Database gecertificeerde organisaties

In de database van SCCM staan alle ISO 14001-, OHSAS 18001- en ISO 50001-certificaten die zijn verstrekt door een van de certificatie-instellingen aangesloten bij SCCM. De database bevat een vrij compleet overzicht van de in Nederland verstrekte certificaten.
Het komt echter voor dat certificaten niet zijn opgenomen, dit betreft bijvoorbeeld:

  • certificaten afgegeven door buitenlandse certificatie-instellingen die in Nederland werken op basis van een accreditatie uit het buitenland en niet aangesloten zijn bij SCCM; 
  • certificatie-instellingen die certificaten verstrekken op niet-geaccrediteerde basis.

Zoeken in de database

U kunt in deze database opzoeken of een bepaalde organisatie een certificaat heeft en zo ja, welk certificaat. U kunt zien welke vestigingen er eventueel onder het certificaat vallen, wat de geldigheid is van het certificaat, welke certificatie-instelling het heeft afgegeven enzovoort.

Zoeken op bedrijfstak

U kunt in de database zoeken op bedrijfstak, maar alleen op het niveau van de hoofdvestiging op het certificaat en de bijbehorende vestigingen. Vestigingen in een andere bedrijfstak als de hoofdvestiging kunnen helaas niet worden getoond.

Binnen- en buitenlandse certificaten

De bij SCCM aangesloten certificatie-instellingen zijn verplicht om alle in Nederland afgegeven certificaten bij SCCM aan te melden. Certificaten verstrekt in het buitenland kunnen vrijwillig worden aangemeld. Dit verklaart het relatief lage aantal ‘buitenlandse’ certificaten.

Geldig, verlopen, beëindigd of geschorst

Certificaten kunnen (tijdelijk) niet meer geldig zijn door schorsing of het verlopen zijn van het certificaat. Een certificaat is verlopen wanneer de geldigheidstermijn is verstreken en het nog in procedure is voor hercertificatie. Een certificaat wordt geschorst als een organisatie op belangrijke punten niet voldoet aan de norm of als het afwijkingen niet tijdig oplost. Ook kunnen certificaten worden beëindigd voordat het certificaat is verlopen. Deze certificaten blijven vermeld in de databases tot maximaal een half jaar na beëindiging. De geldigheid van certificaten wordt altijd in het overzicht certificaten vermeld. Door in het veld ‘status’ te zoeken op ‘geldig’, ‘verlopen’, ‘geschorst’ of ‘beëindigd’ krijgt u een overzicht van de certificaten met de betreffende status.

