Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

CO2 reductie niveau (alleen bij ISO 14001-certificaten)
Er zijn 3558 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: BVP Verpakkingen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkeling van, advies over en handel in verpakkingsoplossingen.
Plaats:
Dordrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
31-07-2025
SCCM nummer:
31370
Bedrijfsnaam: BVR Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Woningbouw, utiliteitsbouw, projectontwikkeling alsmede onderhoud- en renovatiewerkzaamheden inclusief houtbewerking, materieelservice.
Plaats:
Roosendaal
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
13-12-2026
SCCM nummer:
4595
Bedrijfsnaam: BWB-Alucol B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Aluminium anodiseren en kleuren tot een lengte van 22 meter.
Plaats:
Neer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
04-10-2025
SCCM nummer:
31407
Bedrijfsnaam: BWT Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verkopen, installeren, in bedrijf nemen en in stand houden van installaties voor waterbehandeling.
Plaats:
Waddinxveen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
17-12-2024
SCCM nummer:
31178
Bedrijfsnaam: Byd Europe B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Trade of electric busses and electric trucks.
Plaats:
Schiedam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
24-02-2025
SCCM nummer:
32591
Bedrijfsnaam: BYK Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Purchase of raw materials, development, production, storage, sales and delivery of wax additives.
Plaats:
Deventer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
10-08-2026
SCCM nummer:
1755
Bedrijfsnaam: Byondis B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Research, development and manufacturing of biosimilars, new biological and new chemical entities as used in production of (bio)pharmaceuticals.
Plaats:
Nijmegen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
12-11-2025
SCCM nummer:
32883
Bedrijfsnaam: Byondis B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Research, development and manufacturing of biosimilars, new biological and new chemical entities as used in production of (bio)pharmaceuticals.
Plaats:
Nijmegen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
12-11-2025
SCCM nummer:
31749
Bedrijfsnaam: Bytesnet B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het leveren van housing, co-locatie, managed hosting en datacenterdiensten.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-01-2027
SCCM nummer:
31838
Bedrijfsnaam: BZ Ingenieurs en Managers B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Uitvoeren van onderzoek (deskresearch), advisering en begeleiding van projecten op gebied van waterveiligheid en waterbeheer.
Plaats:
Deventer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Geldig tot en met:
16-12-2024
SCCM nummer:
32468
Bedrijfsnaam: C. Steinweg-Handelsveem B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
De administratieve en operationele activiteiten die rechtstreeks samenhangen met het lossen, overslaan, doorvoeren, opslaan en afleveren van goederen op vervoermiddel en/of tot aanleveren bij de ontvanger van de goederen, inclusief VAL activiteiten.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
14-09-2027
SCCM nummer:
33457
Bedrijfsnaam: C. van Eijk Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van grond-, riolering-, en wegenbouwwerkzaamheden en het uitvoeren van grond-, waterwerkzaamheden. Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden.
Plaats:
Leiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-06-2025
SCCM nummer:
2687
Bedrijfsnaam: C.A. de Groot Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van, (circulaire) sloop- en demontagewerkzaamheden. (3,4) Het verwijderen, transporteren en storten van milieugevaar1ijke en/of schadelijke stoffen. (1) Het op- en overslaan alsmede voorsorteren van bouw- en sloopmaterialen. (1) Het verwerven, innemen, op- en overslaan, sorteren, verwerken en/of bewerken van bouw- en sloopafval, alsmede overige afvalstromen in het kader van het LAP alsmede de afzet van de hieruit geproduceerde (herbruikbare) rest- en grondstoffen. (2) Het uitvoeren van (water-)bodemsaneringen. (3,4) Het uitvoeren van (mechanische) industriële reiniging. (3,4)
Plaats:
Alkmaar
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
03-09-2024
SCCM nummer:
2867
Bedrijfsnaam: C.J. Geelen Beheer B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Geelen Beton Wanssum B.V.: Ontwerp, productie en levering van vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton volgens de KOMO attesten-met-productcertificaat K2219/K2220, bouwelementen volgens het KOMO attest-met-productcertificaat K2153 en gehechtlaste netten en wapeningsconstructies & buigwerk volgens KOMO attest-met-productcertificaat K42307. Geelen Beton Posterholt B.V.: Het ontwerpen, verkopen, produceren en leveren van systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton en gehechtlaste wapeningsnetten, wapeningsconstructies en buig- en vlechtwerk volgens de KOMO-(attesten-met)-productcertificaat.
Plaats:
Posterholt
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
18-04-2027
SCCM nummer:
4301
Bedrijfsnaam: C.J.M. van Gaal B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Kabelwerken, leidingwerken en telecommunicatiewerken, bestratingen en rioleringswerkzaamheden, inclusief werkzaamheden in of met verontreinigde grond.
Plaats:
Tilburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certification B.V.
