Indieningstermijnen Energie Efficiency Directive (EED)

RVO informeerde ons over de indieningstermijnen van de EED. Waar voorheen voor het indienen van het EED-auditrapport een einddatum werd genoemd waarop het rapport van de EED-audit bij RvO moest worden ingediend, is nu bepaald dat elke EED-plichtige organisatie uiterlijk 4 jaar na het indienen van het vorige rapport een nieuw rapport indient. Indienen kan via de website van RVO met behulp van een eHerkenningsmiddel niveau 2+. 

Let op: als je op een alternatieve manier invulling geeft aan de eisen van de EED, bijvoorbeeld met een ISO 50001-certificaat of een certificaat voor het CO2-reductieschema met ISO 14001, dan moet je dit ook registreren via de website van RVO.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001