Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

CO2 reductie niveau (alleen bij ISO 14001-certificaten)
Er zijn 3072 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen en uitvoeren van beton- en waterbouwkundige werken, van wegen en rioleringen, van bagger-, sanerings-, sloop- en cultuurtechnische werken.
Plaats:
Leiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Geldig tot en met:
31-10-2022
SCCM nummer:
30396
Bedrijfsnaam: Aannemingsbedrijf J.B. Niehof B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, aannemen en uitvoeren van projecten in de woningbouw, agrarische sector en utiliteitsbouw.
Plaats:
Lattrop
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
23-10-2023
SCCM nummer:
31734
Bedrijfsnaam: Aannemingsbedrijf KVDM B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van GWW werkzaamheden, betonreparaties, alsmede cultuurtechnische werkzaamheden en inspecteren en onderhouden van tunnels, bruggen en kades. Verhuur van bemande landbouwmachines en -werktuigen.
Plaats:
Bleiswijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Geldig tot en met:
08-05-2023
SCCM nummer:
31639
Bedrijfsnaam: Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van projectontwikkeling, aannemen, ontwerpen en uitvoeren van bouw- en restauratieprojecten, inclusief nazorg.
Plaats:
Vught
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering B.V.
Geldig tot en met:
28-04-2023
SCCM nummer:
30613
Bedrijfsnaam: Aannemingsbedrijf Stoutjesdijk B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verrichten van straat-, grond- en rioleringswerkzaamheden en reiniging van riolen, putten en kolken. Het uitvoeren van (water)bodemsanering.
Plaats:
Numansdorp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-05-2023
SCCM nummer:
30542
Bedrijfsnaam: Aannemingsbedrijf Tijssen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen en uitvoeren van groen- en bijbehorende voorzieningen en civiele werken.
Plaats:
Sint-Maartensdijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
30-03-2024
SCCM nummer:
31905
Bedrijfsnaam: Aannemingsbedrijf Van der Steeg en Zoon
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van grond-, riolering- en bestratingswerkzaamheden.
Plaats:
Assen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
20-11-2021
SCCM nummer:
31136
Bedrijfsnaam: Aannemingsbedrijf Vermeulen Benthuizen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Uitvoeren van hoveniers- en groenvoorzieningswerkzaamheden, grond-, weg- en waterbouwkundige werken en bestratings- en rioleringswerkzaamheden. Plaatsen van geleiderail, appliceren van wegmarkeringsmaterialen en verzorgen van verkeersmaatregelen. Het verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen. Het coördineren en uitvoeren van gladheidsbestrijding.
Plaats:
Hazerswoude-Dorp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-04-2023
SCCM nummer:
4564
Bedrijfsnaam: Aannemingsbedrijf Wouters Schijndel B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Aannemingsbedrijf in de utiliteitsbouw.
Plaats:
Schijndel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
15-07-2024
SCCM nummer:
30350
Bedrijfsnaam: Aannemingsmaatschappij Afezo B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en het uitvoeren van (water)bodemsaneringen. Het ontwerpen van (tijdelijke) constructies ten behoeve van GWW.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-07-2021
SCCM nummer:
31014
Bedrijfsnaam: Aannemingsmaatschappij de Branding v/h J. Stolk B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Aannemen en uitvoeren van projecten in grond-, weg- en waterbouw en utiliteitsbouw.
Plaats:
IJmuiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
13-07-2021
SCCM nummer:
30214
Bedrijfsnaam: Aannemingsmaatschappij Roza B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het aannemen en uitvoeren van dak- en gevelbeplating.
Plaats:
IJmuiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
13-07-2021
SCCM nummer:
30216
Bedrijfsnaam: Aannemingsmaatschappij Vobi B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen en uitvoeren van projecten in de beton- en waterbouw, burgerlijjke en utiliteitsbouw.
Plaats:
Mijdrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering B.V.
