Wat is het nut van het certificatieschema?

Voor elke norm publiceert SCCM een certificatieschema. Veel organisaties die aan een managementsysteem werken, weten niet wat het nut is van het certificatieschema. In dit artikel lichten we dat toe.

In het kort

Kort gezegd helpt het certificatieschema een organisatie bij de interpretatie van de norm. Het schema maakt duidelijk wat er van het managementsysteem wordt verwacht en wat er mag worden verwacht van de auditors tijdens de audits. Het certificatieschema beschrijft de ‘spelregels’ voor het certificeren van een managementsysteem. Certificatie-instellingen die zijn aangesloten bij SCCM zijn verplicht te werken volgens het betreffende certificatieschema. Elk certificatieschema van SCCM heeft dezelfde opbouw en bestaat uit drie hoofdstukken: toelichting op de norm, de organisatie van de certificatie-instelling (CI) en de werkwijze van de CI. SCCM heeft certificatieschema’s voor ISO 14001 (milieumanagement), ISO 45001 (G&VW-management) en ISO 50001 (energiemanagement).

Toelichting op de norm

De toelichting op de norm is voor de meeste gebruikers het belangrijkste hoofdstuk van het schema. In dit deel van het schema wordt voor normparagrafen waar veel vragen of discussies over zijn, aangegeven wat van een gecertificeerde organisatie mag worden verwacht. Hiermee wordt dus richting gegeven aan de interpretatie van de norm. Voor auditors geeft dit hoofdstuk een handvat bij de beoordeling van het managementsysteem. Voor organisaties geeft dit aan hoe zij aan welke eisen het managementsysteem moeten voldoen. Gebruik daarom bij het opzetten van het managementsysteem naast de norm, het certificatieschema om te controleren of het systeem aan de eisen voldoet.

Werkwijze CI’s

Het hoofdstuk over de organisatie van de CI is geschreven voor CI’s en geeft eisen voor de organisatiestructuur, waaronder competenties en het omgaan met o.a. klachten en informatie-uitwisseling. Het hoofdstuk over de werkwijze van de CI geeft aan hoe de CI de audits moet uitvoeren. Bijvoorbeeld wat er voor het uitvoeren van de audit moet gebeuren en hoe de verschillende audits moeten worden uitgevoerd. Dit hoofdstuk is ook belangrijk voor te certificeren organisaties, omdat het een beeld geeft van de werkwijze van de CI en wat je van de auditor en de audits kunt verwachten.

Links:

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001