CO2-reductiemanagement als aanvulling op ISO 14001

Energiebesparing en/of CO2-reductie is voor veel organisaties een belangrijk onderwerp. Is uw organisatie EED-plichtig? Dan moet er vier jaar na het vorige verslag, maar uiterlijk voor 31 december 2024 een nieuw auditverslag worden ingediend. Het certificaat CO2-reductiemanagement geeft vrijstelling voor het uitvoeren van een uitgebreide EED-audit. Het CO2-reductieschema is een aanvulling op ISO 14001. Voorwaarde voor certificatie is dat de organisatie ISO 14001 gecertificeerd is. In het schema wordt aangegeven welke aanvullende eisen bovenop ISO 14001 moeten worden genomen om aan de eisen te voldoen.

Ook niet EED-plichtige organisaties kunnen het certificatieschema gebruiken om te laten zien dat zij zich committeren aan het terugbrengen van het energieverbruik en CO2-emissies door het nemen van maatregelen. Steeds meer relaties vinden dit belangrijk en nemen het bijvoorbeeld mee bij de selectie van een leverancier.

Benieuwd of deze aanvulling op ISO 14001 iets voor u is? Lees hier dan meer. Hier kunt u ook het certificatieschema CO2-reductiemangement downloaden. Lees in onze best practice waarom KPN koos voor het CO2-reductiemanagement met ISO 14001.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001