Geldig tot en met:
05-06-2022
SCCM nummer:
31328
Bedrijfsnaam: AB Texel Group B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
AB Texel B.V.: Transport van losgestort ongeconditioneerd, onbewerkt agrarisch product (zowel food als feed). AB Texel Veevoer Transport B.V.: Het transport van losgestort agrarisch product in sluiskippers en het transporteren van veevoeders in bulksilo auto's. AB Texel Meeltransporten B.V.: Bulktransport van bak- en meelproducten (zowel voor food als feed). AB Texel Zuiveltransporten B.V.: Het transporteren van zuivelproducten. AB Texel Fresh Transport B.V.: Het transport van geconditioneerde en ongeconditioneerde foodproducten (zuivel, vlees, vis, gevogelte, groente, fruit en banket). AB Texel Expeditie B.V.: Het uitbesteden van transportopdrachten aan de bedrijven binnen AB Texel Group B.V. AB Texel GmbH: Het transport van losgestort agrarisch product (zowel voor food als feed). AB Texel Feed B.V.: Het transport van veevoeders. G. Bosman Transport Nisse B.V.: Transport van losgestort ongeconditioneerd en geconditioneerd agrarisch product (zowel food als feed).
Plaats:
Oudeschild
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-09-2023
SCCM nummer:
30420
Bedrijfsnaam: AB Transport Group B.V.
Certificaat type:
OHSAS 18001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
AB Texel B.V.: Transport van losgestort ongeconditioneerd, onbewerkt agrarisch product (zowel food als feed). AB Texel Veevoer Transport B.V.: Het transport van losgestort agrarisch product in sluiskippers en het transporteren van veevoeders in bulksilo auto's. AB Texel Meel Transporten B.V.: Bulktransport van bak- en meelproducten (zowel voor food als feed). AB Texel Zuivel Transporten B.V.: Het transporteren van zuivelproducten. AB Texel Fresh Transport B.V.: Het transport van geconditioneerde en ongeconditioneerde foodproducten (zuivel, vlees, vis, gevogelte, groente, fruit en banket). AB Texel Expeditie B.V.: Het uitbesteden van transportopdrachten aan de bedrijven binnen AB Texel Group B.V. G. Bosman Transport Nisse B.V.: Transport van losgestort ongeconditioneerd en geconditioneerd agrarisch product (zowel food als feed).
Plaats:
Lelystad
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-09-2021
SCCM nummer:
30748
Bedrijfsnaam: ABB B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen en ontwikkelen, fabriceren, assembleren, op voorraad houden en verkopen van installatiekasten en dozen voor de woningbouw- en utiliteitsmarkt.
Plaats:
Ede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Geldig tot en met:
30-04-2024
SCCM nummer:
1457
Bedrijfsnaam: ABB B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, produceren, onderhouden en repareren van noodverlichtingsarmaturen en -systemen.
Plaats:
Rotterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
06-04-2024
SCCM nummer:
4973
Bedrijfsnaam: Abbott Vascular Netherlands B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Reception, storage, repacking and labelling and dispatch of medical devices.
Plaats:
Heerlen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
21-12-2022
SCCM nummer:
3183
Bedrijfsnaam: Abeko B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen en uitvoeren van overslag activiteiten en projecten inclusief het beheer, de exploitatie, verhuur en klantspecifiek aanpassen van grondverzetmachines.
Plaats:
Beverwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-06-2024
SCCM nummer:
2705
Bedrijfsnaam: Abeko Verhuur B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
De exploitatie en verhuur van grondverzetmachines.
Plaats:
Beverwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-06-2024
SCCM nummer:
30958
Bedrijfsnaam: ABN AMRO Bank N.V. afdeling Facility Management
Certificaat type:
ISO 50001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Leveren en (laten) uitvoeren van facilitaire diensten en producten ten behoeve van de eigen instelling in Nederland.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
31-03-2023
SCCM nummer:
31569
Bedrijfsnaam: ABN AMRO Bank N.V. afdeling Facility Management
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het leveren en (laten) uitvoeren van facilitaire diensten en producten ten behoeve van de eigen instelling in Nederland.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
01-03-2023
SCCM nummer:
31599
Bedrijfsnaam: Aboma B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Uitbreiding:
CO2-reductie niveau 1
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het plannen en uitvoeren van keuringen van materieel en liften, het verzorgen van KAM-advies en -opleidingen, het certificeren van managementsystemen.
