Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

CO2 reductie niveau (alleen bij ISO 14001-certificaten)
Er zijn 403 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: Maschem B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Productie en levering van ethoxylaten.
Plaats:
Hoek
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
13-12-2023
SCCM nummer:
30778
Bedrijfsnaam: Mecal
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
MECAL Pantheon B.V. (STKS): Design, development, production, installation and building a knowledge base for semiconductor, medical and nanotechnology industries. MECAL Semiconductor Product Development B.V. (SPD): Design, development, production, installation and building knowledge base for semiconductor, medical and nanotechnology industries. MECAL Wind Turbine Design B.V. (WTD): Design and development of (components for) wind turbines. Consultancy and/or participation in yield improvement for wind turbines. Development and Licensing of technology and opering methods for supporting structures for wind turbine generators, including auxiliary structures and tools for the production, assembly and operation of those structures.
Plaats:
Enschede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-02-2023
SCCM nummer:
10481
Bedrijfsnaam: Meuva Beheer B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren en voorbereiden van demontagewerkzaamheden met betrekking tot asbest, keramische vezels en vuurvaste bemetselingen alsmede sloopwerkzaamheden en het uitvoeren van (water)bodemsaneringen.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
12-03-2024
SCCM nummer:
30021
Bedrijfsnaam: Ministerie van Defensie / Koninklijke Luchtmacht
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Exploitatie van het conglomeraat Vliegbasis Leeuwarden met als belangrijkste activiteiten: Het drijven van een luchtmachtbasis, het onderhouden van gevechtsvliegtuigen en gerelateerde apparatuur en uitrusting. Het voorbereiden en begeleiden van vliegbewegingen. Het opslaan, beheren en assembleren van munitie. Het beheren en exploiteren van het oefengebied Vliehors. Het beheren en beheersen van alle daarbij behorende (of benodigde) processen en procedures.
Plaats:
Leeuwarden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
31-10-2023
SCCM nummer:
10327
Bedrijfsnaam: Ministerie van Defensie, Commandant Zeestrijdkrachten (CZSK)
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het Commando der Zeestrijdkrachten (CZSK) is het maritieme deel van de Nederlandse krijgsmacht en verantwoordelijk voor de inzetbaarheid en de integratie van de operationele vloot- en marinierseenheden. Het CZSK kent de volgende hoofdprocessen: - besturen van de CZSK organisatie; - het plannen, aansturen en ondersteunen van de gereedstelling en (gemandateerde) inzet van operationele eenheden; - realiseren van de materiële gereedheid (instandhouding) en het faciliteren van de eenheden in de kazerne en op de haven.
Plaats:
Den Helder
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
03-12-2024
SCCM nummer:
31319
Bedrijfsnaam: Mobilis B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verwerven, ontwerpen, realiseren en onderhouden van projecten in de disciplines civiele techniek, beton- en waterbouw ten behoeve van de (rail), weg, vaarweg en energie infrastructuur, waterbehandeling, energieproductie en industrie met toepassing van systems engineering.
Plaats:
Apeldoorn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-04-2025
SCCM nummer:
31288
Bedrijfsnaam: Mobility & New Energies - EV Operations & Services department PitPoint.EV B.V. Both accountable to TotalEnergies Marketing Nederland N.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
The building of, maintenance and exploitation of electric vehicle chargers.
Plaats:
's-Gravenhage
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-03-2025
SCCM nummer:
32603
Bedrijfsnaam: Mondial Movers B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Acquisitie, coördinatie en bewaking van verhuiscontracten; Organisatie en participatie in activiteiten en projecten ten behoeve van de aandeelhoudende verhuisbedrijven; Nationale en internationale inboedel, bedrijfs- en projectverhuizingen, inclusief eenvoudige werkzaamheden rondom de verhuizing; Opslag, registratie en beheer van inboedels, goederen en archieven volgens klantspecificaties; Self-storage; Transport en distributie van goederen; Ontvangst, opslag en vrijgave van douanegoederen.
