NEN-ISO 45001:2018 en NEN-EN-ISO 45001:2023 zijn identiek

Bij de publicatie van de ISO 45001 in 2018 bleek dat niet alle Europese landen deze norm wilden overnemen als Europese norm. Deze werd daarom gepubliceerd zonder de toevoeging EN (Europese Norm). In 2023 is daar verandering in gekomen en is de ISO 45001 overgenomen als Europese norm. Dit heeft als gevolg dat in de Europese landen de letters EN moeten worden toegevoegd aan de titel.

Bij de publicatie van een EN-norm wordt het jaartal gebruikt dat deze is overgenomen als Europese norm. In Nederland is de titel daarom sinds 1 november 2023 NEN-EN-ISO 45001:2023. Ook in andere Europese landen is dit het geval. Inhoudelijk is er niets aan de norm veranderd. Dit leidt mogelijk wel tot verwarring omdat buiten Europa het jaar 2018 in de titel van de norm staat.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001