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Geldig tot en met:
09-04-2025
SCCM nummer:
31477
Bedrijfsnaam: IW4
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het begeleiden, ontwikkelen en aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, met behulp van de volgende product-marktcombinaties: Arbeidsdiagnose, Re-integratie, Bemiddeling, Detachering, Verpakken en Monteren, Horeca en Schoonmaak.
Plaats:
Veenendaal
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
06-05-2026
SCCM nummer:
10252
Bedrijfsnaam: J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Uitvoeren van dakbedekkingconstructies met gesloten dakbedekkingsystemen.
Plaats:
Rhoon
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
11-03-2027
SCCM nummer:
10210
Bedrijfsnaam: J.P.G. Hulsebosch B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het vervaardigen en/of samenstellen van professionele merkpresentaties, instore promoties, etalages en visuals.
Plaats:
Noordwijkerhout
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
01-11-2026
SCCM nummer:
31730
Bedrijfsnaam: Jacobs Douwe Egberts Pro NL B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Handel, installatie, dagelijks- en technisch onderhoud van drankautomaten en bijbehorende ingrediënten.
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
23-10-2026
SCCM nummer:
33220

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001