Datum implementatie Omgevingswet 1 januari 2024

De nieuwe datum voor implementatie van de Omgevingswet is bij de Eerste en Tweede kamer in procedure gebracht. Na bestuurlijk overleg is bepaald dat de nieuwe datum voor de implementatie van de Omgevingswet 1 januari 2024 gaat worden. De Eerste en Tweede Kamer is gevraagd deze datum goed te keuren en zullen dit naar verwachting voor de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 doen. Zie ook het nieuwsbericht op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.

Verwachten we daarna nog een keer uitstel?

Eigenlijk niet, om verschillende redenen. Ten eerste is dit de datum waarmee ook de koepelorganisaties VNG (gemeenten), IPO (provincies) en Waterschappen hebben ingestemd. In het verleden stonden zij niet altijd achter de genoemde invoeringsdata. Daarbij zal naar verwachting de samenstelling van de Eerste Kamer na de provinciale statenverkiezing veranderen. Onduidelijk is of er vanuit een nieuwe samenstelling van deze kamer een meerderheid is om de Omgevingswet in te voeren. Als de wet niet wordt ingevoerd, dan is er 10 jaar voor niets aan de wet gewerkt.

Wat betekent dit?

Dit betekent dat registers wet- en regelgeving van ISO 14001-gecertificeerde organisaties op 1 januari 2024 moeten zijn geactualiseerd en dat een compliance check moet zijn uitgevoerd. De wetteksten zijn klaar en geconsolideerde teksten van de belangrijkste besluiten Bal en Bbl zijn op internet terug te vinden. Helaas is het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) nog in ontwikkeling. Onduidelijk is of een beslisboom, zoals we deze nu in de AIM-module kennen, op tijd klaar zal zijn. 

Wilt u weten hoe u alvast aan de slag kunt?

Kijk dan op onze pagina over de Omgevingswet. Op 13 juni 2023 organiseren we weer een webinar over de Omgevingswet waarbij we ingaan op de stand van zaken, aanpassen van het register wet- en regelgeving en we bieden vooral ruimte voor vragen. U kunt zich hier inschrijven voor dit webinar.

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001