Veelgestelde vragen ISO 14001 - Relatie OHSAS 18001/ISO 45001 en ISO 9001

In hoeverre kan het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 worden gecombineerd met het kwaliteitsmanagementsysteem of het managementsysteem voor gezond en veilig werken (G&VW)?

Combinatie van managementsystemen is heel goed mogelijk, zowel bij de implementatie van het managementsysteem als bij de certificatie ervan. Dit wordt nog gemakkelijker bij het gebruik van de ISO 14001:2015 norm. Deze wordt net als de ISO 9001:2015 gebaseerd op de zogenaamde ISO High Level Stucture (HLS). Op basis van de HLS is de hoofdstukindeling en de basistekst voor de ISO 14001:2015 en de ISO 9001:2015 gelijk. Alle normen voor managementsystemen krijgen daarmee dezelfde opbouw en basistekst. Wanneer we naar de verschillende normen kijken bestaat circa de helft van de normtekst uit HLS basistekst en de helft zijn voor het betreffende onderwerp specifieke toevoegingen.

De HLS is door ISO ingevoerd met als doel om de integratie van de managementsystemen te vereenvoudigen.

Elke organisatie kan zelf bepalen op welke wijze de managementsystemen worden ingevoerd. Geheel afzonderlijk, geïntegreerd of op onderdelen geïntegreerd. Voorwaarde is dat aan alle eisen uit de verschillende normen is voldaan. De manier waarop is in de norm niet vastgelegd. De organisatie mag zelf bepalen op welke manier dat gebeurt. Van belang is wel dat goed is vastgelegd op welke manier de organisatie de verschillende managementsystemen heeft ingevoerd. Ook bij de certificatie van managementsystemen worden audits gecombineerd. De certificatie-instelling zorgt ervoor dat een auditteam wordt samengesteld dat alle verschillende managementsystemen kan beoordelen. De audits worden zo ingedeeld dat alle relevante onderdelen uit de verschillende managementsystemen voldoende aan bod komen. Uiteindelijk krijgt de organisatie voor elk managementsysteem een afzonderlijk certificaat.

De uitvoering van het milieubeleid kan toch ook in een kwaliteitsmanagementsysteem worden geregeld, wanneer heeft een afzonderlijk managementsysteem volgens ISO 14001 een toegevoegde waarde?

Doelstelling van de ISO-High Level Structure (HLS) voor managementsystemen is dat integratie van de managementsystemen wordt vergemakkelijkt. Een van de eisen in de normen aan het leiderschap is dat bedrijfsprocessen worden geïntegreerd. De mate en de wijze van integratie zal van organisatie tot organisatie verschillen. In het bijzonder bij de uitvoering ligt integratie voor de hand. Ook de processen rond de beleidsvorming (inclusief het identificeren van risico’s en kansen) kunnen worden geïntegreerd. Daarbij moet er wel voor worden gezorgd dat alle stappen die leiden tot het formuleren van het milieubeleid zichtbaar zijn. De certificatie-instelling moet wel kunnen beoordelen dat aan alle verplichtingen uit de norm is voldaan.

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001