Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

CO2 reductie niveau (alleen bij ISO 14001-certificaten)
Er zijn 427 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: Waterschap Aa en Maas Afvalwaterketen
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het plannen, bouwen, beheren en onderhouden van transportleidingen, rioolgemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties om afvalwater te zuiveren. Het "genereren" van restproducten en grondstoffen. Het opwekken van (eigen) energie.
Plaats:
's-Hertogenbosch
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
04-05-2024
SCCM nummer:
10166
Bedrijfsnaam: Waterschap Brabantse Delta
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Realisatie en in stand houden van watersystemen, vaarwegen en havens. Vergunningverlening en beheersing van lozingen, monitoring yan waterkwaliteit en kwantiteit en planvorming op gebied van beleid. Transport van afvalwater, de zuivering van afvalwater, de afzet van restproducten(slib), het ontwerp, realisatie en in stand houden van zuiveringstechnische werken, zoals rioolgemalen, transportleidingen en waterzuiveringsinstallaties alsmede de technologische advisering en ondersteuning daarbij. Muskusrattenbestrijding.
Plaats:
Breda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
30-01-2024
SCCM nummer:
10272
Bedrijfsnaam: Waterschap Rijn en IJssel - Unit Zuiveringsbeheer en Riolering
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het transporteren en zuiveren van afvalwater. Het ontwateren van slib.
Plaats:
Doetinchem
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-06-2025
SCCM nummer:
32500
Bedrijfsnaam: Waterschap Vallei en Veluwe
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Transporteren en zuiveren van afvalwater, behandeling van slib, het behandelen van niet gevaarlijke verpompbare afvalstoffen en opwekking van energie, beheer en onderhoud van waterkeringen, beheer en onderhoud van watersystemen, verlenen van vergunningen en het toezicht hierop.
Plaats:
Apeldoorn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-01-2026
SCCM nummer:
10174
Bedrijfsnaam: Waterschapsbedrijf Limburg B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Transporteren en zuiveren van afvalwater en het vergisten, ontwateren en verwerken van slib. Het plannen, begeleiden bouw en renovatie, onderhouden en beheren van de afvalwaterinfrastructuur.
Plaats:
Roermond
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
17-08-2026
SCCM nummer:
10266
Bedrijfsnaam: WaterTechniek Twente B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het engineeren, aannemen en uitvoeren van opdrachten en projecten op het gebied van riool-, afval- en drinkwater, alsmede het installeren van technische installaties op het gebied van waterbehandeling.
Plaats:
Enter
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
10-06-2025
SCCM nummer:
32543
Bedrijfsnaam: Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
The design and production of plastic pipes and fittings and manufacture of compound raw materials used in the production of these products. Foreign trade, customs, administrative organisation activities and transactions related to these activities. The requirements for establishing, implementing, maintaining and continually improving and information security management system within the context of Wavin Turkey organization.
Plaats:
Yüreğir, Adana
Land Turkije
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
02-05-2023
SCCM nummer:
32830
Bedrijfsnaam: Weener Plastics Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design, development, production and sales of injection molded products.
Plaats:
Ede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
24-07-2026
SCCM nummer:
33137
Bedrijfsnaam: Weener Plastics Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design, development, production and sales of injection-moulded plastic products for the food and non-food industry.
Plaats:
Tilburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
27-08-2026
SCCM nummer:
33159
Bedrijfsnaam: Wellman International Ltd. Trading as: Wellman Recycling
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Production of PET flakes for food packaging and other industries out of post-consumer plastics, research and development of process and product improvements.
Plaats:
Spijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
02-10-2025
SCCM nummer:
32849
Bedrijfsnaam: Westlake Epoxy B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Productie van Resins, Precursors en Versatics.
Plaats:
Vondelingenplaat Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
11-03-2024
SCCM nummer:
31722
Bedrijfsnaam: Westo Prefab Betonsystemen B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Productie, verkoop en leveren van prefab betonelementen.
