Nederlandse vertaling ISO 45003 voor managen risico’s werkdruk en ongewenste omgangsvormen

Bij veel organisaties is psychosociale arbeidsbelasting (PSA) een belangrijke oorzaak voor ziekteverzuim. De ISO 45003-norm geeft handvatten om de risico’s te identificeren, deze te beoordelen en deze systematisch aan te pakken. De Nederlandse vertaling van ISO 45003 is nu beschikbaar.

PSA kan veel verschillende bronnen hebben. Het gaat over de wijze waarop het werk is georganiseerd (bijvoorbeeld werkdruk en autonomie), sociale factoren op het werk (bijvoorbeeld interpersoonlijke relatie) en de werkomgeving. Op basis van de eisen in de ISO 45001-norm is in de ISO 45003-norm de hele plan-do-check-act cyclus ingevuld vanuit de PSA-invalshoek. 

De ISO 45003-norm is een richtlijn en de toepassing ervan is vrijwillig, organisaties met een ISO 45001-certificaat zijn dus vrij in het wel/niet toepassen ervan. Meer informatie is te vinden op de NEN-website.
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001