CO2 reductie niveau (alleen bij ISO 14001-certificaten)
Er zijn 3453 certificaten gevonden die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.
Bedrijfsnaam: Van der Leij Bouwbedrijven B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Reparatie en mutatieactiviteiten, plan- en projectmatig onderhoud en renovatie, aanpassing op medische indicatie, transformatie, restauratie alsmede vernieuwbouw binnen de gebouwde omgeving.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-05-2024
SCCM nummer:
3806
Bedrijfsnaam: Van der Linden Groep B.V. h.o.d.n. VanderLinden
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Adviseren, ontwerpen, installeren, inspecteren, onderhouden, beheren en renoveren van technische installaties op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw/HVAC en brandbeveiliging.
Plaats:
Veghel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Geldig tot en met:
07-09-2026
SCCM nummer:
32410
Bedrijfsnaam: Van der Steen Reiniging en Transport B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ledigen en reinigen en onderhouden van boven en ondergrondse verzamelcontainers inclusief transportactiviteiten.
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Geldig tot en met:
02-01-2026
SCCM nummer:
32937
Bedrijfsnaam: Van der Straaten Aannemingsmaatschappij B.V. onderdeel van Straaten Aannemingsgroep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Aannemingsmaatschappij: Ontwerpen, aannemen en uitvoeren van technische bodemonderzoeken, paalfunderingen, grond- en waterkerende constructies, projecten in de civiele techniek (natte en droge waterbouw) grond- en leidingbouw. Geotechniek: Het aannemen en uitvoeren, technische bodemonderzoek.
Plaats:
Hansweert
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
17-07-2026
SCCM nummer:
33148
Bedrijfsnaam: Van der Tol Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, vormgeven, adviseren, projectbegeleiding en directievoeren voor tuin- en landschapsprojecten. Aanleggen, renoveren, inrichten, onderhouden van tuinen, plantsoenen, daktuinen, vegetatiedaken, verticale begroening en cultuurtechnische en cultuurtechnische werken. Het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van riolering- en bestratingsprojecten.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
18-10-2025
SCCM nummer:
10123
Bedrijfsnaam: Van der Tol Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, vormgeven, adviseren, projectbegeleiding en directievoeren voor tuin- en landschapsprojecten. Aanleggen, renoveren, inrichten, onderhouden van tuinen, plantsoenen, daktuinen, vegetatiedaken, verticale begroening en cultuurtechnische werken. Het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van riolering- en bestratingprojecten.
Plaats:
Amsterdam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
18-10-2025
SCCM nummer:
30753
Bedrijfsnaam: Van der Valk Systemen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen en assembleren van aluminium constructies op het gebied van zonnepanelen, tuinbouw en terrassenbouw.
Plaats:
Monster
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
18-04-2024
SCCM nummer:
31926
Bedrijfsnaam: Van der Velden Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Beheer en advies, reiniging, inspectie, reparatie, installatie, vervangen en ontstoppen van rioleringssystemen en het afvoeren van afvalstoffen. Renovatie van hoofd- en binnenriolering. Het uitvoeren van deelreparaties aan hoofd- en binnenriolering. Het inzamelen en verwerken van vet/water/slibmengsels uit vetafscheiders en olie/water/slibmengsels uit olie/benzine-afscheiders, alsmede het uitvoeren van een calamiteitendienst.
Plaats:
Boxtel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
25-01-2024
SCCM nummer:
3247
Bedrijfsnaam: Van der Veldt Bronbemalingen B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van bronbemalingswerkzaamheden.
Plaats:
De Kwakel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
23-03-2024
SCCM nummer:
30903
Bedrijfsnaam: Van der Vlist Transportgroep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Special and heavy transport, project management, port and terminal activities, storage, forwarding, logistics, technical services and engineering.
Plaats:
Groot-Ammers
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
10-04-2025
SCCM nummer:
1866
Bedrijfsnaam: Van der Wal 2.0 B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
National and international transport of full loads, part loads and exceptional loads and provider of 4PL carrier management and transport planning.
Plaats:
Utrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
12-07-2026
SCCM nummer:
31656
Bedrijfsnaam: Van der Weijden Metals
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verwerken en verhandelen van ferro- en non-ferro metalen.
Plaats:
Best
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
31-01-2026
SCCM nummer:
31510
Bedrijfsnaam: Van der Werff Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerpen en realiseren van civieltechnische en milieutechnische projecten en het projectmanagement hiervan. Bodemsanering en aanleg van vloeistofdichte vloeren.
Plaats:
Alphen aan den Rijn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
