NTA 8620 in detail

Net als de andere managementsysteemnormen is ook de NTA 8620 gebaseerd op de 'plan-do-check-act' cyclus (PDCA). Dit maakt het voor bedrijven eenvoudiger om de verschillende managementsystemen te integreren. De cyclus bestaat uit vijf onderdelen:

  • veiligheidsbeleid ter voorkoming van zware ongevallen
  • planning
  • implementatie en uitvoering
  • controle en corrigerende maatregelen
  • beoordeling door de directie

 

De NTA 8620 is daar waar mogelijk gebaseerd op de tekst van de ISO 14001. Deze is vaak letterlijk overgenomen. Bij het onderdeel ‘planning’ is de tekst uit de OHSAS 18001-norm gebruikt. De risicobenadering uit de OHSAS 18001-norm (met toepassing van de risicomatrix) neemt in de NTA 8620 een belangrijke plaats in.
Een belangrijke toevoeging ten opzichte van de ISO 14001 en OHSAS 18001 norm is de nadruk op het onderwerp ‘management of change’. Bij veranderingen van proces of organisatie moet opnieuw worden bepaald welke risico’s er spelen en op welke wijze deze risico’s beheerst worden om hiermee een hoog veiligheidsniveau te realiseren.

 

De mogelijke invulling van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620 is uitgewerkt in een voorbeeld, dat u hieronder kunt downloaden.

Links

Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001