Informatieblad Inventarisatie gevaren en risico’s G&VW: nieuwe versie!

Het informatieblad over de inventarisatie van gevaren en risico’s voor gezond en veilig werken is geactualiseerd. In het informatieblad wordt een duidelijke link gelegd met de RI&E en is aangegeven waar de RI&E aan moet voldoen om te voldoen aan de eisen uit ISO 45001. Ook wordt er aandacht besteed aan de nieuwe beoordelingsmethode voor de RI&E en geven we tips voor de uitvoering van de inventarisatie van gevaren en risico’s. Het vernieuwde informatieblad vindt u hier.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001