Verplichte aandacht voor klimaatverandering in alle ISO-normen voor managementsystemen

Als bijdrage aan het tegengaan van en aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering heeft ISO de zogenaamde ‘London Declaration’ ondertekend. Als uitvloeisel daarvan is bepaald dat in alle normen voor managementsystemen in art. 4.1 (Inzicht in de organisatie en haar context) onderstaande zinsnede wordt toegevoegd.

‘The organization shall determine whether climate change is a relevant issue.’ Daarnaast wordt in art. 4.2 een note toegevoegd: ‘Relevant interested parties can have requirements related to climate change’.

Publicatie amendering

De publicatie van deze amendering staat gepland voor 29 februari 2024. De toevoeging aan de normen gaat onmiddellijk in en staat los van een eventuele revisie van de normen. Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke wijze hier tijdens certificatieaudits mee om wordt gegaan.

Webinar NEN

NEN geeft in een webinar op maandag 4 maart 2024 van 15.00 - 16.00 uur een toelichting op deze wijziging in de managementsysteemnormen. U kunt zich hier aanmelden voor dit webinar.  
 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001