Webinar Blootstelling aan gevaarlijke stoffen - 13 april 2023

Met grote regelmaat zijn gevaarlijke stoffen in het nieuws. Het kan dan zowel gaan om stoffen die worden gebruikt (zoals CMR-stoffen) als stoffen die tijdens productieprocessen (bijvoorbeeld lassen, zagen) vrijkomen. Steeds duidelijker wordt dat blootstelling op korte of lange termijn grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid van medewerkers. De wettelijke eisen voor registratie, blootstellingsonderzoek, vervanging en motivatie ten aanzien eventueel gebruik worden steeds hoger. Tamara Onos, arbeidshygiënist van Auxilium HSE legt het allemaal uit. 

De presentatie die Tamara Onos heeft gegeven, kunt u hier downloaden. Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld.

Kijk hieronder de opname van het webinar. 

Antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens het webinar

Wordt er gehandhaafd op het hebben van een register gevaarlijke stoffen en door wie?

Het register gevaarlijke stoffen is een verplichting vanuit het Arbobesluit. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert en handhaaft hierop. 
Stap 1: Inventariseren | Toelichting Zelfinspectie werken met gevaarlijke stoffen | Nederlandse Arbeidsinspectie (nlarbeidsinspectie.nl)

Kun je voor het bepalen van de blootstelling gebruik maken van eSDS gegevens? En wat is een eSDS?

De Europese REACH wetgeving verplicht leveranciers van stoffen om een veiligheidsinformatieblad (VIB) of Safety Data Sheet mee te leveren met de stoffen. Voor bepaalde stoffen* is het verplicht dat dit SDS een blootstellingsscenario bevat. Er wordt dan gesproken over een Extended Safety Data Sheet (eSDS). In een blootstellingsscenario worden voor alle geïdentificeerde gebruiken de relevante operationele omstandigheden (OC) en risicobeheersmaatregelen (RMM) omschreven die nodig zijn voor een veilig gebruik. Als gebruiker van de stof kun je in principe hiervan gebruik maken. De leverancier heeft dan de blootstellingsbeoordeling al uitgevoerd. 

* Dit geldt voor geregistreerde stoffen in hoeveelheden van 10 ton of meer per jaar per registrant.

Hoe vaak moet je een PAGO uitvoeren en is deelname verplicht? Zijn er regels voor het aanbieden van de PAGO?

Op basis van de uitgevoerde nadere inventarisatie gevaarlijke stoffen moet bepaald worden welke onderdelen het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) moet bevatten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in functie (de personen die blootgesteld worden aan een bepaalde stof krijgen bepaalde onderdelen wel, iemand die er niet mee werkt vanzelfsprekend niet).
Om te bepalen hoe een PAGO eruit moet zien en met welke frequentie dit uitgevoerd zou moeten worden, is een richtlijn opgesteld. Deze bepaling wordt uitgevoerd door de bedrijfsarts in samenwerking met de arbeidshygiënist. Zie het rapport (nvab-online.nl).

Goede informatie over de PAGO: PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) | Arbobeleid | Arboportaal

Er zijn geen eisen aan de wijze waarop een PAGO moet worden aangeboden.

Wanneer wordt een stof geclassificeerd als CMR?

De wettelijke eisen voor CMR gelden als:

Wat zijn de regels en te verwachten restricties m.b.t. PFAS?

Dit staat beschreven op deze website van het RIVM: Verbod gebruik PFAS | RIVM

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001