Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

CO2 reductie niveau (alleen bij ISO 14001-certificaten)
Er zijn 3527 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: AVG Beheer B.V. en AVG Verwaltung Goch GmbH
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verkoop, productie en laten transporteren van betonmortels, betonspecies en betonblokken. Uitvoeren van infrastructurele projecten. Uitvoeren van sloopprojecten. Uitvoeren van bodemsaneringsprojecten. Productie van betonmortels en betonspecies. Inzamelen, sorteren en bewerken van bouw- en sloopafval, grond en minerale afvalstoffen o.a. asfaltgranulaat. Productie van recyclinggranulaten en andere secundaire bouwstoffen. De exploitatie van een grondbank. Uitvoeren van OOO projecten (Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten). Uitvoeren vooronderzoek en risico-analyse OO projecten (Ontplofbare Oorlogsresten). Transport van betonspecie, afvalstoffen, primaire en secundaire grondstoffen waaronder zand, granulaten en hout. Uitvoeren van infrastructurele projecten. Uitvoeren van sloopprojecten. Uitvoeren van bodemsaneringsprojecten. Ausführung von Infrastrukturprojekten. Ausführung von Abbruchprojekten. Ausführung von Bodensanierungsprojekten. Verkoop, inzamelen, sorteren en bewerken van bouw- en sloopafval, grond en minerale afvalstoffen o.a. asfaltgranulaat. Verkoop en productie van recyclinggranulaten en andere secundaire bouwstoffen. Vertrieb, Einsammlung, Sortierung und Aufbereitung von Bauschutt, Boden und mineralische Abfälle einschließlich Asphalt. Vertrieb und Herstellung von rezyklierten Gesteinskörnungen und andere Sekundärbaustoffe. Inzamelen, sorteren en bewerken van bouw- en sloopafval, grond en minerale afvalstoffen o.a. asfaltgranulaat. Productie van recyclinggranulaten en andere secundaire bouwstoffen. Inzamelen, sorteren en behandelen van afvalhout. Vertrieb und Produktion von hydraulisch gebundene Gemische für den Straßenbau. Einsammlung, Sortierung und Aufbereitung von Bauschutt, Boden und mineralische Abfälle einschließlich Asphalt. Herstellung von rezyklierten Gesteinskörnungen und andere Sekundärbaustoffe. Vertrieb, Einsammlung, Sortierung und Aufbereitung von Altholz. Inzamelen, sorteren en behandelen van afvalhout. Vertrieb, Einsammlung, Sortierung und Aufbereitung von Altholz.
Plaats:
Heijen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
17-09-2026
SCCM nummer:
30103
Bedrijfsnaam: Aviko B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verwerken van aardappelen en produceren van aardappelproducten.
Plaats:
Steenderen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
27-11-2025
SCCM nummer:
33043
Bedrijfsnaam: Aviko B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verwerken van aardappelen en produceren van aardappelproducten.
Plaats:
Steenderen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
27-11-2025
SCCM nummer:
33044
Bedrijfsnaam: AVisie B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het inkopen, verhandelen, leveren, installeren en onderhouden van Audio visuele presentatie middelen en toebehoren.
Plaats:
Barneveld
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
10-04-2026
SCCM nummer:
33037
Bedrijfsnaam: Avit Group B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Overcome limitations with our managed, secure, connected IT Services and digitization platform. Avit Services B.V., Avit Systems B.V., Avit Integration B.V., Avit International B.V.: Representation by Avit Country Offices (Sales), Avit Benelux B.V.: Representation by Avit Country Offices (Sales), Avit Systems B.V.B.A. (Berchem) Representation by Avit Country Offices (Sales).
Plaats:
Emmeloord
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
31-07-2024
SCCM nummer:
31820
Bedrijfsnaam: AVK Nederland B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inkoop en verkoop van producten voor gas-, water- en riooltoepassingen. Productie en assemblage van producten voor gas-, water-, riool-, brandbestrijdings- en industriële toepassingen. Inkoop en verkoop van producten voor brandbestrijdings- en industriële toepassingen.
Plaats:
Vaassen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
07-06-2027
SCCM nummer:
30980
Bedrijfsnaam: AVK Plastics B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkeling, productie en assemblage van thermoplastische kunststoffen.
Plaats:
Balk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-12-2024
SCCM nummer:
3997
Bedrijfsnaam: AVR-Afvalverwerking B.V.
Certificaat type:
ISO 50001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het accepteren, opslaan, overslaan en verwerken van afvalstoffen, de opwekking van elektrische energie, de productie van gedestilleerd water, de verwerking van caustic water alsmede de bewerking van reststoffen voor hergebruik. Het verwerken van groente-, fruiten tuinafval tot GFT-compost. Het verbranden van afval, het verwerken van papierresidu, het produceren en leveren van elektrische- en thermische energie en cementvervanger.
