Nieuwe versie ISO 14001-norm in 2025

Na veel discussie heeft de internationale normcommissie voor ISO 14001 besloten tot het starten van een ‘amendering’ oftewel een wijziging van de ISO 14001:2015 norm. Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • Het doorvoeren van de wijzingen in de basistekst voor managementsysteem normen (voorheen High Level Structure en nu Harmonized Structure genoemd). Deze wijzigingen zijn beperkt van omvang en hebben geen nieuwe eisen tot gevolg.
 • Het aanbrengen van verduidelijkingen in de norm. Deze verduidelijkingen zullen vooral in de bijlage van de norm worden aangebracht, indien noodzakelijk zal ook de hoofdtekst worden aangepast. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om nieuwe eisen te gaan stellen. De verduidelijkingen zijn beperkt tot de volgende onderwerpen:
  • Aansluiting van milieumanagement op strategische richting en integratie in de bedrijfsprocessen.
  • Context, risico’s en kansen en de relatie met andere artikelen in de norm.
  • Levenscyclusperspectief.
  • Technische onderwerpen -  ISO 14002 (klimaat, afval, circulaire economie, gevaarlijke/zorgwekkende stoffen).
  • Externe communicatie en rapportage.
  • Verantwoordelijkheden, cultuur en medewerkersbetrokkenheid.
  • Uitbestede processen en bevoorradingsketen.

Doelstelling is dat de nieuwe versie van de ISO 14001-norm medio 2025 wordt gepubliceerd. De Nederlandse inbreng loopt via de NEN Normcommissie voor ISO 14001. Belangstellenden kunnen zich daarbij aansluiten.
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001