Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

CO2 reductie niveau (alleen bij ISO 14001-certificaten)
Er zijn 459 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: Rema Holland B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
In- en verkoop, voorraadhouden, inspecteren en certificeren van hijs- en hefgereedschappen, intern transportmaterieel, klimmaterieel en valbeveiligingen, inclusief assemblage, onderhoud en keuringen.
Plaats:
Maastricht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
29-08-2024
SCCM nummer:
10269
Bedrijfsnaam: REMONDIS Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
REMONDIS Nederland B.V.: Het handelen in, inzamelen, op- en overslaan en be-/verwerken van bedrijfsafvalstoffen, huishoudelijke afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en afvaltransport. Ongediertebestrijding (betreft uitsluitend de vestigingen Scherpenzeel en Delft). REMONDIS Gevaarlijk Afval B.V.: Het handelen in, inzamelen, op- en overslaan en be-/verwerken van bedrijfsafvalstoffen, huishoudelijke afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen en afvaltransport. RETERRA B.V.: Het handelen in, inzamelen, transporteren, op- en overslaan en be-/verwerken van groenafval, afvalhout, compost, biomassa, huishoudelijke afvalstromen en zand/slib afkomstig van rioolsystemen, kolken, gemalen en veegwerkzaamheden. OWS B.V.: Het handelen in, inzamelen, op- en overslaan en be-/verwerken van olie/water/slibmengsels. Capsule Recycling B.V.: Het handelen in, inzamelen, op- en overslaan en be-/verwerken van cups.
Plaats:
Lichtenvoorde
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
14-07-2025
SCCM nummer:
31358
Bedrijfsnaam: Rengineers B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verkopen, assembleren, plaatsen, in bedrijf stellen, onderhouden van energieopwekkingsinstallatie waaronder windturbines, solar installaties en energie opslagsystemen.
Plaats:
Barneveld
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
30-09-2025
SCCM nummer:
32826
Bedrijfsnaam: Revvity Health Sciences B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Development, production, packaging and distribution of Reagents and supplies for applications in Industrial, Biomedical and Pharmaceutical Industries.
Plaats:
Groningen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
23-05-2026
SCCM nummer:
10665
Bedrijfsnaam: Reym B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Industrieel reinigen, afval management en (tank)transport.
Plaats:
Leusden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
10-10-2026
SCCM nummer:
10249
Bedrijfsnaam: RH Marine Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Sales, advice, design, development, manufacturing, test, installation, commissioning, inspection/survey, repair and maintenance, electro technical equipment, components and installations, automation and navigation systems, including design, development, production and installation of software for maritime and defense applications.
Plaats:
Schiedam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
19-12-2024
SCCM nummer:
31800
Bedrijfsnaam: Rhenus Logistics B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Op- en overslag van (break)bulk goederen en containers, (de)mobilisatie door rederijen uit offshore industrie, logistieke dienstverlening en agentschap.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
31-01-2027
SCCM nummer:
30076
Bedrijfsnaam: Rietlanden Terminals B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Op- en overslag van bulkgoederen.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
23-06-2026
SCCM nummer:
10565
Bedrijfsnaam: Rotterdam Offshore Group B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitoefenen van reparatie-, modificatie- en onderhoudswerkzaamheden aan schepen, offshore platforms, drijvend en afzinkbaar materieel.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
12-08-2024
SCCM nummer:
10664
Bedrijfsnaam: Rotterdam Short Sea Terminals B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Storage and handling of containers.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
13-06-2026
SCCM nummer:
33094
Bedrijfsnaam: Rotterdam World Gateway B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Storage- and transshipment of containers.
Plaats:
Maasvlakte Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
20-12-2025
SCCM nummer:
30431
Bedrijfsnaam: RPS B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inventariseert, meet, analyseert en adviseert op de werkterreinen Gebieden, Leefomgeving, Infrastructuur, Vastgoed en Laboratoria.
Plaats:
Delft
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
13-10-2027
SCCM nummer:
32825
Bedrijfsnaam: Rutges B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het renoveren en onderhouden van woningbouw, alsmede het advies en de planontwikkeling die daarbij hoort.
Plaats:
De Meern
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
11-12-2026
SCCM nummer:
31770
Bedrijfsnaam: RWE Generation NL B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het lossen van kolen en biomassa. Het produceren van energie, het beheren, onderhouden en inspecteren van de productie-installaties. Participeren in de ontwikkeling van nieuwe productiemogelijkheden.
Plaats:
Geertruidenberg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
19-11-2026
SCCM nummer:
10204
Bedrijfsnaam: Ryano Logistics B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van (projectmatige) logistiek dienstverlening, transport, opslag en overslag ten behoeve van projecten en evenementen.
Plaats:
Giessen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
06-07-2025
SCCM nummer:
33364
Bedrijfsnaam: Sanorice Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Production of rice, corn and multicereal cakes also covered with toppings or flavoured with seasonings.