Plaats:
Coevorden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-04-2025
SCCM nummer:
10639
Bedrijfsnaam: Willems Vastgoedonderhoud B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerp, advisering en uitvoering van onderhoudsscenario's inzake vastgoed onderhoud.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-05-2024
SCCM nummer:
31943
Bedrijfsnaam: Wilton Heat Transfer Services B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het onderhouden en repareren van machines, apparaten, installaties en andere technische producten.
Plaats:
Vierpolders
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Geldig tot en met:
23-04-2025
SCCM nummer:
32641
Bedrijfsnaam: Wimorost Construction B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Las- en constructiewerk voor de maritieme, offshore, civiele en petrochemische industrie.
Plaats:
Moerdijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
23-05-2026
SCCM nummer:
33072
Bedrijfsnaam: WIND Cable Services B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Full service logistics of submarine cables.
Plaats:
Alkmaar
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
13-04-2025
SCCM nummer:
32632
Bedrijfsnaam: WKR B.V. Trading as: FLOVAC Vacuum Systems
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Production and assembly of vacuum valves, controllers and assembled valve pit for vacuum sewage systems.
Plaats:
Panningen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
25-08-2025
SCCM nummer:
32847
Bedrijfsnaam: WOP (Wop.nl/Events B.V.)
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
De totaalorganisatie van bedrijfsevenementen.
Plaats:
Oosterhout
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
04-07-2025
SCCM nummer:
32740
Bedrijfsnaam: Work Wise Projecten B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van steigerbouw-, isolatie- en ondersteunende turnaround activiteiten in de petrochemische, wind- en offshore industrie.
Plaats:
Nieuwerkerk aan den IJssel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
09-03-2026
SCCM nummer:
31338
Bedrijfsnaam: Wouter Witzel EuroValve B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design, manufacture, inspection and testing of standard and special purpose butterfly and check valves, including actuation, for applications in Desalination, District Cooling, Shipbuilding, Building Services, Power Stations, O¡l & Gas, Water Treatment and other Industries.
Plaats:
Losser
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
17-08-2025
SCCM nummer:
30330
Bedrijfsnaam: WSP Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Vakgroep Energie (locatie Arnhem): Advies- en ingenieursdiensten op het gebied van energie.
Plaats:
Breda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-06-2026
SCCM nummer:
10552
Bedrijfsnaam: Xeptor B.V. H.o.d.n. Flex IT Distribution
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Inkoop, refubishment, verkoop en verhuur van ICT apparatuur en het leveren van ICT diensten en bijbehorende logistieke dienstverlening.
Plaats:
Leiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
11-05-2023
SCCM nummer:
30545
Bedrijfsnaam: Xerox Manufacturing (Nederland) B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Planning en inkoop, klanten orderbeheer, het klant compleet maken van producten die Xerox Europa direct of indirect verkoopt zoals kantoorapparatuur, opties & accessoires, klant specifieke kits, verbruiksartikelen en reservedelen. De coördinatie van de retourstroom van machines, reservedelen en verbruiksartikelen naar hergebruikers en afvalverwerkers. De producte van fotoreceptoren.
Plaats:
Venlo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-05-2024
SCCM nummer:
10007
Bedrijfsnaam: Yldeto Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
The provision of personnel services, and providing temporary manpower, project management, expediting and inspection services.
Plaats:
Leiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
13-09-2025
SCCM nummer:
32809
Bedrijfsnaam: Yokogawa Europe B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Management and coordination of design, sales, project management, engineering, delivery and service of industrial automation - and test & measurement - solutions, products and services.
Plaats:
Amersfoort
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
19-02-2026
SCCM nummer:
10108
Bedrijfsnaam: Z Bridge B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verkopen, verhuren en opereren van offshore toegangssystemen.
Plaats:
IJmuiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
07-09-2025
SCCM nummer:
32805
Bedrijfsnaam: Zeton B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design, engineering and construction of pilot plants, demo scale plants and small production plants for the chemical, petrochemical, food and pharmaceutical industry.
Plaats:
Enschede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
16-10-2026
SCCM nummer:
10584

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001