Geldig tot en met:
01-07-2026
SCCM nummer:
1294
Bedrijfsnaam: C.M. Baars & Zn. Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen van projecten in de civiele -techniek, infrastructurele werken, baggerwerk, cultuurtechniek en bodemsanering.
Plaats:
Nieuwland
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
07-01-2026
SCCM nummer:
33000
Bedrijfsnaam: C.S.C. Ceelen Sport Constructies B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het (nieuw) aanleggen, onderhouden, renoveren, beheren en geven van adviezen over natuur- en kunstgras oplossingen ten behoeve van buitensportfaciliteiten.
Plaats:
Zeewolde
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
16-02-2025
SCCM nummer:
3333
Bedrijfsnaam: Caesar Groep Rotterdam B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het managen van Mobiliteits- en Facilitaire zaken ten behoeve van de entiteiten onder de Ceasar Groep Rotterdam en Ceasar Accounts.
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
04-12-2026
SCCM nummer:
3641
Bedrijfsnaam: Cafés Cordier
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Coffee roasting, packaging and marketing of coffee blends in beans and ground coffee. Packaging and marketing of cereals, chicory and coffee substitutes.
Plaats:
Frameries
Land België
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas
Geldig tot en met:
11-10-2026
SCCM nummer:
33156
Bedrijfsnaam: CALDURAN Kalkzandsteen
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren van kalkzandsteenproducten, winning van zand t.b.v. eigen kalkzandsteenproductie.
Plaats:
Harderwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SKG-IKOB Certificatie B.V. (IKOB-BKB, SKG en SKW Certificatie)
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
27-03-2026
SCCM nummer:
31561
Bedrijfsnaam: Camouflage B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen en installeren van camouflageoplossingen voor telecominstallaties. Het ontwerpen en bouwen van telecomlocaties alsmede het onderhouden van telecomopstelpunten en -infrastructuur.
Plaats:
Boxtel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
08-02-2027
SCCM nummer:
33326
Bedrijfsnaam: Cantorclin Schoonmaak B.V. / Cantorclin Support B.V. alle ressorterend onder Cantorclin Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van dagelijks, periodiek en eenmalige schoonmaakonderhoud werkzaamheden.
Plaats:
Meppel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
05-07-2026
SCCM nummer:
4294
Bedrijfsnaam: CARBOGEN AMICS B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkeling, productie en verkoop van cholesterol, vitamine D en Lanoline gerelateerde producten.
Plaats:
Veenendaal
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
14-10-2026
SCCM nummer:
678
Bedrijfsnaam: Care Holding Oss B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkeling van bag-on-valve spuitbus applicaties naar specifieke klantwensen. Mengen en afvullen van vloeibare producten in spuitbussen en kunststofverpakkingen.
Plaats:
Oss
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
05-10-2025
SCCM nummer:
4329
Bedrijfsnaam: Carel Lurvink B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verkoop van schoonmaak- en veiligheidsartikelen. Inkoop, verkoop en distributie van schoonmaak-, schilder- en veiligheidsartikelen.
Plaats:
Enschede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-04-2026
SCCM nummer:
30575
Bedrijfsnaam: Careson Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van preventief-, correctief-, groot- en vervangingsonderhoud van vastgoed o.a. op basis van resultaatafspraken.
Plaats:
JR Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-06-2026
SCCM nummer:
31618
Bedrijfsnaam: Cargill B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Production of glucose, derived from wheat, blending of glucose-fructose- sucrose in different compositions and the production of starches, proteins and bio-ethanol from wheat.
Plaats:
Bergen op Zoom
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
02-09-2024
SCCM nummer:
33372
Bedrijfsnaam: Cargill B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
The processing of cocoa powder, cocoa butter and cocoa liquor for the food industry.
Plaats:
Wormer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-07-2024
SCCM nummer:
1501
Bedrijfsnaam: Cargill Cocoa SARL
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Manufacture of cocoa powder, cocoa butter and cocoa liquor for the food industry.
Plaats:
Abidjan
Land Ivoorkust (Côte d'Ivoire)
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
30-04-2024
SCCM nummer:
2677
Bedrijfsnaam: Cargill Ghana Ltd.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Production of cocoa cake, cocoa powder and cocoa butter.
Plaats:
Community, Tema
Land Ghana
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
16-10-2024
SCCM nummer:
4074
Bedrijfsnaam: cargo-partner overland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van internationale expeditie werkzaamheden. Het uitvoeren van op- en overslag van gevaarlijke en ongevaarlijke verpakte goederen.
Plaats:
Roermond
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
18-03-2027
SCCM nummer:
31899
Bedrijfsnaam: Casala Meubelen Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design, development and worldwide trading of Casala furniture.
Plaats:
Culemborg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
26-06-2024
SCCM nummer:
4314
Bedrijfsnaam: Caspar de Haan B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het onderhouden, renoveren, verduurzamen en brandveilig maken van bestaand vastgoed.
Plaats:
Eindhoven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-01-2027
SCCM nummer:
33316
Bedrijfsnaam: CC7 Europe B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Technical and Commercial Consultancy, Design, Engineering, Procurement, Construction Management and Project Management.
