Veelgestelde vragen ISO 14001 - Overig

Hoe kom ik te weten welke organisaties ISO 14001 zijn gecertificeerd?

SCCM houdt een database bij van gecertificeerde bedrijven. In deze database worden alle organisaties geregistreerd die in Nederland zijn gecertificeerd door een bij SCCM aangesloten certificatie-instelling. De database is beschikbaar via de website van SCCM. In de database kan worden gezocht op naam, plaats of sector.

Wat kan je doen als je klachten over een bedrijf hebt of als je denkt dat ten onrechte een ISO 14001 certificaat is afgegeven?

Indien u het vermoeden heeft dat een gecertificeerde organisatie zich niet aan de afspraken rond het ISO 14001-certificaat houdt, kunt u een klacht indienen bij de betreffende organisatie. Op basis van de eisen in de norm ten aanzien van communicatie dient daarop te worden gereageerd. Klachten met betrekking tot het certificatieproces, kunt u bij de verschillende betrokken organisaties indienen: het bedrijf zelf, de certificatie-instelling (CI), de Raad voor Accreditatie (RvA) of bij SCCM. Natuurlijk kunt u ook een klacht indienen bij het bevoegd gezag, maar deze klacht moet dan betrekking hebben op de vergunning van het bedrijf.

Alle betrokken organisaties hebben hun eigen procedures voor de behandeling van klachten. De CI controleert de klachtenafhandeling bij bedrijven, de RvA controleert de afhandeling van klachten bij de CI’s. Klachten over het bedrijf worden bij het bedrijf ingediend, vindt u een bedrijf ten onrechte een certificaat heeft dan richt u zich tot de CI. Hiervoor kunt u eventueel ook bij SCCM terecht. Klachten over de werking van de CI richt u aan de RvA of SCCM. Informatie over het indienen van klachten vindt u hier.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001