Waarom ISO 45001?

Medewerkers verwachten een veilige en gezonde werkomgeving en presteren beter als er zekerheid is over een gezonde en veilige werkplek. Ook opdrachtgevers/klanten van organisaties verwachten dat de medewerkers die worden ingezet een veilige werkomgeving wordt geboden. Organisaties die werken volgens ISO 45001 laten zien dat zij systematisch werken aan de arbeidsomstandigheden en de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers.

De voordelen van ISO 45001:

  • Systematische aanpak die leidt tot verbetering;
  • Essentiële pijler onder het MVO-beleid;
  • Goede arbeidsomstandigheden zorgen voor beter gemotiveerde medewerkers;
  • Lagere verzuimcijfers met  financieel positieve gevolgen;
  • Aantoonbaar voldoen aan wensen van opdrachtgevers/klanten met betrekking tot veiligheid en omgang met arbeidsomstandigheden.

Met een ISO 45001-certificaat voor een managementsysteem voor gezond en veilig werken, voorheen een arbomanagementsysteem, toont een organisatie aan dat aan alle eisen uit de norm wordt voldaan; daarmee is het certificaat dus een waardevol communicatiemiddel.  De aanwezigheid van een ISO 45001-certificaat kan een voorwaarde zijn bij de inkoop of aanbesteding van bepaalde diensten. Steeds meer opdrachtgevers accepteren OHSAS 18001 in plaats van het VCA-certificaat. Omdat de ISO 45001-norm een aantal aanvullende eisen heeft, bijvoorbeeld aan de cultuur binnen de organisatie, is de verwachting dat de acceptatie van het ISO 45001-certificaat bij opdrachtgevers hoog zal zijn.

 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2444) 7003 vestigingen
ISO 50001 (34) 382 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (333) 1381 vestigingen
EMAS (2)»
in de database

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001