Webinar Het belang van psychosociale arbeidsbelasting - 31 maart 2022

Bij gezond en veilig werken kannen veel gevaren en risico’s aan de orde zijn. De psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is er daar een van. Het identificeren en beoordelen van deze PSA-gerelateerde gevaren en risico’s is niet alleen een vereiste uit ISO 45001, maar is ook een wettelijke verplichting als onderdeel van de RI&E. Veel organisaties hebben echter meer aandacht voor risico’s die zichtbaarder zijn en sneller zijn aan te pakken, bijvoorbeeld risico’s in verband met fysieke of fysische belasting.

Huib Arts van Arboplaats gaat tijdens dit webinar in op het grote belang van aandacht voor PSA voor veel organisaties. Onder PSA vallen twee hoofdonderwerpen: ongewenst gedrag en werkdruk. Daaronder valt weer een groot aantal deelonderwerpen. Huib gaat in op de relatie tussen PSA en ziekteverzuim en de wijze waarop organisaties de aandacht voor PSA van een risico kunnen omdraaien naar een kans.

De presentatie die Huib Arts heeft gegeven, kunt u hier downloaden

Kijk hieronder de opname van het webinar. 

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001