Plaats:
Rotterdam-Botlek
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
29-03-2025
SCCM nummer:
32611
Bedrijfsnaam: AVR-Afvalverwerking B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het accepteren, opslaan, overslaan, verwerken en verbranden van afvalstoffen voor de opwekking van elektrische energie, de productie van stoom en warm water. Het opslaan, bewerken en afzetten van de reststoffen van verbranding voor hergebruik of inzet als grondstof. Afvalstoffen voor omzetting in energie, stoom en warmte zijn huishoudelijk afval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval en biomassa. Het accepteren, opslaan en overslaan van huishoudelijk afval, bedrijfsafval en GFT.
Plaats:
Rotterdam-Botlek
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
17-08-2026
SCCM nummer:
30624
Bedrijfsnaam: AVR-Afvalverwerking B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het accepteren, opslaan, overslaan, verwerken en verbranden van afvalstoffen voor de opwekking van elektrische energie, de productie van stoom en warm water. Het opslaan, bewerken en afzetten van de reststoffen van verbranding voor hergebruik of inzet als grondstof. Afvalstoffen voor omzetting in energie, stoom en warmte zijn huishoudelijk afval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval en biomassa. Het accepteren, opslaan en overslaan van huishoudelijk afval, bedrijfsafval en GFT.
Plaats:
Rotterdam-Botlek
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
12-12-2026
SCCM nummer:
2565
Bedrijfsnaam: AW Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, ontwikkelen, aannemen en aanleggen van grond-, water- en wegenbouwkundige werken, inclusief betonwerken, bodemsanering en afvalbeheer, alsmede het slopen van bouwwerken. Het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.
Plaats:
Hillegom
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
14-12-2026
SCCM nummer:
30780
Bedrijfsnaam: AWA-QE B.V. met de handelsnaam Holland Duurzaam Groep
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Adviseren, inkopen, verkopen, ontwerpen, installatie en onderhouden van E, I en W installaties. Het ontwerpen en uitvoeren van woning- en utiliteitbouw. Het bieden van ICT- en internetoplossingen, kwaliteitsmanagement, coaching en advies op het gebied van subisidies, recht en managementconsultancy.
Plaats:
Alblasserdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
05-01-2025
SCCM nummer:
30715
Bedrijfsnaam: AWV Beheer B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van aanleg en onderhoudswerkzaamheden in de groene sector, het composteren van groenresten tot bodem technische producten en biomassa alsmede het ontwikkelen en produceren van machines ten behoeve van de groene sector.
Plaats:
Almkerk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
18-01-2027
SCCM nummer:
31896
Bedrijfsnaam: Axces Steam and Flow Control B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Design, development, sales and delivery of noise attenuation systems and vibration reduction systems. Calculation and measurement of noise and vibrations and related consultancy.
Plaats:
Hendrik-Ido-Ambacht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
03-03-2025
SCCM nummer:
31867
Bedrijfsnaam: Axent Groen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van buitenruimten.
Plaats:
Enschede
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Control Union Certifications B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
10-09-2024
SCCM nummer:
5058
Bedrijfsnaam: Axians Communication Solutions B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het adviseren, ontwerpen, leveren, testen, beproeven, bedrijfsvaardig opleveren en onderhouden van ICT infrastructuren.
Plaats:
Capelle aan den IJssel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
01-05-2025
SCCM nummer:
4892
Bedrijfsnaam: Axus Nederland B.V. - ALD Automotive
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Voorzien in en ontwikkelen van mobiliteitsoplossingen voor zakelijke en particuliere klanten.
Plaats:
Hoofddorp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
21-02-2026
SCCM nummer:
4541
Bedrijfsnaam: Axxor Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Development, production and sales of paper honeycomb structures.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-11-2026
SCCM nummer:
31919
Bedrijfsnaam: B O Infra
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Kabel- en Leidingwerkzaamheden aan of nabij infrastructuur.
Plaats:
Etten-Leur
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certification B.V.
Geldig tot en met:
23-08-2025
SCCM nummer:
32797
Bedrijfsnaam: B&R Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, schilderwerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden en waterafdichtingen voor de industrie.
Plaats:
Zaltbommel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Geldig tot en met:
17-06-2024
SCCM nummer:
32625
Bedrijfsnaam: B+P Solutions B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het adviseren, ontwerpen, leveren, implementeren en beheren van IT-producten en -diensten op het gebied van infrastructuur, Cloud en Data Analytics.