Plaats:
Veenendaal
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
12-09-2026
SCCM nummer:
33176
Bedrijfsnaam: Sappi Europe
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Marketing, development and production of graphic paper and specialties.
Plaats:
Brussels
Land België
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
25-01-2026
SCCM nummer:
10318
Bedrijfsnaam: Scheepswerf Reimerswaal B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verwerven en uitvoeren van opdrachten ten aanzien van het repareren, modificeren van schepen en het uitvoeren van aanverwante (dok)werkzaamheden.
Plaats:
Ritthem
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
03-10-2025
SCCM nummer:
10472
Bedrijfsnaam: Schelde Exotech B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design, manufacture, repair and installation of pressure-, process-, special equipment and heat exchangers.
Plaats:
Ritthem
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
30-09-2026
SCCM nummer:
31713
Bedrijfsnaam: Scheldebouw B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerp, productie, levering, installatie, service en onderhoud van Scheldebouw B.V. gevel constructies.
Plaats:
Middelburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-04-2027
SCCM nummer:
10643
Bedrijfsnaam: Schindler Liften B.V. Handelend onder de naam: Schindler Liften en Roltrappen
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verkopen, ontwerpen, monteren, in bedrijf stellen, onderhouden, repareren, moderniseren en vervangen van liftinstallaties alsmede verkopen, monteren, in bedrijf stellen, onderhouden, repareren, moderniseren en vervangen van roltrappen en rolpaden.
Plaats:
's-Gravenhage
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
16-05-2025
SCCM nummer:
33371
Bedrijfsnaam: Schlumberger B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Dienstverlenend bedrijf, welke services verstrekt aan de olie- en gasindustrie binnen de Reservoir Performance, Production Systems en Well Construction Divisies. Activiteiten waaronder het werken op locatie met koolwaterstoffen, hoge drukken, chemicalien, explosieven en metingen met radioactive bronnen.
Plaats:
's-Gravenhage
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
11-09-2024
SCCM nummer:
10535
Bedrijfsnaam: Schot Verticaal Transport B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van horizontaal en verticaal transport en het onderhouden en repareren van voertuigen.
Plaats:
Alkmaar
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
19-11-2024
SCCM nummer:
31156
Bedrijfsnaam: Securitas Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het bieden van beveiligingsoplossingen, die bestaan uit het leveren van de volgende diensten of een combinatie daarvan: objectbeveiliging; hospitality services; mobiele surveillance; beveiliging en services in het openbaar vervoer; aviation security; alarmcentrale diensten; teleservices.
Plaats:
Breukelen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-05-2025
SCCM nummer:
10235
Bedrijfsnaam: Securitas Transport & Aviation Security B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verrichten van beveiligings- en bewakingsdiensten op het gebied van luchtvaart en luchthavens.
Plaats:
Schiphol
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
09-06-2025
SCCM nummer:
31321
Bedrijfsnaam: Sekisui S-Lec B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Production as serial Supplier of PVB-interlayer films for laminated glass.
Plaats:
Roermond
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
17-03-2027
SCCM nummer:
31898
Bedrijfsnaam: SEMC Hardware
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Import, sales, maintenance and revision of heavy equipment and associated parts for the purpose of the mining industry, agriculture and infrastructure.
Plaats:
Paramaribo
Land Suriname
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
03-07-2026
SCCM nummer:
33126
Bedrijfsnaam: Sensata Technologies Holland B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Marketing, Verkoop en Ontwerp van Sensor Producten en Electrical Protection Producten voor de automotive en apparaten industrie.
Plaats:
Hengelo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
01-07-2026
SCCM nummer:
32759
Bedrijfsnaam: Seris Group Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Seris Security: Het uitvoeren van bewakings- en beveiligingsdiensten. Het adviseren van bedrijven op het gebied van beveiliging. Het verzorgen van trainingen en opleidingen ISPS. Seris Facility: Het verlenen van facilitaire diensten.
Plaats:
Dordrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
11-12-2026
SCCM nummer:
32816
Bedrijfsnaam: Service Centre Maastricht B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het bewerken tot halffabricaten van warmgewalst, koudgewalst alsmede dompel verzinkt (en voorgelakt) bandstaal door decoilen, multi -blanken, slitten en knippen volgens afnemersspecificaties.
Plaats:
Maastricht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
20-03-2027
SCCM nummer:
33399
Bedrijfsnaam: Service Terminal Rotterdam B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Import, export, op- en overslag van minerale oliën en chemicaliën (boord-boord activiteiten), alsmede verlenen van lay-by diensten.
