Borging kwaliteit milieu-informatie wordt nog belangrijker!

Naar verwachting wordt begin december de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gepubliceerd en daarna snel van kracht. De CSRD verplicht een groot aantal bedrijven om een duurzaamheidsverslag op te stellen en de inhoud te laten verifiëren door een onafhankelijke partij.

Nieuw informatieblad

Een belangrijk deel van de CSRD-rapportage bestaat uit informatie over de risico’s en kansen op milieugebied en de milieuprestaties. Ook bedrijven die niet direct onder de CSRD vallen krijgen er mogelijk mee te maken omdat ook over de keten moet worden gerapporteerd.
Recent is een nieuwe versie van het informatieblad ‘Kwaliteit van milieu-informatie’ gepubliceerd. In deze versie is informatie over nieuwe wettelijke verplichtingen met betrekking tot milieu-informatie (zoals de CSRD) toegevoegd. Ook is er een nieuw hoofdstuk over milieu-informatie met betrekking tot waterverbruik en -emissies.

Webinar

Op 1 november j.l. zijn de nieuwe onderdelen uit het informatieblad gepresenteerd tijdens een webinar, onder andere de CSRD-verplichtingen worden dan toegelicht. U kunt het webinar hier terugkijken.
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001