Plaats:
Alblasserdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-03-2025
SCCM nummer:
10501
Bedrijfsnaam: More Services h.o.d.n. teQ services
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Maintenance, staffing and installation of rotating equipment.
Plaats:
Hoogeveen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Geldig tot en met:
28-03-2024
SCCM nummer:
32824
Bedrijfsnaam: Mourik Caribbean N.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Catalyst handling and general reactor services, services in inert and toxic atmospheres and industrial and chemical cleaning services in the chemical and petrochemical industry.
Plaats:
San Nicolas
Land Aruba
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-07-2024
SCCM nummer:
10635
Bedrijfsnaam: MP Liften B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het installeren, renoveren en het verlenen van service en onderhoud aan liftinstallaties.
Plaats:
Amersfoort
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering B.V.
Geldig tot en met:
12-03-2024
SCCM nummer:
31103
Bedrijfsnaam: MPC Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van projectmatige onderhouds- en commisioningwerkzaamheden op (energie-) technische installaties, alsmede het detacheren van technisch personeel.
Plaats:
Breda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
29-09-2024
SCCM nummer:
32378
Bedrijfsnaam: Muller Zwaar Transport B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Heavy lift and transport.
Plaats:
Dordrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
11-03-2023
SCCM nummer:
10517
Bedrijfsnaam: Multimetaal Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Project management, engineering and manufacturing of pressurized -, and non pressurized steel construction parts. All in accordance with the requirements from the standard welding requirements. Project management, engineering, maintenance, modification and testing (safety) equipment, machines and tools. Project engineering and supply of people, tools and materials to the industry (on- and offshore).
Plaats:
Den Helder
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
19-01-2025
SCCM nummer:
32522
Bedrijfsnaam: MWM Benelux B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Engineering, levering en onderhoud van gasmotoren en warmtekrachtinstallaties.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA Nederland B.V.
Geldig tot en met:
22-12-2022
SCCM nummer:
32569
Bedrijfsnaam: N.V. Grassalco
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Exploratie van goud, productie van steenslag en handel in bouwmaterialen.
Plaats:
Paramaribo
Land Suriname
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
13-01-2023
SCCM nummer:
10644
Bedrijfsnaam: N.V. HVC
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren van (duurzame) energie uit het verbranden van afvalstoffen en biomassa alsmede het produceren van groengas en compost uit het vergisten en composteren van biomassa.
Plaats:
Alkmaar
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
12-03-2024
SCCM nummer:
10357
Bedrijfsnaam: N.V. Slibverwerking Noord-Brabant
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verwerken van zuiveringsslib.
Plaats:
Moerdijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
16-12-2025
SCCM nummer:
31474
Bedrijfsnaam: N.V. Suriname Earth Moving Contractors
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Contracting and execution of civil-, earthmoving and mining activities (such as: overburden removel, mining, hauling, rehabilitation, construction and maintenance of infrastructural projects (e.g. roads), drainage and bushclearing). Maintenance and repair of heavy equipment such as excavators, bulldozers, articulated and haul trucks.
Plaats:
Paramaribo
Land Suriname
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
21-05-2024
SCCM nummer:
30962
Bedrijfsnaam: National Oilwell Varco - Varco BJ B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design, development, manufacture and supply of pipe handling tools, hoisting and rotary equipment for the oil and gas drilling industry.
Plaats:
Etten-Leur
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
05-09-2025
SCCM nummer:
10462
Bedrijfsnaam: Nedal Aluminium B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Extruderen en bewerken van aluminium profielen. Ontwikkeling, productie en bewerken van aluminium licht-, vlag- en verkeersmasten.
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
18-10-2025
SCCM nummer:
32854
Bedrijfsnaam: Nedcon B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, engineren en installeren van industriële opslagsystemen.
Plaats:
Doetinchem
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
01-06-2025
SCCM nummer:
32706
Bedrijfsnaam: NEM Energy B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design, Construction, Supply and Service of Components and Installations in the Field of Energy and Environmental Technology.