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2026
SCCM nummer:
33175
Bedrijfsnaam: B. Rottink Beheer B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Rottink Zuigerveren B.V.: Inkoop, verkoop en opslag van zuigerveren en metallische dichtingen. Zuigerverenfabriek Rottink B.V.: Ontwikkelen, produceren en verkopen van zuigerveren en metallische dichtingen.
Plaats:
Almelo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-03-2025
SCCM nummer:
10207
Bedrijfsnaam: B. Rottink Beheer B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Rottink Zuigerveren B.V.: Inkoop, verkoop en opslag van zuigerveren en metallische dichtingen. Zuigerverenfabriek Rottink B.V.: Ontwikkelen, produceren en verkopen van zuigerveren en metallische dichtingen.
Plaats:
Almelo
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-03-2025
SCCM nummer:
4166
Bedrijfsnaam: B. Steenhuis Sloopwerken B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van sloopwerken en asbestverwijdering.
Plaats:
Scheemda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
04-08-2024
SCCM nummer:
3105
Bedrijfsnaam: B.B.A. Pompen & Buizen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerp, ontwikkeling en productie van pompen, leidingsystemen, schakelkasten en pompsysteem onderdelen.
Plaats:
Apeldoorn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
08-07-2024
SCCM nummer:
5029
Bedrijfsnaam: B.K.C. B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het adviseren in en uitvoeren van bosbouwwerkzaamheden, groenaanleg en -onderhoud.
Plaats:
Zevenaar
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
17-01-2027
SCCM nummer:
2939
Bedrijfsnaam: B.V. Aannemingsbedrijf Sporto
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Aanneming en uitvoering van riolerings- straat- en grondwerken en beschoeiingswerkzaamheden en aanleg en onderhoud van groenprojecten.
Plaats:
Noordwijkerhout
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
26-10-2025
SCCM nummer:
4360
Bedrijfsnaam: B.V. Arrow Electronics DLC
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
The development and execution of logistics services related to the distribution of electronic components, programming services and electronic components.
Plaats:
Sevenum
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
16-07-2024
SCCM nummer:
32287
Bedrijfsnaam: B.V. Beheersmaatschappij Werkendam h.o.d.n. De Klerk Werkendam
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen, ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van: - weg- en waterbouwkundige werken (inclusief het uitvoeren van (water)bodemsaneringen); - staalconstructies (inclusief straal- en conserveringswerken); - werktuigbouwkundige constructies (inclusief de bijbehorende hydraulische en elektrotechnische installaties).
Plaats:
Werkendam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
28-06-2024
SCCM nummer:
3825
Bedrijfsnaam: B.V. Betonmortel Centrale Koudekerk
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren en transporteren van betonmortel, cement- en anhydriet gebonden species.
Plaats:
Koudekerk aan den Rijn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
14-09-2024
SCCM nummer:
31069
Bedrijfsnaam: B.V. Bleijko Betonindustrie
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het produceren, laten leveren en verhandelen van betonwarenproducten.
Plaats:
Walsoorden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Geldig tot en met:
09-10-2025
SCCM nummer:
31416
Bedrijfsnaam: B.V. Boomkwekerij Udenhout B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Kweken en verhandelen van laanbomen.
Plaats:
Udenhout
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas
Geldig tot en met:
05-09-2024
SCCM nummer:
32350
Bedrijfsnaam: B.V. Bouw en Aannemingsbedrijf M. en W. Bunnik / Bunnik Bouw / Bunnik Projekten
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen en realiseren van woning- en utiliteitsbouwprojecten.
Plaats:
IJsselstein
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
15-12-2024
SCCM nummer:
32509
Bedrijfsnaam: B.V. Ingenieursbureau M.U.C.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het kantoorgebruik voor de ontwerp- en ingenieursactiviteiten en het facilitair beheer van het gebouw en terrein.
Plaats:
Terheijden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
30-04-2026
SCCM nummer:
33012
Bedrijfsnaam: B.V. Leeuwbouw
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inkoop, opslag, verkoop en distributie van ijzerwaren, gereedschappen, hang- en sluitwerk en bouwkeetbenodigdheden gericht op de bouw en industrie met bijbehorende specifieke diensten voor gereedschappen, trappen en ladders evenals inkoop, opslag, verkoop en distributie van roestvast staal, aluminium, messing, koper en brons.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
04-03-2026
SCCM nummer:
4809
Bedrijfsnaam: B.V. Metaalwaren- en Kunststoffenfabriek 'MEKUFA'
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Manufacturing and supply of epoxy resin products by means of vacuum casting.