Plaats:
Den Haag
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
20-02-2027
SCCM nummer:
33338
Bedrijfsnaam: CC7 Europe B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Technical and Commercial Consultancy, Design, Engineering, Procurement, Construction Management and Project Management.
Plaats:
Den Haag
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
20-02-2027
SCCM nummer:
33339
Bedrijfsnaam: CCL Label Oss B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkeling, productie en verkoop van etiketten, bijsluiters en etiketboekjes, met inbegrip van prepress dienstverlening, primair voor de farmaceutische en (agro-) chemische markt. Digitaal on-demand beveiligd printwerk en reprodiensten voor de farmaceutische markt.
Plaats:
Oss
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
23-02-2025
SCCM nummer:
33142
Bedrijfsnaam: CCL Olympic B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
De ontwikkeling en productie van hoogwaardige technische acrylaat tapes.
Plaats:
Venray
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Geldig tot en met:
24-01-2026
SCCM nummer:
32993
Bedrijfsnaam: Cebo-Holland B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verkoop, behandeling, opslag en overpakken van mineralen en chemicaliën. Processing van mineralen.
Plaats:
IJmuiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
16-07-2024
SCCM nummer:
30311
Bedrijfsnaam: Cebo-Holland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verkoop, behandeling, opslag en overpakken van mineralen en chemicaliën. Processing van mineralen.
Plaats:
IJmuiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
16-07-2024
SCCM nummer:
5062
Bedrijfsnaam: Cegelec Industry B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Adviseren, ontwerpen, installeren, inspecteren en onderhouden van installaties op het gebied van: elektrotechniek, werktuigbouw, procesbesturing, automatisering, meet- en regeltechniek, analysetechniek, CCTV en brandbeveiliging.
Plaats:
Dordrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
16-12-2026
SCCM nummer:
33229
Bedrijfsnaam: Cegelec Infra B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Adviseren, ontwerpen, installeren, inspecteren en onderhouden van installaties op het gebied van: elektrotechniek waaronder aarding en bliksembeveiliging, werktuigbouw, automatisering, telecom.
Plaats:
Dordrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
16-12-2026
SCCM nummer:
3578
Bedrijfsnaam: CELECTRIC B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het assembleren, leveren, plaatsen en onderhouden van tractiebatterijen, semi-tractiebatterijen, monobloc-tractiebatterijen, startbatterijen en gelijkrichters.
Plaats:
Harderwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
12-10-2024
SCCM nummer:
30347
Bedrijfsnaam: Cementbouw Bindmiddelen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Cementbouw B.V., Cementbouw Bindmiddelen B.V., Cementbouw Mineralen B.V., Euroment B.V., Sqape B.V.: Het verkopen, inkopen, produceren en distribueren van bouwgrondstoffen. Cementbouw Bindmiddelen N.V.: Het verkopen, inkopen en distribueren van bouwgrondstoffen. Cementbouw Logistics B.V., Cementbouw Logistics N.V., Cementbouw Trucktechniek B.V.: Opslag en distributie van bouwgrondstoffen.
Plaats:
Wanssum
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
31-10-2026
SCCM nummer:
3681
Bedrijfsnaam: Central Mudplant and Fluid Services B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het opslaan van en bewerken van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen.
Plaats:
Velsen-Noord
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
29-09-2024
SCCM nummer:
30301
Bedrijfsnaam: Centrient Pharmaceuticals Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Production of pharmaceutical intermediates and enzymes, as well as waste water treatment for the DSM Gist site in Delft.
Plaats:
Delft
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
30-06-2025
SCCM nummer:
32955
Bedrijfsnaam: Centwerk B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Assemblage van elektrotechnische en mechanische producten. Metaalbewerking, met name en draai- en freeswerk.
Plaats:
Delft
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Geldig tot en met:
18-12-2025
SCCM nummer:
31473
Bedrijfsnaam: CERVA Benelux B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inkoop, verkoop en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Plaats:
Bergambacht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas
Geldig tot en met:
25-02-2027
SCCM nummer:
33347
Bedrijfsnaam: Checkline Europe B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Consultancy, support, sales of measuring equipment and tooling, generation of custom inspection reports and project related specific documentation.
Plaats:
Enschede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
16-02-2026
SCCM nummer:
32939
Bedrijfsnaam: Checkline Europe B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Consultancy, support, sales of measuring equipment and tooling, generation of custom inspection reports and project related specific documentation.
Plaats:
Enschede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-02-2026
SCCM nummer:
32785
Bedrijfsnaam: ChemCom Investments B.V. (Operational unit ChemCom Group)
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Development, manufacturing and sales of formaldehyde solutions, urea (-melamine)formaldehyde derivatives, sustainable glycerine based “green”-chemicals solutions and distribution of methanol.
Plaats:
Farmsum
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-09-2024
SCCM nummer:
10610

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001