Plaats:
Zoeterwoude
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
31-08-2025
SCCM nummer:
32880
Bedrijfsnaam: Newae B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het adviseren over en engineeren van ruimte-, water- en sportprojecten.
Plaats:
Veghel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-06-2024
SCCM nummer:
32282
Bedrijfsnaam: Nexperia B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design and production of semiconductor products.
Plaats:
Nijmegen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-02-2024
SCCM nummer:
10386
Bedrijfsnaam: Nico Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
(In situ) Reparatie aan en onderhoud van motoren, toeleverancier van onderdelen, systemen, machines en installaties ten behoeve van de luxe jachtbouw, scheepsnieuwbouw, voedingsmiddelen- en drankenindustrie.
Plaats:
Schiedam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
29-09-2025
SCCM nummer:
30369
Bedrijfsnaam: NjordIC B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Consultancy for projects in the UXO risk mitigation process.
Plaats:
Meedhuizen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
27-03-2023
SCCM nummer:
31564
Bedrijfsnaam: Nobian Industrial Chemicals B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
The management and production of Chlorine, Hydrogen, Caustic Soda, Hydrochlorite, Sodium Hypochlorite, Energy, Dimethlether, treatment of waste water and related utilities.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-12-2022
SCCM nummer:
10302
Bedrijfsnaam: Nobian Industrial Chemicals B.V. locatie Delfzijl
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Production and supply of NaCl Salt, Energy and related utilities, Chlorine, Alkali and derivatives of all these products.
Plaats:
Delfzijl
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
13-02-2024
SCCM nummer:
10459
Bedrijfsnaam: Nobian Industrial Chemicals Hengelo
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
De winning van NaCl-pekel, de productie van nat NaCl-zout, de productie en levering van electriciteit, stoom en utiliteiten.
Plaats:
Hengelo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
17-02-2025
SCCM nummer:
32561
Bedrijfsnaam: NoordWest Services & Security B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van bewakings- en beveiligingsdiensten. Het adviseren van bedrijven op het gebied van beveiliging.
Plaats:
Den Helder
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Geldig tot en met:
06-01-2025
SCCM nummer:
32455
Bedrijfsnaam: NORBORD NV
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren, commercialiseren en leveren van OSB-platen.
Plaats:
Genk
Land België
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
16-09-2025
SCCM nummer:
32813
Bedrijfsnaam: Nyrstar Budel B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verwerken van zinkconcentraten en zinkhoudende secundaire materialen tot zinkmetaal producten, zwavelzuur, legeringen en overige metaalhoudende producten.
Plaats:
Budel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
30-10-2024
SCCM nummer:
10041
Bedrijfsnaam: OCRE Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Recruiting and supply of temporary offshore and medical personnel.
Plaats:
's-Gravenhage
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
21-06-2025
SCCM nummer:
32735
Bedrijfsnaam: Octatube Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design, development, manufacturing, installation and maintenance of special structural building parts and cladding made from metal, glass and/or other materials.
Plaats:
Delft
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
27-04-2024
SCCM nummer:
32760
Bedrijfsnaam: Oerlikon Eldim (NL) B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Processing and manufacturing of components for gas turbines and aerospace engines.
Plaats:
Lomm
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA Nederland B.V.
Geldig tot en met:
10-12-2024
SCCM nummer:
10187
Bedrijfsnaam: Omrin
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inzamelen, transporteren, recyclen, sorteren, bewerken, vergisten, storten, overslaan en vermarkten van huishoudelijk- en bedrijfsafval. Het halen van energie uit afval. Schoonhouden van openbare ruimten. Het zuiveren van afvalwater. Het bestrijden van gladheid.