Plaats:
Vroomshoop
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
31-12-2024
SCCM nummer:
4474
Bedrijfsnaam: B.V. Metaalwarenindustrie Witte van Moort
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Manufacture of sheet metal constructions, components including welding, assembly and coating.
Plaats:
Vriezenveen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Geldig tot en met:
29-11-2025
SCCM nummer:
31443
Bedrijfsnaam: B.V. Scheepswerf Damen Hardinxveld
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, vervaardigen, repareren, onderhouden, inspecteren en het droogzetten van binnenvaartschepen, zeegaande schepen, RHIB's en andere constructies.
Plaats:
Hardinxveld-Giessendam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
22-11-2025
SCCM nummer:
4414
Bedrijfsnaam: B.V. Textielfabrieken H. van Puijenbroek
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, ontwikkelen en laten produceren van bedrijfskleding. Het in- en verkopen van textiel en geconfectioneerde goederen en de daarbij behorende logistieke activiteiten.
Plaats:
Goirle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
02-05-2026
SCCM nummer:
4614
Bedrijfsnaam: B.V. Twentsche Kabelfabriek
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, produceren en leveren van kabels met koperen of aluminium geleiders ten behoeve van energietransport, glas- of kunststofvezels voor datatransmissie, telecommunicatie en signaaloverdracht, alsmede van actieve en passieve componenten voor kabelsystemen.
Plaats:
Haaksbergen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-04-2027
SCCM nummer:
30149
Bedrijfsnaam: B.V. Twentsche Kabelfabriek
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, produceren en leveren van kabels met koperen of aluminium geleiders ten behoeve van energietransport, glas- of kunststofvezels voor datatransmissie, telecommunicatie en signaaloverdracht, alsmede van actieve en passieve componenten voor kabelsystemen.
Plaats:
Haaksbergen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-12-2024
SCCM nummer:
31153
Bedrijfsnaam: B.V. Vacumetal
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen en uitvoeren van metallisatie- en lakbehandeling op uit kunststof of uit glas bestaande onderdelen voor cosmetische verpakkingen.
Plaats:
Oosterhout
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
18-02-2026
SCCM nummer:
4522
Bedrijfsnaam: B2 - Clean B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van dagelijkse, periodieke en specialistische schoonmaakwerkzaamheden.
Plaats:
Den Haag
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Geldig tot en met:
23-11-2025
SCCM nummer:
32890
Bedrijfsnaam: Baas Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, adviseren en uitvoeren inclusief bodemsanering, en onderhouden van boven- en ondergrondse infrastructurele netwerken en technische installaties in de sectoren van energie, water, warmte, telecommunicatie, data- en installatietechniek voor de publieke en private markt.
Plaats:
Capelle aan den IJssel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
25-04-2024
SCCM nummer:
31932
Bedrijfsnaam: Baatje Grondverzet B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van werkzaamheden in groen, grond en infrastructuur.
Plaats:
Monster
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Geldig tot en met:
22-09-2025
SCCM nummer:
32834
Bedrijfsnaam: Baggerbedrijf De Boer Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het aannemen en uitvoeren van bagger- en aanverwante werkzaamheden in de GWW sector, uitvoering van (water) bodemsanering of ingreep in de waterbodem.
Plaats:
Sliedrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
25-03-2027
SCCM nummer:
3783
Bedrijfsnaam: Baitali Pavement Testing & Technologies N.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verrichten van laboratoriumbeprovingen en leveren van QC-diensten en de kalibratie van laboratorium meetapparatuur t.b.v. de Grond- Weg & Waterbouw sector.
Plaats:
Paramaribo
Land Suriname
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
21-11-2024
SCCM nummer:
32435
Bedrijfsnaam: Bakels en Ouwerkerk Bouwgroep Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwikkelen, ontwerpen en uitvoeren van bouwwerkzaamheden in de utiliteits- en woningbouw alsmede onderhoud en renovatie.
Plaats:
's-Gravenhage
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
31-03-2027
SCCM nummer:
33416
Bedrijfsnaam: Bakker Groep Coevorden B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Verhuur van equipment t.b.v. de boor- en winningsindustrie, het verlenen van services en onderhoud aan installaties en machines t.b.v. de boor- en winningsindustrie. Gas- en olieveld gerelateerde handel en verwerking, logistiek & opslag van schroot, materieel en materialen.
Plaats:
Coevorden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
06-09-2024
SCCM nummer:
745
Bedrijfsnaam: Bakker Hydraulic Products B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verkopen van reserve onderdelen en ontwerpen, produceren, leveren en repareren van (hydraulische) grijpers, uitrustingsstukken voor autolaadkranen en grondverzetmachines.
Plaats:
Elst
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
31-05-2024
SCCM nummer:
32257

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001