Plaats:
Botlek Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
11-03-2027
SCCM nummer:
10633
Bedrijfsnaam: SGS Ewacs NV
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het identificeren, analyseren, conditioneren, behandelen, inzamelen, transporteren en tussenopslaan van afvalstoffen, alsook het bestuderen van mogelijke oplossingen, met het oog op een wettelijke en milieuverantwoorde verwerking. Het conditioneren en behandelen van gevaarlijke en niet-gevaarlijke producten op de eigen locatie en bij derden.
Plaats:
Melsele
Land België
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
30-09-2024
SCCM nummer:
10640
Bedrijfsnaam: Sif Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Engineering, manufacturing and logistics of steel structures for the Offshore Wind industry.
Plaats:
Roermond
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
21-12-2024
SCCM nummer:
30047
Bedrijfsnaam: Silgan Dispensing Systems Alkmaar B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen en assembleren van schuimpompsystemen.
Plaats:
Alkmaar
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
30-01-2026
SCCM nummer:
30453
Bedrijfsnaam: Silicon Operations B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkeling, productie, verkoop en installatie/toezicht op installatie middels Rapid Arc Welding technologie van zuurbestendige en vuurvaste verankeringsystemen.
Plaats:
Wateringen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
16-09-2026
SCCM nummer:
33178
Bedrijfsnaam: SIMA Charters B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Commercial- and shore-based ship management of a fleet of service / crew / survey vessels.
Plaats:
Maassluis
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
29-12-2024
SCCM nummer:
32481
Bedrijfsnaam: Siron B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen en leveren van oplossingen ten behoeve van brandbeveiliging.
Plaats:
Enschede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
20-03-2026
SCCM nummer:
30504
Bedrijfsnaam: SKB Bulk Handling B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verwerken, transport en (grond)verzet slakzand. Transport en (grond)verzet diverse grondstoffen. Stofbestrijding / Veegwerkzaamheden.
Plaats:
Beverwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
27-01-2027
SCCM nummer:
30240
Bedrijfsnaam: Sloe Centrale B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Productie van elektriciteit en stoom.
Plaats:
Ritthem
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
19-09-2025
SCCM nummer:
10366
Bedrijfsnaam: Slopers- en Dakbedekkingsbedrijf A. van der Linden B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen.
Plaats:
Zwijndrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
14-06-2027
SCCM nummer:
10655
Bedrijfsnaam: Smit's Bouwbedrijf B.V. h.o.d.n. SBB Ontwikkelen en Bouwen
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het realiseren van bouwwerken in de utiliteits- en woningbouw, alsmede renovatie & onderhoud. Ontwikkeling voor woningbouwprojecten, zowel zelfstandig als in samenwerking met derden.
Plaats:
Beverwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Geldig tot en met:
23-09-2026
SCCM nummer:
10612
Bedrijfsnaam: Smurfit Kappa Corrugated Benelux B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Productie van golfkarton, de ontwikkeling, productie en verkoop van verpakkingen uit golfkarton.
Plaats:
Oosterhout
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-07-2024
SCCM nummer:
10288
Bedrijfsnaam: Smurfit Kappa RapidCorr Eindhoven B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Production and distribution of corrugated boards.
Plaats:
Eindhoven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
17-03-2027
SCCM nummer:
33401
Bedrijfsnaam: Smurfit Kappa Recycling B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het inzamelen van papierafval, het bewerken tot balen gereed product door middel van sorteren, shredderen, persen en het verkopen van gereed product aan eigen fabriek of aan derden.
Plaats:
Eindhoven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
03-12-2024
SCCM nummer:
33232
Bedrijfsnaam: Smurfit Kappa Roermond Papier B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Productie van Testliner, Fluting en Chipliner uit gerecycled papier voor de golfkartonindustrie, inclusief de verwerking van reststromen tot herbruikbare stoffen.
Plaats:
Roermond
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
26-07-2025
SCCM nummer:
10275
Bedrijfsnaam: Smurfit Kappa Vandra B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Productie van golfkarton en het verwerken van golfkarton tot dozen en trays.
Plaats:
Oosterhout
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
29-10-2025
SCCM nummer:
10255
Bedrijfsnaam: Smurfit Kappa Zedek B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
The design, manufacturing, storage, transport and trading of litho printed and laminated display and packaging materials.
Plaats:
Deventer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
30-04-2026
SCCM nummer:
10232
Bedrijfsnaam: Solidus Solutions Board B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Productie van massief karton.
Plaats:
Hoogkerk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
12-07-2025
SCCM nummer:
30085
Bedrijfsnaam: Solmade Energy Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Installatie van zonnepanelen.
Plaats:
Zwijndrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Geldig tot en met:
19-04-2027
SCCM nummer:
32267
Bedrijfsnaam: Sortiva B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het sorteren en recyclen van afvalstoffen in herbruikbare componenten. Het definitief opslaan van niet herbruikbare afvalstoffen.
Plaats:
Alkmaar
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
28-06-2026
SCCM nummer:
33146

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001