Gevaarlijke stoffen

Steeds duidelijker wordt dat bepaalde chemische stoffen een bedreiging vormen voor zowel gezondheid als milieu. De negatieve gevolgen van het vrijkomen van deze stoffen openbaren zich vaak pas op termijn. Dit maakt dat de urgentie van dit onderwerp lang onderbelicht is gebleven. Op zowel nationaal als EU-niveau krijgt dit onderwerp nu de aandacht die nodig is. Op nationaal niveau hebben bijvoorbeeld het vrijkomen van Chroom-6 en PFAS het belang van dit onderwerp aangetoond. Op EU-niveau is er aandacht voor dit onderwerp in het ‘Zero pollution action plan’ en de ‘EU Chemicals Strategy’.

Gevaarlijke stoffen in ISO 14001 en ISO 45001

Het onderwerp gevaarlijke stoffen komt terug in zowel het ISO 14001- als het ISO 45001-managementsysteem. In ISO 14001 kan het gebruik van chemische stoffen gevolgen hebben voor de biodiversiteit. In de vorm van bijvoorbeeld microplastics kunnen water en bodem vervuild raken. Voor ISO 45001 is er een relatie met de gezondheid van personeel dat in aanraking komt met bepaalde gevaarlijke stoffen. SCCM zal dit onderwerp de komende jaren regelmatig aandacht gaan geven.

Hulpmiddelen

SCCM heeft verschillende hulpmiddelen over dit onderwerp.

Informatiebladen SCCM

-

Instrumenten SCCM

Guide - Management of chemicals as part of the environmental management system

Webinars SCCM

April 2020 Webinar Zeer Zorgwekkende Stoffen (RIVM)

Informatie van derden

RIVM (zie o.a. op ZZS, gevaarlijke stoffen, chemische stoffen)
EU Chemicals Strategy for Sustainability Towards a Toxic-Free Environment
EU-actieplan: Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul
Mededeling EU Actieplan 'Verontreiniging van lucht, water en bodem naar nul'
Dossier PFAS Rijksoverheid
Handelingskader PFAS
Dossier Chroom 6 Inspectie SZW
Toelichting wettelijke eisen Chroom 6

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001