04-03-2026
SCCM nummer:
31545
Bedrijfsnaam: Van der Wiel Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
A - (Inter)nationaal transport en logistieke dienstverlening van bouw- en wegenbouwmaterialen, rondhout en slib met behulp van gespecialiseerd materieel, handel in wegenbouw- en bouwmaterialen, gladheidsbestrijding. B - Ontwerp en realisatie van grond-, weg- en waterbouwkundige werken, het milieukundig saneren van verontreinigde locaties, alsmede het slopen van opstallen. D - Het innemen, opslaan en be- en verwerken van bouw- en reststoffen. E - Het uitvoeren en begeleiden van uiteenlopende projecten op het gebied van milieu, kwaliteit, veiligheid, detacheringen en duurzaamheid.
Plaats:
Drachten
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-01-2025
SCCM nummer:
3018
Bedrijfsnaam: Van der Zee Vleesgrootverbruik B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Produceren van vleesproducten en convenience producten alsmede het ontvangen, bewerken en distribueren van vlees, gevogelte, wild, vleesproducten, vleesbereidingen, convenience producten.
Plaats:
Emmen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas
Geldig tot en met:
25-10-2024
SCCM nummer:
32404
Bedrijfsnaam: Van Dijk Recycling B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Afvalverwerking, tapijtreiniging, transport en verhuur.
Plaats:
Genemuiden
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering B.V.
Geldig tot en met:
17-09-2025
SCCM nummer:
30862
Bedrijfsnaam: Van Dijnsen Installatiewerken B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, installeren van elektrotechnische-, werktuigbouwkundige-, sanitaire-, beveiligings- en brandpreventie-installaties, alsmede het onderhouden en service verlenen aan genoemde installaties.
Plaats:
Breda
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DEKRA Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-03-2026
SCCM nummer:
31554
Bedrijfsnaam: Van Doorn Buitenruimte Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Van Doorn Geldermalsen B.V.: Aanleg en onderhoud van wegen. Aanleg en onderhoud van bestratingen en rioolsystemen. Aanleg en onderhoud van geleiderailconstructies. Uitvoering van grondwerken. Uitvoeren van wegenreiniging, rioolreiniging en tunnelreiniging. Ontwerp, aanleg en onderhoud van faunavoorzieningen. Uitvoering van (water-)bodemsaneringen. Ontwerp, aanleg en onderhoud van groen- en cultuurtechnische werken. Van Doorn Verkeer B.V.: Het ontwerpen, plaatsing en onderhouden van (tijdelijke) verkeersmaatregelen en plaatsing van bewegwijzering. Ecoleon B.V.: Ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden van oplossingen voor infrastructuur en bedrijfsterreinen. Incident Management Services (IMS) B.V.: Dienstverlening bij het op veilige wijze beredderen en afhandelen van (milieu)incidenten.
Plaats:
Geldermalsen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-01-2025
SCCM nummer:
4019
Bedrijfsnaam: Van Doorn Infra B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden.
Plaats:
Schijndel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Geldig tot en met:
09-01-2026
SCCM nummer:
31508
Bedrijfsnaam: Van Dorp Installatiebedrijven B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, berekenen, tekenen, installeren en beheren van elektrotechnische, werktuigbouwkundige en gebouw gebonden installaties.
Plaats:
Zoetermeer
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
07-02-2026
SCCM nummer:
4523
Bedrijfsnaam: Van Dorp Projecten B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerpen, installeren, onderhouden en beheren van gebouwgebonden installaties in de utiliteit en gezondheidszorg.
Plaats:
Capelle aan den IJssel
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Bureau Veritas
Geldig tot en met:
21-08-2025
SCCM nummer:
32512
Bedrijfsnaam: Van Drie Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Uitbreiding:
CO2-reductie niveau 1
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Veevoederbedrijf Alpuro B.V.: Productie van mengvoeders voor vleeskalveren. Navobi B.V.: Productie van voedermiddelen, voormengsels en diervoeders, Handel in voedermiddelen. Logistieke dienstverlening met betrekking tot voedermiddelen en diervoeders. Het uitoefenen van laboratoriumactiviteiten ten behoeve van de voedings- en vee-voederindustrie onder de handelsnaam Labora. Tentego B.V.: Productie van mengvoeders, handel in voedermiddelen, voeder- en toevoegingsmiddelen evenals op- en overslag van diervoeders. Schils B.V.: Ontwikkeling en productie van melkvervangers voor jong vee evenals logistieke dienstverlening ten behoeve hiervan.
Plaats:
Mijdrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
25-08-2025
SCCM nummer:
30720
Bedrijfsnaam: Van Driel Cars B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Uitbreiding:
CO2-reductie niveau 1
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het organiseren en uitvoeren van personenvervoer over de weg.
Plaats:
Oss
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
15-03-2025
SCCM nummer:
3771
Bedrijfsnaam: Van Duijnen Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het leveren, installeren, onderhouden en repareren van koffiemachines en het leveren van de ingrediënten hiervoor. Het leveren, installeren, onderhouden en reinigen van koel- en tapinstallaties en tapautomatisering.
