Verplichte aandacht voor klimaatverandering in alle ISO-normen voor managementsystemen

Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief is in februari 2024 in alle ISO-normen voor managementsystemen een regel toegevoegd in art. 4.1 (Inzicht in de organisatie en haar context): ‘De organisatie moet vaststellen of klimaatverandering een relevant belangrijk punt (issue) is.
Daarnaast wordt in art. 4.2 een opmerking toegevoegd: ‘Relevante belanghebbenden kunnen eisen hebben met betrekking tot klimaatverandering’.

Tijdens audits voor ISO 14001, ISO 45001 en ISO 50001 is de kans groot dat aandacht aan deze nieuwe eis wordt besteed en wordt beoordeeld of organisaties bekend zijn met de nieuwe eis en wat ermee is of wordt gedaan, dit zal niet direct tot afwijkingen leiden. 

Op 4 maart jl. heeft NEN een webinar over dit onderwerp georganiseerd. Meer informatie en een link naar de opname van dit webinar is te vinden op de website van NEN.
 

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001