Plaats:
Leeuwarden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-03-2025
SCCM nummer:
10561
Bedrijfsnaam: ONE-Dyas B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Olie- en gaswinning.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
09-12-2024
SCCM nummer:
32451
Bedrijfsnaam: Paragon Customer Communications
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
The provision and ongoing development of end-to-end customer communications. This includes digital customer experience, on-site services & workplace solutions, marketing communications and transactional communications. The work consists of analysis, advice, optimisation and implementation of document solutions up to and including the processing of inbound and outbound communication flows. This involves the editing, processing and enrichment of data files, as well as the creation, production and distribution of physical and digital documents. In addition, automatic or hybrid (digital) incoming communication is converted in order to classify, administer, publish and provide customer data and information. The services, including associated logistics services, are carried out at the customer site and/or at one of the production locations and are ongoing or project-based by nature.
Plaats:
Alphen aan den Rijn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
03-06-2024
SCCM nummer:
31679
Bedrijfsnaam: PEB Group of Companies B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
For the scope of each business unit please be referred to the appendix and the individual child certificates.
Plaats:
Zoetermeer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-05-2023
SCCM nummer:
10544
Bedrijfsnaam: Periplus Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Gegevensverwerking, datamanagement en advisering op het gebied van hydrografie, geofysica en maritieme archeologie.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
11-03-2024
SCCM nummer:
31223
Bedrijfsnaam: PerkinElmer Health Sciences B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Development, production and distribution of Reagents and supplies for applications in Industrial, Biomedical and Pharmaceutical Industries.
Plaats:
Groningen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
23-05-2023
SCCM nummer:
10665
Bedrijfsnaam: Petrogas E&P Netherlands B.V. / Petrogas Transportation B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Oil and Gas Exploration, Production, Treatment, Engineering, Construction, Maintenance and Transportation by Petrogas E&P Netherlands B.V. and Petrogas Transportation B.V. on the Dutch Continental Shelf. Platform: Extraction of oil and gas. Supply base: Logistics.
Plaats:
Rijswijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
03-03-2023
SCCM nummer:
30495
Bedrijfsnaam: Philips Consumer Lifestyle B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Manufacturing, Packaging and Distribution of Male Grooming and Mother & Child Care products. Technical innovation services supporting product development and industrialization.
Plaats:
Drachten
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-12-2023
SCCM nummer:
32470
Bedrijfsnaam: Philips Electronics Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
R&D, Design, Development and low volume Manufacturing, supporting activities mainly in the field of Healthcare-Personal Health and related services, secondment and consultancy.
Plaats:
Eindhoven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
12-07-2025
SCCM nummer:
32755
Bedrijfsnaam: Philips Medical Systems Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, inkopen, opslaan, fabriceren en installeren van medische systemen en componenten.
Plaats:
Best
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
01-12-2023
SCCM nummer:
10101
Bedrijfsnaam: Plastigi NV
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Rotatiegieten en maatwerk van kunststof- en metalen producten alsook aankoop en verkoop van toebehoren.
Plaats:
Noordewijk (Herentals)
Land België
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
18-08-2024
SCCM nummer:
32334
Bedrijfsnaam: Pon Logistics B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
De opslag en distributie van auto’s, onderdelen, promotiematerialen, accessoires en producten voor externe klanten. Het uitvoeren van Value Added Logistics activiteiten zoals: produceren van kentekenplaten, slangen persen, schadeherstel, ontmanteling voertuigen en het in en ombouwen van voertuigen.
Plaats:
Leusden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
20-02-2025
SCCM nummer:
31771
Bedrijfsnaam: PostNL Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen en leveren van logistieke en ondersteunende producten en diensten op het gebied van post- en pakketverzending en e-commerce, inclusief collectie, sortering, distributie, overslag, transport en fulfilment en inclusief de activiteiten van staven en ondersteunende diensten.
Plaats:
Den Haag
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
31-05-2024
SCCM nummer:
10131
Bedrijfsnaam: PreZero Nederland Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inzamelen en verwerken van afvalstromen.
Plaats:
Duiven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
22-01-2025
SCCM nummer:
32524

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001