Wat betekent ISO 45001 voor opdrachtgevers?

Voor alle opdrachtgevers geldt dat het belangrijk is te weten dat wordt samengewerkt met een organisatie die ‘gezond en veilig werken’ hoog in het vaandel heeft staan. Zeker wanneer er op de locatie van de opdrachtgever werkzaamheden worden uitgevoerd, is zekerheid daarover van belang. Ongevallen op de locatie zijn voor iedereen zeer ongewenst. In de eerste plaats natuurlijk voor de personen die het betreft, daarnaast kunnen ongevallen consequenties hebben voor de continuïteit van de organisatie omdat bijvoorbeeld het imago in het geding komt.

Verantwoord inkopen

Daarnaast kan ISO 45001 van belang zijn in het kader van duurzaam/maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Wanneer het om de ‘social/people’ component van MVI gaat wordt vaak aan thema’s als mensenrechten, werkomstandigheden in andere landen gedacht. Er is echter ook nog steeds veel te winnen bij het terugdringen van het aantal ongevallen en gezondheid van de medewerkers in de organisatie zelf. Dit sluit ook aan bij verschillende SDG’s (zie de toelichting daarop).

Eisen opdrachtgever

Verder bevat de ISO 45001-norm een aantal eisen die een relatie met de opdrachtgever hebben:

  • Contextanalyse: de organisatie dient inzicht te hebben in de behoeften en verwachtingen van opdrachtgevers ten aanzien van G&VW. Verwacht mag worden dat er zeker met de grotere opdrachtgevers contact is over de doelstellingen op het gebied van ‘gezond en veilig werken’.
  • Wettelijke en andere eisen: wanneer de opdrachtgever eisen stelt die een relatie hebben met ‘gezond en veilig werken’, dan worden deze eisen in het managementsysteem vastgelegd en wordt de naleving ervan geborgd.
  • Communicatie: de organisatie dient te bepalen of opdrachtgevers behoefte hebben aan informatie ten aanzien van gezond en veilig werken. Indien gewenst zal deze zo mogelijk worden geleverd.
     

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001