Plaats:
Ede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
21-02-2024
SCCM nummer:
31850
Bedrijfsnaam: ABOVO Media
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Media-adviesbureau; het geven van strategische en/of tactische communicatie- en/of media-adviezen, de uitvoering hiervan en de administratieve afhandeling.
Plaats:
Hoorn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
04-12-2023
SCCM nummer:
30771
Bedrijfsnaam: ABS Autoherstel B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Schadeherstel aan voertuigen en het leveren van aanverwante mobiliteitsdiensten.
Plaats:
Bodegraven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-12-2023
SCCM nummer:
4825
Bedrijfsnaam: ABT B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van advieswerkzaamheden inzake: draagconstructies van bouwwerken; bouwkunde, bouwfysica, transformatie en onderhoud, bouwmanagement, directievoering en toezicht, huisvesting en vastgoed, civieltechnische en geotechnische constructies, technische installaties van bouwwerken.
Plaats:
Velp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
28-02-2023
SCCM nummer:
3668
Bedrijfsnaam: Academisch Ziekenhuis Maastricht (AzM) Handelend onder de naam: Maastricht UMC+
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verzorgen van facilitaire dienstverlening betreffende de nutsvoorzieningen, gevaarlijke stoffen, afval- en reststoffen, water- en bodembeschermingsbeheer. Het monitoren en toetsen van de milieubeheersingsfaciliteiten van het primaire proces en de daaraan gerelateerde ondersteunende processen van het Maastricht UMC+.
Plaats:
Maastricht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
04-03-2022
SCCM nummer:
2254
Bedrijfsnaam: ACB Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het vervaardigen, monteren, repareren en onderhouden van transportbanden en transportsystemen alsmede groothandel in technische aandrijfcomponenten.
Plaats:
Horst
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
13-04-2022
SCCM nummer:
31304
Bedrijfsnaam: Acket Drukkerij-Kartonnage B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
The production of printed, custom made packaging.
Plaats:
Oss
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
09-04-2022
SCCM nummer:
31275
Bedrijfsnaam: Acket Drukkerij-Kartonnage B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
The production of printed, custom made packaging.
Plaats:
Oss
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
09-04-2022
SCCM nummer:
31276
Bedrijfsnaam: ACL Technopanel B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verkoop, ontwikkeling en productie van klant specifieke human-machine interfaces and modules/systemen.
Plaats:
Nuenen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
22-11-2022
SCCM nummer:
30414
Bedrijfsnaam: ACN Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Chemische reiniging en behandeling van watervoerende systemen.
Plaats:
Helmond
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
08-01-2024
SCCM nummer:
31813
Bedrijfsnaam: Acon B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het fabriceren, leveren en aanbrengen van hek- en rasterwerken, faunavoorzieningen, beschoeiingen, wild- en veeroosters.
Plaats:
Lemelerveld
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
30-06-2022
SCCM nummer:
3274
Bedrijfsnaam: Acta Marine Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Commercial, operational, technical and ship management of a fleet of seagoing offshore workboats and support vessels.
Plaats:
Den Helder
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
14-08-2021
SCCM nummer:
30863
Bedrijfsnaam: AD International B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het ontwikkelen, produceren van goederen en het leveren van diensten op het vlak van chemische oppervlaktebehandeling, en ontwikkeling en productie van chemische producten in opdracht van derde partijen.
Plaats:
Heijningen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
14-09-2021
SCCM nummer:
30028
Bedrijfsnaam: Adcim B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Advisering en engineering op het gebied van civiel-, cultuur- en milieutechnische werkzaamheden, inclusief partijkeuring en milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek.
Plaats:
Sliedrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Geldig tot en met:
31-10-2023
SCCM nummer:
4760
Bedrijfsnaam: AddComm Direct BV
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Bedrijfsactiviteiten ten behoeve van fysieke en digitale productie, distributie en archivering van gepersonaliseerde multichannel communicatie.
Plaats:
Amersfoort
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
09-08-2022
SCCM nummer:
4720
Bedrijfsnaam: Addit B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Designing, developing, engineering, manufacturing, assembly, testing, purchasing, the managing of the (supply) chain and the stock-controlled delivering of parts, (application) systems, equipment and machines, from prototypes to large series, to customers.