Plaats:
Almere
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
11-09-2025
SCCM nummer:
5082
Bedrijfsnaam: Van Ee Staalspecialisten B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, vervaardigen en monteren van stalen constructies, trappen, balkon- en galerijhekken.
Plaats:
Barneveld
Land Nederland
Certificatie-instelling:
TÜV NORD Nederland
Geldig tot en met:
27-09-2026
SCCM nummer:
30709
Bedrijfsnaam: Van Eekeren en Van Schilt "E.V.S." -B.V. handelsnaam EVS Infrabouw
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van activiteiten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Het uitvoeren van saneringswerkzaamheden.
Plaats:
Westdorpe
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
14-05-2026
SCCM nummer:
31635
Bedrijfsnaam: Van Es Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Swift Drilling B.V.: Offshore Drilling, well abandonment, work over activities in the oil & gas industry. Jack-Up Barge B.V.: The operation of self-elevating platforms in offshore projects.
Plaats:
Sliedrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
12-11-2024
SCCM nummer:
10296
Bedrijfsnaam: Van Es Holding B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Swift Drilling B.V.: Offshore Drilling, well abandonment, work over activities in the oil & gas industry. Jack-Up Barge B.V.: Management and operations of self-elevating platforms for offshore support, accommodation and lifting services globally.
Plaats:
Sliedrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-11-2024
SCCM nummer:
31151
Bedrijfsnaam: Van Gelder Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken. Cultuurtechnische werken. Leidingsystemen voor transport en distributie van vloeistoffen en gassen inclusief boringen en persingen. Elektriciteits- en telecommunicatienetwerken, treinbeveiligingsystemen, (openbare) verlichtingsinstallaties en DVM-systemen. Bodemsanering.
Plaats:
Nijkerk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
31-10-2023
SCCM nummer:
3902
Bedrijfsnaam: Van Geleuken Infra
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het ontwerpen, realiseren en onderhouden van kabels en leidingen. Het maken van boringen en het uitvoeren van (water)bodemsaneringen.
Plaats:
Kelpen-Oler
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Aboma Certificering B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
20-04-2026
SCCM nummer:
33049
Bedrijfsnaam: Van Gerrevink B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Inzamelen en verwerken van recyclebare afvalstromen. Inzamelen en vernietigen van archiefpapier. (Inter)nationaal in- en verkopen van oud papier, oud ijzer en non-ferro metalen.
Plaats:
Apeldoorn
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
04-09-2026
SCCM nummer:
31685
Bedrijfsnaam: Van Gerwen Logistics B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Transport alsmede op en overslag van goederen.
Plaats:
Ossendrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
30-08-2026
SCCM nummer:
30636
Bedrijfsnaam: Van Gestel B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwerpen, installeren en onderhouden van grootkeukens.
Plaats:
Zwolle
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-02-2025
SCCM nummer:
31818
Bedrijfsnaam: Van Ginkel Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het verrichten van straal- en conserveringswerkzaamheden in de cabine en op locatie. Het thermisch spuiten in de cabine en op locatie.
Plaats:
Valburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
BSI Group The Netherlands B.V.
Geldig tot en met:
28-01-2024
SCCM nummer:
30838
Bedrijfsnaam: Van Grunsven Groep
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkeling, uitvoering en nazorg van utiliteitsbouw, woningbouw en renovatie van gebouwen.
Plaats:
Erp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
05-05-2024
SCCM nummer:
4341
Bedrijfsnaam: Van Halteren Metaal B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Specification, development, production, maintenance and support of (simulation) systems for civil and defence applications, road wheels and (suspension) parts for vehicle systems. The design, production and assembly of machine parts in general for all type of industries. Steel structure components intended for use in construction works.
Plaats:
Bunschoten Spakenburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
01-08-2025
SCCM nummer:
30315
Bedrijfsnaam: Van Halteren Metaal B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Specification, development and production and maintenance and support production of (simulation) systems for civil and defence applications, road wheels and (suspension) parts for vehicle systems. The design, production and assembly of machine parts in general for all type of industries. Steel structure components intended for use in construction works.
Plaats:
Bunschoten Spakenburg
Land Nederland
Certificatie-instelling:
DNV Business Assurance B.V.
Geldig tot en met:
01-08-2025
SCCM nummer:
30317