Plaats:
Venlo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
31-03-2023
SCCM nummer:
2046
Bedrijfsnaam: Adeco Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het op internationaal niveau installeren en leveren van materialen voor machines in brouwerijen en aanverwante bedrijven.
Plaats:
's-Hertogenbosch
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-09-2023
SCCM nummer:
30640
Bedrijfsnaam: ADEDE bvba
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het opsporen van conventionele explosieven, het uitvoeren van geologisch en geofysisch onderzoek en archeologische opgravingen.
Plaats:
Gent
Land België
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Geldig tot en met:
26-05-2023
SCCM nummer:
10545
Bedrijfsnaam: Adriaan van Erk Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van bouwwerkzaamheden in de burgerlijke en utiliteitssector.
Plaats:
Bergambacht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-09-2024
SCCM nummer:
31121
Bedrijfsnaam: Adrichem Transport B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Levering van (afval) containers, Inzameling, en overslag van afvalstoffen, Advisering over afvalstoffenverwijdering.
Plaats:
Beverwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Geldig tot en met:
05-04-2024
SCCM nummer:
4308
Bedrijfsnaam: Adruu B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Anodiseren, mechanisch bewerken en bedrukken van vooral aluminium producten.
Plaats:
Son
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
02-06-2024
SCCM nummer:
2704
Bedrijfsnaam: Adryan Consultants B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ter beschikking stellen, werven en selecteren van professionals en het uitvoeren van consultancy-projecten voor de industrie.
Plaats:
Dordrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
15-02-2023
SCCM nummer:
31524
Bedrijfsnaam: Adryan Consultants B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ter beschikking stellen, werven en selecteren van professionals en het uitvoeren van consultancy-projecten voor de industrie.
Plaats:
Dordrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
15-02-2023
SCCM nummer:
31525
Bedrijfsnaam: ADS Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
VERLOPEN
Scope:
Het werktuigbouwkundig detailontwerpen en uitvoeren van projecten in de burger- en utiliteitsbouw in de milieusector, drinkwatersector en industrie.
Plaats:
Goor
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering B.V.
Geldig tot en met:
15-09-2021
SCCM nummer:
30053
Bedrijfsnaam: Adviesbureau voor Klimaatbeheersing ir. Gy.G.B. Halmos B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het maken van ontwerpen van technische installaties in de vakrichtingen elektrotechniek en werktuigbouw met toegepaste bouwfysica voor alle gebouwtypen. Advisering omtrent toepasbaarheid, begeleiding, uitvoering, kosten, exploitatie en beheer van technische installaties.
Plaats:
Den Haag
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Geldig tot en met:
31-08-2024
SCCM nummer:
2920
Bedrijfsnaam: AEB Exploitatie B.V. Trading As: AEB Amsterdam
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
To collect, separate and process domestic waste, Industrial waste, hazardous waste, electric and electronic equipment, rejected goods and remnants. The conversion of waste into energy, raw material and residues, as well as the management and exploitation of the recycling centers in Amsterdam.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Lloyd's Register Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
31-12-2021
SCCM nummer:
1635
Bedrijfsnaam: Aebi Schmidt Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkelen, fabriceren, leveren van, onderhoud, service en reparatie, alsmede de handel in, producten ten behoeve van gladheidbestrijding, reiniging en maaiactiviteiten van verkeers- en groenoppervlakten. Het onder haar regie uit laten voeren van de gladheidsbestrijdingswerkzaamheden.
Plaats:
Rijssen-Holten
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV Nederland QA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
16-04-2022
SCCM nummer:
2938
Bedrijfsnaam: Aerzen International Rental AIR B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verhuur en lease activiteiten, onderhoud, reparatie en het samenstellen van machines en de verkoop van gebruikte Aerzen machines, producten en accessoires.
Plaats:
Duiven
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
04-11-2023
SCCM nummer:
30004

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Zoeken in de database gecertificeerde organisaties

ISO 14001 (2444) 7003 vestigingen
ISO 50001 (34) 382 vestigingen
ISO 45001/OHSAS 18001 (333) 1381 vestigingen
EMAS (2)»

Recente tweets over #ISO14001, #OHSAS18001, #ISO45001 en #ISO50001