Bedrijfsnaam: Van Hattum en Blankevoort B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Ontwikkelen, ontwerpen en bouwen van openbare, commerciële, industriële en maritieme civieltechnische constructies, inclusief herstel- en onderhoudswerkzaamheden.
Plaats:
Vianen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
14-11-2025
SCCM nummer:
30882
Bedrijfsnaam: Van Heugten Tours B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Personenvervoer middels busvervoer.
Plaats:
Nootdorp
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Geldig tot en met:
01-07-2024
SCCM nummer:
31002
Bedrijfsnaam: Van Hooft Transport B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Beroepsgoederenvervoer over de weg, gespecialiseerd in het transport van kwetsbare zware (exceptionele) objecten en hightech apparatuur inclusief het laden, lossen en plaatsen van objecten met eigen zware autolaadkranen en op- en overslag van bovenstaande goederen.
Plaats:
Hoevelaken
Land Nederland
Certificatie-instelling:
EBN Certification
Geldig tot en met:
03-05-2024
SCCM nummer:
31944
Bedrijfsnaam: Van Hout's Aannemingsmaatschappij B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van nieuwbouw, verbouw, onderhoud, renovatie, restauratie en geluidsisolatie werkzaamheden in de bouw.
Plaats:
Schaijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Geldig tot en met:
01-09-2025
SCCM nummer:
30540
Bedrijfsnaam: Van Kaam B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Assembleren en monteren van kunststof platen, buizen en putten.
Plaats:
Zaandam
Land Nederland
Certificatie-instelling:
NCI Certificering
Geldig tot en met:
18-02-2025
SCCM nummer:
32608
Bedrijfsnaam: Van Kuijk Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van loonwerk/grondverzet; mesttransport; slibtransport en transport voor derden.
Plaats:
Helvoirt
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
23-04-2024
SCCM nummer:
1270
Bedrijfsnaam: Van Leeuwen Buizen Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Sales, procurement, stockholding, project management and distribution of carbon steel, alloy and stainless steel, alloy and stainless-steel pipes and tubes, hollow sections, valves, fittings, flanges, bars, structural steel, related products and services, cutting, re-stamping as per EN764/5, machining of tubes and material finishing.
Plaats:
Zwijndrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
30-11-2024
SCCM nummer:
32421
Bedrijfsnaam: Van Leeuwen Buizen Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 45001
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Sales, procurement, stockholding, project management and distribution of carbon steel, alloy and stainless steel, alloy and stainless-steel pipes and tubes, hollow sections, valves, fittings, flanges, bars, structural steel, related products and services, cutting, re-stamping as per EN764/5, machining of tubes and material finishing.
Plaats:
Zwijndrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
LRQA
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
07-04-2025
SCCM nummer:
32822
Bedrijfsnaam: Van Leeuwen GWW B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het uitvoeren van civiele- en cultuurtechniek, rioolbeheer, oppervlaktewaterbeheer en bodemsanering.
Plaats:
Harmelen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec NCK
Geldig tot en met:
13-04-2024
SCCM nummer:
31946
Bedrijfsnaam: Van Leeuwen Katwijk Recycling B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Het inzamelen, sorteren, persen, op- en overslaan van papier / karton, kunststoffen, metalen, glas. Inzameling, op- en overslag en bewerking van huishoudelijk, bedrijfs- en bouw- en sloopafval, alsmede het ledigen van containers en containersystemen.
Plaats:
Noordwijk
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Normec Certification B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
09-01-2024
SCCM nummer:
4843
Bedrijfsnaam: Van Leeuwen Schoonmaak VLS B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Schoonmaakonderhoud voor bedrijven en instellingen.
Plaats:
Zwijndrecht
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-02-2024
SCCM nummer:
31863
Bedrijfsnaam: Van Lenthe Groep B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Van Lenthe Dalfsen Grondverzet B.V.: Het uitvoeren van grond-, weg- en waterbouw, inclusief cultuurtechnische werken en bodemsaneringen. Grond- en Reststoffenbank Dalfsen B.V.: Het innemen, bewerken en leveren van diverse grond-, bouw- en reststoffen. Van Lenthe groen Recycling Dalfsen B.V.: Het innemen en verwerken van groenafval en reststoffen, de bewerking naar en levering van compost en biomassa. Van Lenthe Dalfsen Bestuurbare Boringen B.V.: Het uitvoeren van horizontaal gestuurde grondboringen (HDD).
Plaats:
Dalfsen
Land Nederland
Certificatie-instelling:
Kiwa Nederland B.V.
Nevenvestiging:
Toon nevenvestigingen
Geldig tot en met:
01-09-2024
SCCM nummer:
32315
Bedrijfsnaam: Van Mechelen Recycling B.V.
Certificaat type:
ISO 14001:2015
Certificaat status:
GELDIG
Scope:
Recycling van Ferro en Non-Ferro metalen.
Plaats:
Geldrop
Land Nederland
Certificatie-instelling:
SGS Nederland B.V.
Geldig tot en met:
04-05-2024
SCCM nummer:
802

Pagina's

© SCCM   Webdesign: insandouts

Recente tweets over #ISO14001, #ISO45001 en #ISO50001